Socialtjänst och social omsorg - kurslitteratur

Här hittar du kurslitteratur som behandlar ämnena socialtjänst och social omsorg. Här hittar du populära böcker som På saklig grund och Det våras för ålderdomen.

År

Tillgänglighet

Perspektiv på sociala problem; Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Anna-Karin Andershed, Henrik Andershed, Gunvor Andersson, Thomas Brante, Morten Ejrnæs, Margareta Hydén, Margaretha Järvinen, Max Koch, Søren Kristiansen, Gunilla Lindén, Sven-Axel Månsson, Lennart Nygren, Ingrid Sahlin, Thomas J Scheff, Bengt Starrin, Sune Sunesson, Catherine Tuvblad, Hanna Wikström; 2013
spara 34%
5+ säljare
av Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Anna-Karin Andershed m.fl. (2013)
305 kr 460 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Socialt arbete : en grundbok; Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Sune Sunesson, Marcus Knutagård; 2016
spara 34%
5+ säljare
av Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Sune Sunesson m.fl. (2016)
355 kr 537 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Intersektionalitet i socialt arbete : Teori, reflektion och praxis; Tina Mattsson; 2010
5+ säljare
av Tina Mattsson (2010)
95 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Modern Social Work Theory; Malcolm Payne; 2014
5+ säljare
av Malcolm Payne (2014)
239 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Modern teoribildning i socialt arbete; Malcolm Payne; 2015
spara 30%
5+ säljare
av Malcolm Payne (2015)
419 kr 597 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Människobehandlande organisationer : villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete; Staffan Johansson, Peter Dellgran, Staffan Höjer, Monica Andersson Bäck, Åke Bergmark, Staffan Blomberg, Anna Dunér, Torbjörn Forkby, Ove Grape, Katarina Hollertz, Håkan Johansson, Andreas Liljegren, Lena Lindgren, Marie Nordfeldt, Lina Ponnert, Marie Sallnäs, Gustav Svensson, Kerstin Svensson, Stefan Szücs, Stefan Wiklund; 2015
spara 29%
5+ säljare
av Staffan Johansson, Peter Dellgran, Staffan Höjer m.fl. (2015)
449 kr 627 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Socialpolitik : varför, hur och till vilken nytta?; Jonas Olofsson, Henrik Malm Lindberg; 2015
5+ säljare
av Jonas Olofsson, Henrik Malm Lindberg (2015)
169 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Nya omsorgsboken : en bok om människor med begåvningsmässiga funktionshinder; Lena Söderman, Sivert Antonson; 2011
5+ säljare
av Lena Söderman, Sivert Antonson (2011)
285 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
På saklig grund - utredningsarbete inom socialtjänsten; Bo Edvardsson, Lotta Vahlne Westerhäll; 2014
5+ säljare
av Bo Edvardsson, Lotta Vahlne Westerhäll (2014)
145 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Social Policy; Paul Spicker; 2014
spara 47%
5+ säljare
Social Policy Upplaga 3
av Paul Spicker (2014)
229 kr 429 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Socialpolitik och socialt arbete : historia och idéer; Leif Holgersson; 2008
5+ säljare
av Leif Holgersson (2008)
285 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Sekretess : handbok för socialtjänsten; Lars Clevesköld, Anders Thunved; 2015
5+ säljare
av Lars Clevesköld, Anders Thunved (2015)
95 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Mellan makt och hjälp : om det flertydiga förhållandet mellan klient och hjälpare; Greta Marie Skau; 2018
spara 30%
4 säljare
av Greta Marie Skau (2018)
285 kr 402 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Hyresjuridik för socionomer; Mona Olshed; 2011
5+ säljare
av Mona Olshed (2011)
99 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Sekretess : handbok för socialtjänsten; Lars Clevesköld, Anders Thunved; 2018
spara 61%
5+ säljare
av Lars Clevesköld, Anders Thunved (2018)
119 kr 298 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Socialt arbete med äldre; Håkan Jönson, Tove Harnett; 2015
spara 33%
5+ säljare
av Håkan Jönson, Tove Harnett (2015)
225 kr 333 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Förhållningssätt och möten : arbetsmetoder i social omsorg; Thomas Strandberg; 2011
spara 31%
5+ säljare
av Thomas Strandberg (2011)
259 kr 372 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Social dokumentation i praktiken : en handbok med övningar; Thomas Carlsson, Ann Nilsson; 2011
5+ säljare
av Thomas Carlsson, Ann Nilsson (2011)
179 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Normer och normalitet i socialt arbete; Kerstin Svensson; 2007
5+ säljare
av Kerstin Svensson (2007)
229 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Sekretess : handbok för socialtjänsten; Anders Thunved, Lars Clevesköld; 2009
5+ säljare
av Anders Thunved, Lars Clevesköld (2009)
80 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Socialt arbete och migration; Norma Montesino (red.), Erica Righard (red.); 2015
spara 24%
5+ säljare
av Norma Montesino (red.), Erica Righard (red.) (2015)
309 kr 404 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
På saklig grund : Utredningsarbete inom socialtjänsten; Bo Edvardsson, Lotta Vahlne Westerhäll; 2017
5+ säljare
av Bo Edvardsson, Lotta Vahlne Westerhäll (2017)
179 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Social mobilisering : en utmaning för socialt arbete; Verner Denvall (red.), Cecilia Heule (red.), Arne Kristiansen (red.); 2016
5+ säljare
av Verner Denvall (red.), Cecilia Heule (red.), Arne Kristiansen (red.) (2016)
359 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Från fattigvård till socialtjänst - Om socialt arbete och utomparlamentarisk aktivitet; Ulla Pettersson; 2011
5+ säljare
av Ulla Pettersson (2011)
129 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Socialt kapital : i ett välfärdsperspektiv; Bengt Starrin; 2011
5+ säljare
av Bengt Starrin (2011)
219 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar