Reiki : den helande beröringen. Första och andra gradens manual; William Lee Rand; 2003

Reiki : den helande beröringen. Första och andra gradens manual Upplaga 4

av William Lee Rand
Kunskapen om att en osynlig energi strömmar genom allt levande och direkt påverkar hälsan har tillhört visdomen i många kulturer sedan urminnes tider. Existensen av denna livsenergi har bekräftats av senare vetenskapliga experiment, och läkare beaktar energins betydelse för immunsystemets funktion och för läkningsprocessen. Reiki, en teknik för stressreduktion som också befrämjar läkning, låter alla få tillgång till en obegränsad livsenergi. Dess ursprung antas komma från Tibet för tusentals år sedan, och återupptäcktes av dr Mikao Usui, en japansk buddhist, i början av 1900-talet.

Reikin är lätt att lära sig. Den har framgångsrikt lärts ut till tusentals människor i olika åldrar och med olika bakgrund. En behandling känns som en underbar varm strålning som strömmar genom dig och omger dig. Den skapar många fördelaktiga effekter, däribland avslappning och känslor av frid, trygghet och välbefinnande. Många har rapporterat om mirakulösa resultat. På sjukhus och läkarmottagningar börjar man att inkludera Reiki som en av sina terapier, och i denna nya upplaga beskrivs flera framgångsrika tillvägagångssätt som nu används runtom i landet [USA] för att integrera Reiki i patientvården.

Denna reviderade och utökade upplaga inkluderar ny viktig information om Reikins historia, plus bilder på Usuis minnessten i Tokyo och på berget Kurama där Reiki återupptäcktes. Här ingår också japanska Reikitekniker och Hayashis healingguide.

Boken är ett måste för alla som vill ha den senaste informationen om Reiki. Dess Reikihistorik med referenser innehåller den mest detaljerade och verifierbara information som för närvarande finns tillgänglig. Skriven med inspiration, tydlighet och vitalitet, fångar den Reikins essens och är en utmärkt introduktion till ämnet, likväl som en lättanvänd manual för den erfarna utövaren.

Rands bok är både en lättförståelig introduktion till Reiki och en inspirerande läsning för den erfarne Reikiutövaren. Väldigt många Reikimasters använder den som sin kursbok.

Författaren är en mycket erfaren Reikimaster, som i över 20 år har arbetat med att sprida och utveckla Reikihealing. Hans Reikikurser håller hög standard och berättigar bl.a. sjuksköterskor i USA till högskolepoäng.

Ur innehållet:
* En utförlig förklaring av Reikis innebörd
* Reikibehandling från grunden, med bilder på handpositioner, till mer avancerade tekniker
* Usuis ursprungliga japanska healingtekniker
* Hur Reiki kan användas till att hela ovanor, stärka mål m.m.
* Historik: Reikis ursprung och utveckling ? baserad på verifierbart och dokumenterat material
* Att bli Reikimaster
* Råd och tips för att utveckla en egen Reikimottagning
* Hur Reiki är integrerat i sjukvården i USA
* Bilder från berget Kurama, Usuis minnessten m.m.
* Hayashis guide för behandling av specifika sjukdomar
* m.m.

William Lee Rand är en mycket erfaren och uppskattad Reikimaster, som i över 20 år har arbetat med att sprida och att utveckla Reikin. Bland annat var han en av dem som bidrog till kraftigt sänkta priser på Reikimasterkurser, vilka tidigare kostade $10.000 ! Han har fått Reikimaster-utbildning från fyra Reikimasters och har fått Reikiundervisning från många andra, och han uppmuntrar också andra att lära sig av flera olika lärare. När han bodde på Hawaii arbetade han med en Kahuna-healer. William är även hypnoterapeut, certifierad i NLP*, och har specialiserat sig på terapi med tidigare-liv-regression och andlig utveckling.

Hans omättliga ambition att lära mer är en ständigt pågående process och hans sökande efter Reikins urspung har flera gånger fört honom till Japan. William har grundat The International Center for Reiki Training i Southfield, Michigan, USA, vars syfte bl.a. är:
* att befrämja vänskapligt samarbete mellan alla Reikiutövare
* forska efter mer information om Reiki
* etablera och bibehålla hög kvalitet i Reikiundervisningen
Centrets Reikikurser, samt kurserna hos Reikilärare runt om i världen som blivit licenserade där, håller hög standard och berättigar nu bl.a. sjuksköterskor i USA till CEU*.

William Lee Rand är ansvarig utgivare för Reiki News och ger nu även ut Reiki Online Newsletter, ett gratis nyhetsbrev på nätet. Han är författare till Reiki - Den helande beröringen, och Reiki för ett nytt millennium, samt medförfattare till Reikins själ och han har skrivit över fyrtio artiklar om Reiki, och även spelat in och producerat sju kassettband för Reikiundervisning och personlig utveckling.

Som en kompletterande fortsättning till Reikisystemet utvecklade William KarunaReiki®systemet. Det är ett kraftfullt healingsystem som spridit sig snabbt även i Sverige. Laurelle Shanti Gaias bok,Boken om KarunaReiki® fördjupar oss i KarunaReikins möjligheter.

Williams arbete är globalt. Han arbetar för att förena människor i en kärleksfull världsfred. Som en konkret handling har han begett sig till både Nord- och Sydpolen för att placera ut specialtillverkade kristallgitter där. Dessa sprider nu helande Reikienergier till hela jorden för att befrämja världsfred. William undervisar i Reiki i kurser runt om i världen. Sommaren 2002 var han hos oss i Sverige.

* Neuro-Linguistisk Programmering
** Continuing Education Units: motsvarar våra högskolepoäng
Kunskapen om att en osynlig energi strömmar genom allt levande och direkt påverkar hälsan har tillhört visdomen i många kulturer sedan urminnes tider. Existensen av denna livsenergi har bekräftats av senare vetenskapliga experiment, och läkare beaktar energins betydelse för immunsystemets funktion och för läkningsprocessen. Reiki, en teknik för stressreduktion som också befrämjar läkning, låter alla få tillgång till en obegränsad livsenergi. Dess ursprung antas komma från Tibet för tusentals år sedan, och återupptäcktes av dr Mikao Usui, en japansk buddhist, i början av 1900-talet.

Reikin är lätt att lära sig. Den har framgångsrikt lärts ut till tusentals människor i olika åldrar och med olika bakgrund. En behandling känns som en underbar varm strålning som strömmar genom dig och omger dig. Den skapar många fördelaktiga effekter, däribland avslappning och känslor av frid, trygghet och välbefinnande. Många har rapporterat om mirakulösa resultat. På sjukhus och läkarmottagningar börjar man att inkludera Reiki som en av sina terapier, och i denna nya upplaga beskrivs flera framgångsrika tillvägagångssätt som nu används runtom i landet [USA] för att integrera Reiki i patientvården.

Denna reviderade och utökade upplaga inkluderar ny viktig information om Reikins historia, plus bilder på Usuis minnessten i Tokyo och på berget Kurama där Reiki återupptäcktes. Här ingår också japanska Reikitekniker och Hayashis healingguide.

Boken är ett måste för alla som vill ha den senaste informationen om Reiki. Dess Reikihistorik med referenser innehåller den mest detaljerade och verifierbara information som för närvarande finns tillgänglig. Skriven med inspiration, tydlighet och vitalitet, fångar den Reikins essens och är en utmärkt introduktion till ämnet, likväl som en lättanvänd manual för den erfarna utövaren.

Rands bok är både en lättförståelig introduktion till Reiki och en inspirerande läsning för den erfarne Reikiutövaren. Väldigt många Reikimasters använder den som sin kursbok.

Författaren är en mycket erfaren Reikimaster, som i över 20 år har arbetat med att sprida och utveckla Reikihealing. Hans Reikikurser håller hög standard och berättigar bl.a. sjuksköterskor i USA till högskolepoäng.

Ur innehållet:
* En utförlig förklaring av Reikis innebörd
* Reikibehandling från grunden, med bilder på handpositioner, till mer avancerade tekniker
* Usuis ursprungliga japanska healingtekniker
* Hur Reiki kan användas till att hela ovanor, stärka mål m.m.
* Historik: Reikis ursprung och utveckling ? baserad på verifierbart och dokumenterat material
* Att bli Reikimaster
* Råd och tips för att utveckla en egen Reikimottagning
* Hur Reiki är integrerat i sjukvården i USA
* Bilder från berget Kurama, Usuis minnessten m.m.
* Hayashis guide för behandling av specifika sjukdomar
* m.m.

William Lee Rand är en mycket erfaren och uppskattad Reikimaster, som i över 20 år har arbetat med att sprida och att utveckla Reikin. Bland annat var han en av dem som bidrog till kraftigt sänkta priser på Reikimasterkurser, vilka tidigare kostade $10.000 ! Han har fått Reikimaster-utbildning från fyra Reikimasters och har fått Reikiundervisning från många andra, och han uppmuntrar också andra att lära sig av flera olika lärare. När han bodde på Hawaii arbetade han med en Kahuna-healer. William är även hypnoterapeut, certifierad i NLP*, och har specialiserat sig på terapi med tidigare-liv-regression och andlig utveckling.

Hans omättliga ambition att lära mer är en ständigt pågående process och hans sökande efter Reikins urspung har flera gånger fört honom till Japan. William har grundat The International Center for Reiki Training i Southfield, Michigan, USA, vars syfte bl.a. är:
* att befrämja vänskapligt samarbete mellan alla Reikiutövare
* forska efter mer information om Reiki
* etablera och bibehålla hög kvalitet i Reikiundervisningen
Centrets Reikikurser, samt kurserna hos Reikilärare runt om i världen som blivit licenserade där, håller hög standard och berättigar nu bl.a. sjuksköterskor i USA till CEU*.

William Lee Rand är ansvarig utgivare för Reiki News och ger nu även ut Reiki Online Newsletter, ett gratis nyhetsbrev på nätet. Han är författare till Reiki - Den helande beröringen, och Reiki för ett nytt millennium, samt medförfattare till Reikins själ och han har skrivit över fyrtio artiklar om Reiki, och även spelat in och producerat sju kassettband för Reikiundervisning och personlig utveckling.

Som en kompletterande fortsättning till Reikisystemet utvecklade William KarunaReiki®systemet. Det är ett kraftfullt healingsystem som spridit sig snabbt även i Sverige. Laurelle Shanti Gaias bok,Boken om KarunaReiki® fördjupar oss i KarunaReikins möjligheter.

Williams arbete är globalt. Han arbetar för att förena människor i en kärleksfull världsfred. Som en konkret handling har han begett sig till både Nord- och Sydpolen för att placera ut specialtillverkade kristallgitter där. Dessa sprider nu helande Reikienergier till hela jorden för att befrämja världsfred. William undervisar i Reiki i kurser runt om i världen. Sommaren 2002 var han hos oss i Sverige.

* Neuro-Linguistisk Programmering
** Continuing Education Units: motsvarar våra högskolepoäng
Upplaga: 4e upplagan
Utgiven: 2003
ISBN: 9789197317436
Förlag: Secourong Förlag
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 216 st
Kunskapen om att en osynlig energi strömmar genom allt levande och direkt påverkar hälsan har tillhört visdomen i många kulturer sedan urminnes tider. Existensen av denna livsenergi har bekräftats av senare vetenskapliga experiment, och läkare beaktar energins betydelse för immunsystemets funktion och för läkningsprocessen. Reiki, en teknik för stressreduktion som också befrämjar läkning, låter alla få tillgång till en obegränsad livsenergi. Dess ursprung antas komma från Tibet för tusentals år sedan, och återupptäcktes av dr Mikao Usui, en japansk buddhist, i början av 1900-talet.

Reikin är lätt att lära sig. Den har framgångsrikt lärts ut till tusentals människor i olika åldrar och med olika bakgrund. En behandling känns som en underbar varm strålning som strömmar genom dig och omger dig. Den skapar många fördelaktiga effekter, däribland avslappning och känslor av frid, trygghet och välbefinnande. Många har rapporterat om mirakulösa resultat. På sjukhus och läkarmottagningar börjar man att inkludera Reiki som en av sina terapier, och i denna nya upplaga beskrivs flera framgångsrika tillvägagångssätt som nu används runtom i landet [USA] för att integrera Reiki i patientvården.

Denna reviderade och utökade upplaga inkluderar ny viktig information om Reikins historia, plus bilder på Usuis minnessten i Tokyo och på berget Kurama där Reiki återupptäcktes. Här ingår också japanska Reikitekniker och Hayashis healingguide.

Boken är ett måste för alla som vill ha den senaste informationen om Reiki. Dess Reikihistorik med referenser innehåller den mest detaljerade och verifierbara information som för närvarande finns tillgänglig. Skriven med inspiration, tydlighet och vitalitet, fångar den Reikins essens och är en utmärkt introduktion till ämnet, likväl som en lättanvänd manual för den erfarna utövaren.

Rands bok är både en lättförståelig introduktion till Reiki och en inspirerande läsning för den erfarne Reikiutövaren. Väldigt många Reikimasters använder den som sin kursbok.

Författaren är en mycket erfaren Reikimaster, som i över 20 år har arbetat med att sprida och utveckla Reikihealing. Hans Reikikurser håller hög standard och berättigar bl.a. sjuksköterskor i USA till högskolepoäng.

Ur innehållet:
* En utförlig förklaring av Reikis innebörd
* Reikibehandling från grunden, med bilder på handpositioner, till mer avancerade tekniker
* Usuis ursprungliga japanska healingtekniker
* Hur Reiki kan användas till att hela ovanor, stärka mål m.m.
* Historik: Reikis ursprung och utveckling ? baserad på verifierbart och dokumenterat material
* Att bli Reikimaster
* Råd och tips för att utveckla en egen Reikimottagning
* Hur Reiki är integrerat i sjukvården i USA
* Bilder från berget Kurama, Usuis minnessten m.m.
* Hayashis guide för behandling av specifika sjukdomar
* m.m.

William Lee Rand är en mycket erfaren och uppskattad Reikimaster, som i över 20 år har arbetat med att sprida och att utveckla Reikin. Bland annat var han en av dem som bidrog till kraftigt sänkta priser på Reikimasterkurser, vilka tidigare kostade $10.000 ! Han har fått Reikimaster-utbildning från fyra Reikimasters och har fått Reikiundervisning från många andra, och han uppmuntrar också andra att lära sig av flera olika lärare. När han bodde på Hawaii arbetade han med en Kahuna-healer. William är även hypnoterapeut, certifierad i NLP*, och har specialiserat sig på terapi med tidigare-liv-regression och andlig utveckling.

Hans omättliga ambition att lära mer är en ständigt pågående process och hans sökande efter Reikins urspung har flera gånger fört honom till Japan. William har grundat The International Center for Reiki Training i Southfield, Michigan, USA, vars syfte bl.a. är:
* att befrämja vänskapligt samarbete mellan alla Reikiutövare
* forska efter mer information om Reiki
* etablera och bibehålla hög kvalitet i Reikiundervisningen
Centrets Reikikurser, samt kurserna hos Reikilärare runt om i världen som blivit licenserade där, håller hög standard och berättigar nu bl.a. sjuksköterskor i USA till CEU*.

William Lee Rand är ansvarig utgivare för Reiki News och ger nu även ut Reiki Online Newsletter, ett gratis nyhetsbrev på nätet. Han är författare till Reiki - Den helande beröringen, och Reiki för ett nytt millennium, samt medförfattare till Reikins själ och han har skrivit över fyrtio artiklar om Reiki, och även spelat in och producerat sju kassettband för Reikiundervisning och personlig utveckling.

Som en kompletterande fortsättning till Reikisystemet utvecklade William KarunaReiki®systemet. Det är ett kraftfullt healingsystem som spridit sig snabbt även i Sverige. Laurelle Shanti Gaias bok,Boken om KarunaReiki® fördjupar oss i KarunaReikins möjligheter.

Williams arbete är globalt. Han arbetar för att förena människor i en kärleksfull världsfred. Som en konkret handling har han begett sig till både Nord- och Sydpolen för att placera ut specialtillverkade kristallgitter där. Dessa sprider nu helande Reikienergier till hela jorden för att befrämja världsfred. William undervisar i Reiki i kurser runt om i världen. Sommaren 2002 var han hos oss i Sverige.

* Neuro-Linguistisk Programmering
** Continuing Education Units: motsvarar våra högskolepoäng
Kunskapen om att en osynlig energi strömmar genom allt levande och direkt påverkar hälsan har tillhört visdomen i många kulturer sedan urminnes tider. Existensen av denna livsenergi har bekräftats av senare vetenskapliga experiment, och läkare beaktar energins betydelse för immunsystemets funktion och för läkningsprocessen. Reiki, en teknik för stressreduktion som också befrämjar läkning, låter alla få tillgång till en obegränsad livsenergi. Dess ursprung antas komma från Tibet för tusentals år sedan, och återupptäcktes av dr Mikao Usui, en japansk buddhist, i början av 1900-talet.

Reikin är lätt att lära sig. Den har framgångsrikt lärts ut till tusentals människor i olika åldrar och med olika bakgrund. En behandling känns som en underbar varm strålning som strömmar genom dig och omger dig. Den skapar många fördelaktiga effekter, däribland avslappning och känslor av frid, trygghet och välbefinnande. Många har rapporterat om mirakulösa resultat. På sjukhus och läkarmottagningar börjar man att inkludera Reiki som en av sina terapier, och i denna nya upplaga beskrivs flera framgångsrika tillvägagångssätt som nu används runtom i landet [USA] för att integrera Reiki i patientvården.

Denna reviderade och utökade upplaga inkluderar ny viktig information om Reikins historia, plus bilder på Usuis minnessten i Tokyo och på berget Kurama där Reiki återupptäcktes. Här ingår också japanska Reikitekniker och Hayashis healingguide.

Boken är ett måste för alla som vill ha den senaste informationen om Reiki. Dess Reikihistorik med referenser innehåller den mest detaljerade och verifierbara information som för närvarande finns tillgänglig. Skriven med inspiration, tydlighet och vitalitet, fångar den Reikins essens och är en utmärkt introduktion till ämnet, likväl som en lättanvänd manual för den erfarna utövaren.

Rands bok är både en lättförståelig introduktion till Reiki och en inspirerande läsning för den erfarne Reikiutövaren. Väldigt många Reikimasters använder den som sin kursbok.

Författaren är en mycket erfaren Reikimaster, som i över 20 år har arbetat med att sprida och utveckla Reikihealing. Hans Reikikurser håller hög standard och berättigar bl.a. sjuksköterskor i USA till högskolepoäng.

Ur innehållet:
* En utförlig förklaring av Reikis innebörd
* Reikibehandling från grunden, med bilder på handpositioner, till mer avancerade tekniker
* Usuis ursprungliga japanska healingtekniker
* Hur Reiki kan användas till att hela ovanor, stärka mål m.m.
* Historik: Reikis ursprung och utveckling ? baserad på verifierbart och dokumenterat material
* Att bli Reikimaster
* Råd och tips för att utveckla en egen Reikimottagning
* Hur Reiki är integrerat i sjukvården i USA
* Bilder från berget Kurama, Usuis minnessten m.m.
* Hayashis guide för behandling av specifika sjukdomar
* m.m.

William Lee Rand är en mycket erfaren och uppskattad Reikimaster, som i över 20 år har arbetat med att sprida och att utveckla Reikin. Bland annat var han en av dem som bidrog till kraftigt sänkta priser på Reikimasterkurser, vilka tidigare kostade $10.000 ! Han har fått Reikimaster-utbildning från fyra Reikimasters och har fått Reikiundervisning från många andra, och han uppmuntrar också andra att lära sig av flera olika lärare. När han bodde på Hawaii arbetade han med en Kahuna-healer. William är även hypnoterapeut, certifierad i NLP*, och har specialiserat sig på terapi med tidigare-liv-regression och andlig utveckling.

Hans omättliga ambition att lära mer är en ständigt pågående process och hans sökande efter Reikins urspung har flera gånger fört honom till Japan. William har grundat The International Center for Reiki Training i Southfield, Michigan, USA, vars syfte bl.a. är:
* att befrämja vänskapligt samarbete mellan alla Reikiutövare
* forska efter mer information om Reiki
* etablera och bibehålla hög kvalitet i Reikiundervisningen
Centrets Reikikurser, samt kurserna hos Reikilärare runt om i världen som blivit licenserade där, håller hög standard och berättigar nu bl.a. sjuksköterskor i USA till CEU*.

William Lee Rand är ansvarig utgivare för Reiki News och ger nu även ut Reiki Online Newsletter, ett gratis nyhetsbrev på nätet. Han är författare till Reiki - Den helande beröringen, och Reiki för ett nytt millennium, samt medförfattare till Reikins själ och han har skrivit över fyrtio artiklar om Reiki, och även spelat in och producerat sju kassettband för Reikiundervisning och personlig utveckling.

Som en kompletterande fortsättning till Reikisystemet utvecklade William KarunaReiki®systemet. Det är ett kraftfullt healingsystem som spridit sig snabbt även i Sverige. Laurelle Shanti Gaias bok,Boken om KarunaReiki® fördjupar oss i KarunaReikins möjligheter.

Williams arbete är globalt. Han arbetar för att förena människor i en kärleksfull världsfred. Som en konkret handling har han begett sig till både Nord- och Sydpolen för att placera ut specialtillverkade kristallgitter där. Dessa sprider nu helande Reikienergier till hela jorden för att befrämja världsfred. William undervisar i Reiki i kurser runt om i världen. Sommaren 2002 var han hos oss i Sverige.

* Neuro-Linguistisk Programmering
** Continuing Education Units: motsvarar våra högskolepoäng
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)