Psykiatri som socialt arbete; Magnus Sundgren, Alain Topor, Gunnel Andersson, Larry Davidson, Anne Denhov, Emma Freiman, Lisbeth Sachs, Bengt Starrin; 2011

Psykiatri som socialt arbete Upplaga 2

av Magnus Sundgren, Alain Topor, Gunnel Andersson, Larry Davidson, Anne Denhov
m.fl.
Psykiatrin som socialt arbete är en lärobok där olika forskare och författare undersöker psykiska problem och deras sammanhang som sociala fenomen.
Människor drabbas av psykiska problem. Det är problem som uppstår i sociala sammanhang oavsett vilken förklaring, medicinsk eller psykologisk, man tillgriper för att förstå dem. Människor söker hjälp i sociala sammanhang. Psykiatrin är ett sådant, socialtjänsten ett annat och den terapeutiska relationen är i grunden social. Det är arenor där professionella möter den psykiskt lidande människan.
Psykiatrin som socialt arbete är en lärobok där olika forskare och författare undersöker psykiska problem och deras sammanhang som sociala fenomen.
Människor drabbas av psykiska problem. Det är problem som uppstår i sociala sammanhang oavsett vilken förklaring, medicinsk eller psykologisk, man tillgriper för att förstå dem. Människor söker hjälp i sociala sammanhang. Psykiatrin är ett sådant, socialtjänsten ett annat och den terapeutiska relationen är i grunden social. Det är arenor där professionella möter den psykiskt lidande människan.
Upplaga: 2a upplagan
Utgiven: 2011
ISBN: 9789152308141
Förlag: Sanoma Utbildning
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 184 st
Psykiatrin som socialt arbete är en lärobok där olika forskare och författare undersöker psykiska problem och deras sammanhang som sociala fenomen.
Människor drabbas av psykiska problem. Det är problem som uppstår i sociala sammanhang oavsett vilken förklaring, medicinsk eller psykologisk, man tillgriper för att förstå dem. Människor söker hjälp i sociala sammanhang. Psykiatrin är ett sådant, socialtjänsten ett annat och den terapeutiska relationen är i grunden social. Det är arenor där professionella möter den psykiskt lidande människan.
Psykiatrin som socialt arbete är en lärobok där olika forskare och författare undersöker psykiska problem och deras sammanhang som sociala fenomen.
Människor drabbas av psykiska problem. Det är problem som uppstår i sociala sammanhang oavsett vilken förklaring, medicinsk eller psykologisk, man tillgriper för att förstå dem. Människor söker hjälp i sociala sammanhang. Psykiatrin är ett sådant, socialtjänsten ett annat och den terapeutiska relationen är i grunden social. Det är arenor där professionella möter den psykiskt lidande människan.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)