Postoperativ smärta : Behandling, kvalitetssäkring och organisation; Narinder Rawal; 1999

Postoperativ smärta : Behandling, kvalitetssäkring och organisation Upplaga 1

av Narinder Rawal
Denna bok ger en balanserad och uppdaterad redogörelse för både teoretiska och praktiska aspekter vid behandling av akut smärta. Författaren diskuterar en rad viktiga och intressanta områden såsom farmakologiska faktorer samt fördelar respektive begränsningar med olika smärtbehandlingsmetoder. Förutom detta behandlas även, smärtskattning, smärtbehandling hos barn, icke-farmakologiska metoder, kvalitetssäkring samt uppbyggandet av en organisation för akut smärtservice. Boken innehåller dessutom ett kapitel om utbildning både av olika personalkategorier samt patienter.Detta är en informativ bok med tyngdpunkt på praktiska aspekter. Varje kapitel innehåller tabeller och figurer samt avslutas med en sammanfattande faktaruta som betonar de viktigaste sakfrågorna. Boken är av stort intresse för alla som vårdar och behandlar patienter med smärta.
Denna bok ger en balanserad och uppdaterad redogörelse för både teoretiska och praktiska aspekter vid behandling av akut smärta. Författaren diskuterar en rad viktiga och intressanta områden såsom farmakologiska faktorer samt fördelar respektive begränsningar med olika smärtbehandlingsmetoder. Förutom detta behandlas även, smärtskattning, smärtbehandling hos barn, icke-farmakologiska metoder, kvalitetssäkring samt uppbyggandet av en organisation för akut smärtservice. Boken innehåller dessutom ett kapitel om utbildning både av olika personalkategorier samt patienter.Detta är en informativ bok med tyngdpunkt på praktiska aspekter. Varje kapitel innehåller tabeller och figurer samt avslutas med en sammanfattande faktaruta som betonar de viktigaste sakfrågorna. Boken är av stort intresse för alla som vårdar och behandlar patienter med smärta.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 1999
ISBN: 9789144492919
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 176 st
Denna bok ger en balanserad och uppdaterad redogörelse för både teoretiska och praktiska aspekter vid behandling av akut smärta. Författaren diskuterar en rad viktiga och intressanta områden såsom farmakologiska faktorer samt fördelar respektive begränsningar med olika smärtbehandlingsmetoder. Förutom detta behandlas även, smärtskattning, smärtbehandling hos barn, icke-farmakologiska metoder, kvalitetssäkring samt uppbyggandet av en organisation för akut smärtservice. Boken innehåller dessutom ett kapitel om utbildning både av olika personalkategorier samt patienter.Detta är en informativ bok med tyngdpunkt på praktiska aspekter. Varje kapitel innehåller tabeller och figurer samt avslutas med en sammanfattande faktaruta som betonar de viktigaste sakfrågorna. Boken är av stort intresse för alla som vårdar och behandlar patienter med smärta.
Denna bok ger en balanserad och uppdaterad redogörelse för både teoretiska och praktiska aspekter vid behandling av akut smärta. Författaren diskuterar en rad viktiga och intressanta områden såsom farmakologiska faktorer samt fördelar respektive begränsningar med olika smärtbehandlingsmetoder. Förutom detta behandlas även, smärtskattning, smärtbehandling hos barn, icke-farmakologiska metoder, kvalitetssäkring samt uppbyggandet av en organisation för akut smärtservice. Boken innehåller dessutom ett kapitel om utbildning både av olika personalkategorier samt patienter.Detta är en informativ bok med tyngdpunkt på praktiska aspekter. Varje kapitel innehåller tabeller och figurer samt avslutas med en sammanfattande faktaruta som betonar de viktigaste sakfrågorna. Boken är av stort intresse för alla som vårdar och behandlar patienter med smärta.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)