Relationell psykoterapi : så här gör man; Rolf Holmqvist; 2010

Relationell psykoterapi : så här gör man Upplaga 1

av Rolf Holmqvist
Relationell psykoterapi är en relativt ung terapiform som bland annat utvecklats ur den amerikanska interpersonella och relationella psykoanalysen. Syftet med Relationell psykoterapi – så här gör man är att visa hur man konkret kan bedriva relationell psykoterapi. Boken består av tre delar: teoretisk bakgrund, generell praktik och förhållningssätt till patientens specifika problematik.

Läs mer
Den första delen går igenom de teorier och den forskning som ligger till grund för terapin och hur de kommer till användning i den. I bokens andra del beskrivs hur relationell terapi kan utföras i praktiken. Här ges flera utförliga fallbeskrivningar och exempel på olika terapisituationer. Tredje delen ger exempel på hur man med relationell psykoterapi kan arbeta med specifika diagnoser. Visserligen är relationell terapi inte symtominriktad på samma sätt som andra terapiformer utan har som målsättning att utveckla människans förmåga att förstå relationer, men många terapeuter vill kunna använda terapin vid specifika problem och diagnoser.

Boken lämpar sig både för verksamma psykoterapeuter och för psykoterapeutstuderande som vill få bättre förståelse för hur man kan bedriva relationell psykoterapi.

Det finns en grundläggande skillnad mellan hur man ser på terapeutisk metod i relationell psykoterapi och i de flesta andra former av psykoterapi. I relationell terapi planerar inte terapeuten i förväg hur samtalet ska utformas, utan arbetet baseras på en gemensam förståelse av det samtal som spontant utvecklas. För att denna förståelse inte ska styras av terapeutens tillfälliga uppfattning om tillvägagångssättet behöver det vila på tydliga principer. Subjektiviteten måste omfamnas av genomtänkta idéer för hur terapin ska gå till och hur det ömsesidiga samspelet ska förstås. I likhet med andra psykoanalytiskt inspirerade terapimetoder har relationell psykoterapi i alltför begränsad omfattning undersökts i randomiserade studier med behandlingsmanualer och följsamhetskontroller. Ett av bokens syften är att lägga en grund för sådana studier.

Om författarna
Rolf Holmqvist är professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet.
Relationell psykoterapi är en relativt ung terapiform som bland annat utvecklats ur den amerikanska interpersonella och relationella psykoanalysen. Syftet med Relationell psykoterapi – så här gör man är att visa hur man konkret kan bedriva relationell psykoterapi. Boken består av tre delar: teoretisk bakgrund, generell praktik och förhållningssätt till patientens specifika problematik.

Läs mer
Den första delen går igenom de teorier och den forskning som ligger till grund för terapin och hur de kommer till användning i den. I bokens andra del beskrivs hur relationell terapi kan utföras i praktiken. Här ges flera utförliga fallbeskrivningar och exempel på olika terapisituationer. Tredje delen ger exempel på hur man med relationell psykoterapi kan arbeta med specifika diagnoser. Visserligen är relationell terapi inte symtominriktad på samma sätt som andra terapiformer utan har som målsättning att utveckla människans förmåga att förstå relationer, men många terapeuter vill kunna använda terapin vid specifika problem och diagnoser.

Boken lämpar sig både för verksamma psykoterapeuter och för psykoterapeutstuderande som vill få bättre förståelse för hur man kan bedriva relationell psykoterapi.

Det finns en grundläggande skillnad mellan hur man ser på terapeutisk metod i relationell psykoterapi och i de flesta andra former av psykoterapi. I relationell terapi planerar inte terapeuten i förväg hur samtalet ska utformas, utan arbetet baseras på en gemensam förståelse av det samtal som spontant utvecklas. För att denna förståelse inte ska styras av terapeutens tillfälliga uppfattning om tillvägagångssättet behöver det vila på tydliga principer. Subjektiviteten måste omfamnas av genomtänkta idéer för hur terapin ska gå till och hur det ömsesidiga samspelet ska förstås. I likhet med andra psykoanalytiskt inspirerade terapimetoder har relationell psykoterapi i alltför begränsad omfattning undersökts i randomiserade studier med behandlingsmanualer och följsamhetskontroller. Ett av bokens syften är att lägga en grund för sådana studier.

Om författarna
Rolf Holmqvist är professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2010
ISBN: 9789147099603
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 329 st
Relationell psykoterapi är en relativt ung terapiform som bland annat utvecklats ur den amerikanska interpersonella och relationella psykoanalysen. Syftet med Relationell psykoterapi – så här gör man är att visa hur man konkret kan bedriva relationell psykoterapi. Boken består av tre delar: teoretisk bakgrund, generell praktik och förhållningssätt till patientens specifika problematik.

Läs mer
Den första delen går igenom de teorier och den forskning som ligger till grund för terapin och hur de kommer till användning i den. I bokens andra del beskrivs hur relationell terapi kan utföras i praktiken. Här ges flera utförliga fallbeskrivningar och exempel på olika terapisituationer. Tredje delen ger exempel på hur man med relationell psykoterapi kan arbeta med specifika diagnoser. Visserligen är relationell terapi inte symtominriktad på samma sätt som andra terapiformer utan har som målsättning att utveckla människans förmåga att förstå relationer, men många terapeuter vill kunna använda terapin vid specifika problem och diagnoser.

Boken lämpar sig både för verksamma psykoterapeuter och för psykoterapeutstuderande som vill få bättre förståelse för hur man kan bedriva relationell psykoterapi.

Det finns en grundläggande skillnad mellan hur man ser på terapeutisk metod i relationell psykoterapi och i de flesta andra former av psykoterapi. I relationell terapi planerar inte terapeuten i förväg hur samtalet ska utformas, utan arbetet baseras på en gemensam förståelse av det samtal som spontant utvecklas. För att denna förståelse inte ska styras av terapeutens tillfälliga uppfattning om tillvägagångssättet behöver det vila på tydliga principer. Subjektiviteten måste omfamnas av genomtänkta idéer för hur terapin ska gå till och hur det ömsesidiga samspelet ska förstås. I likhet med andra psykoanalytiskt inspirerade terapimetoder har relationell psykoterapi i alltför begränsad omfattning undersökts i randomiserade studier med behandlingsmanualer och följsamhetskontroller. Ett av bokens syften är att lägga en grund för sådana studier.

Om författarna
Rolf Holmqvist är professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet.
Relationell psykoterapi är en relativt ung terapiform som bland annat utvecklats ur den amerikanska interpersonella och relationella psykoanalysen. Syftet med Relationell psykoterapi – så här gör man är att visa hur man konkret kan bedriva relationell psykoterapi. Boken består av tre delar: teoretisk bakgrund, generell praktik och förhållningssätt till patientens specifika problematik.

Läs mer
Den första delen går igenom de teorier och den forskning som ligger till grund för terapin och hur de kommer till användning i den. I bokens andra del beskrivs hur relationell terapi kan utföras i praktiken. Här ges flera utförliga fallbeskrivningar och exempel på olika terapisituationer. Tredje delen ger exempel på hur man med relationell psykoterapi kan arbeta med specifika diagnoser. Visserligen är relationell terapi inte symtominriktad på samma sätt som andra terapiformer utan har som målsättning att utveckla människans förmåga att förstå relationer, men många terapeuter vill kunna använda terapin vid specifika problem och diagnoser.

Boken lämpar sig både för verksamma psykoterapeuter och för psykoterapeutstuderande som vill få bättre förståelse för hur man kan bedriva relationell psykoterapi.

Det finns en grundläggande skillnad mellan hur man ser på terapeutisk metod i relationell psykoterapi och i de flesta andra former av psykoterapi. I relationell terapi planerar inte terapeuten i förväg hur samtalet ska utformas, utan arbetet baseras på en gemensam förståelse av det samtal som spontant utvecklas. För att denna förståelse inte ska styras av terapeutens tillfälliga uppfattning om tillvägagångssättet behöver det vila på tydliga principer. Subjektiviteten måste omfamnas av genomtänkta idéer för hur terapin ska gå till och hur det ömsesidiga samspelet ska förstås. I likhet med andra psykoanalytiskt inspirerade terapimetoder har relationell psykoterapi i alltför begränsad omfattning undersökts i randomiserade studier med behandlingsmanualer och följsamhetskontroller. Ett av bokens syften är att lägga en grund för sådana studier.

Om författarna
Rolf Holmqvist är professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)