Modern differential- och integralkalkyl; Dragu Atanasiu, Anders Bengtsson; 2015
5+ säljare

Modern differential- och integralkalkyl Upplaga 1

av Dragu Atanasiu, Anders Bengtsson
Denna bok bygger på många års erfarenhet av att undervisa matematisk analys på treåriga ingenjörsutbildningar. Hur hinner man med den stora mängd stoff som behöver gås igenom på den korta tid som ges? Hur tränar man algebra och hur bygger man upp begreppsförståelse? Kan ett traditionellt ämne lysas upp på ett nytt sätt? Boken är skriven i en utforskande stil där begrepp och metoder motiveras av de matematiska problem som naturligt uppstår när man utvecklar ämnet. Boken tar fasta på att de flesta studenter kan derivera xn. Författarna startar där och gör först hela kursen för polynom. Den blir direkt intressant, viktiga begrepp och metoder får leva från första veckan. Fördelen med att starta med polynom och göra analysen grundligt för dem, är att de är konkreta och att alla beräkningar kan göras rent algebraiskt. De mer abstrakta elementära funktionerna införs sedan. Begrepp som sammansatta och inversa funktioner, kedjeregeln och variabelsubstitution får sin motivering när man behöver arbeta med algebraiska funktioner. Transcendentala funktioner motiveras av behovet att kunna integrera alla rationella funktioner och av behovet att kunna lösa linjära differentialekvationer fullständigt. Boken innehåller rikligt med övningsuppgifter – den matematiska konditionen kan tränas upp! Boken är avsedd i första hand för treåriga ingenjörsutbildningar men kan även passa på masternivå i teknik, naturvetenskap och ekonomi. Förutom att träna grundläggande kunskaper och färdigheter i ”calculus” ger boken öppningar mot fortsättningskurser i matematisk analys.
Denna bok bygger på många års erfarenhet av att undervisa matematisk analys på treåriga ingenjörsutbildningar. Hur hinner man med den stora mängd stoff som behöver gås igenom på den korta tid som ges? Hur tränar man algebra och hur bygger man upp begreppsförståelse? Kan ett traditionellt ämne lysas upp på ett nytt sätt? Boken är skriven i en utforskande stil där begrepp och metoder motiveras av de matematiska problem som naturligt uppstår när man utvecklar ämnet. Boken tar fasta på att de flesta studenter kan derivera xn. Författarna startar där och gör först hela kursen för polynom. Den blir direkt intressant, viktiga begrepp och metoder får leva från första veckan. Fördelen med att starta med polynom och göra analysen grundligt för dem, är att de är konkreta och att alla beräkningar kan göras rent algebraiskt. De mer abstrakta elementära funktionerna införs sedan. Begrepp som sammansatta och inversa funktioner, kedjeregeln och variabelsubstitution får sin motivering när man behöver arbeta med algebraiska funktioner. Transcendentala funktioner motiveras av behovet att kunna integrera alla rationella funktioner och av behovet att kunna lösa linjära differentialekvationer fullständigt. Boken innehåller rikligt med övningsuppgifter – den matematiska konditionen kan tränas upp! Boken är avsedd i första hand för treåriga ingenjörsutbildningar men kan även passa på masternivå i teknik, naturvetenskap och ekonomi. Förutom att träna grundläggande kunskaper och färdigheter i ”calculus” ger boken öppningar mot fortsättningskurser i matematisk analys.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2015
ISBN: 9789144110790
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 418 st
Denna bok bygger på många års erfarenhet av att undervisa matematisk analys på treåriga ingenjörsutbildningar. Hur hinner man med den stora mängd stoff som behöver gås igenom på den korta tid som ges? Hur tränar man algebra och hur bygger man upp begreppsförståelse? Kan ett traditionellt ämne lysas upp på ett nytt sätt? Boken är skriven i en utforskande stil där begrepp och metoder motiveras av de matematiska problem som naturligt uppstår när man utvecklar ämnet. Boken tar fasta på att de flesta studenter kan derivera xn. Författarna startar där och gör först hela kursen för polynom. Den blir direkt intressant, viktiga begrepp och metoder får leva från första veckan. Fördelen med att starta med polynom och göra analysen grundligt för dem, är att de är konkreta och att alla beräkningar kan göras rent algebraiskt. De mer abstrakta elementära funktionerna införs sedan. Begrepp som sammansatta och inversa funktioner, kedjeregeln och variabelsubstitution får sin motivering när man behöver arbeta med algebraiska funktioner. Transcendentala funktioner motiveras av behovet att kunna integrera alla rationella funktioner och av behovet att kunna lösa linjära differentialekvationer fullständigt. Boken innehåller rikligt med övningsuppgifter – den matematiska konditionen kan tränas upp! Boken är avsedd i första hand för treåriga ingenjörsutbildningar men kan även passa på masternivå i teknik, naturvetenskap och ekonomi. Förutom att träna grundläggande kunskaper och färdigheter i ”calculus” ger boken öppningar mot fortsättningskurser i matematisk analys.
Denna bok bygger på många års erfarenhet av att undervisa matematisk analys på treåriga ingenjörsutbildningar. Hur hinner man med den stora mängd stoff som behöver gås igenom på den korta tid som ges? Hur tränar man algebra och hur bygger man upp begreppsförståelse? Kan ett traditionellt ämne lysas upp på ett nytt sätt? Boken är skriven i en utforskande stil där begrepp och metoder motiveras av de matematiska problem som naturligt uppstår när man utvecklar ämnet. Boken tar fasta på att de flesta studenter kan derivera xn. Författarna startar där och gör först hela kursen för polynom. Den blir direkt intressant, viktiga begrepp och metoder får leva från första veckan. Fördelen med att starta med polynom och göra analysen grundligt för dem, är att de är konkreta och att alla beräkningar kan göras rent algebraiskt. De mer abstrakta elementära funktionerna införs sedan. Begrepp som sammansatta och inversa funktioner, kedjeregeln och variabelsubstitution får sin motivering när man behöver arbeta med algebraiska funktioner. Transcendentala funktioner motiveras av behovet att kunna integrera alla rationella funktioner och av behovet att kunna lösa linjära differentialekvationer fullständigt. Boken innehåller rikligt med övningsuppgifter – den matematiska konditionen kan tränas upp! Boken är avsedd i första hand för treåriga ingenjörsutbildningar men kan även passa på masternivå i teknik, naturvetenskap och ekonomi. Förutom att träna grundläggande kunskaper och färdigheter i ”calculus” ger boken öppningar mot fortsättningskurser i matematisk analys.
Begagnad bok
269 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
269 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar