Principles of marketing; Philip Kotler; 1989

Principles of marketing Upplaga 4

av Philip Kotler
Upplaga: 4e upplagan
Utgiven: 1989
ISBN: 9780137053605
Förlag: Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall
Språk: Engelska
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)