Sociologisk kvinnoforskning; Åsa Lundqvist, Diana Mulinari, Karen Davies, Johanna Esseveld, Agneta Franssén, Sara Goodman, Ingela Kolfjord, Kerstin Sandell, Katarina Sjöberg; 1997

Sociologisk kvinnoforskning Upplaga 1

av Åsa Lundqvist, Diana Mulinari, Karen Davies, Johanna Esseveld, Agneta Franssén
m.fl.
Den här boken om sociologisk kvinnoforskning har flera syften. Å ena sidan synliggör den vikten av ett könsteoretiskt perspektiv inom sociologin samtidigt som den pläderar för en integrering av feministisk forskning i disciplinen. Å andra sidan framhävs de motsättningar och spänningar som finns inom olika forskningsfält i ljuset av 1980-talets feministiska debatt . Trots att artikelförfattarna har varierande bakgrund och sinsemellan olika teoretiska och metodologiska utgångspunkter är alla artiklar förknippade med kvinnors underordnande position i samhället. Artiklarna illustrerar feministiska analytiska kategorier och feministisk metodologi. Mångfalden i artiklarna erbjuder läsaren en vidare förståelse av könsperspektivet inom olika fält. Antologin avser dels att bidra till en dialog med de forskare och studenter som för första gången kommer i kontakt med feministisk sociologi, dels att vara ett instrument i skapandet av en fortsatt tvärvetenskaplig dialog med den redan etablerade feministiska samhällsvetenskapen.
Den här boken om sociologisk kvinnoforskning har flera syften. Å ena sidan synliggör den vikten av ett könsteoretiskt perspektiv inom sociologin samtidigt som den pläderar för en integrering av feministisk forskning i disciplinen. Å andra sidan framhävs de motsättningar och spänningar som finns inom olika forskningsfält i ljuset av 1980-talets feministiska debatt . Trots att artikelförfattarna har varierande bakgrund och sinsemellan olika teoretiska och metodologiska utgångspunkter är alla artiklar förknippade med kvinnors underordnande position i samhället. Artiklarna illustrerar feministiska analytiska kategorier och feministisk metodologi. Mångfalden i artiklarna erbjuder läsaren en vidare förståelse av könsperspektivet inom olika fält. Antologin avser dels att bidra till en dialog med de forskare och studenter som för första gången kommer i kontakt med feministisk sociologi, dels att vara ett instrument i skapandet av en fortsatt tvärvetenskaplig dialog med den redan etablerade feministiska samhällsvetenskapen.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 1997
ISBN: 9789144100593
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: E-bok
Språk: Svenska
Sidor: 174 st
Den här boken om sociologisk kvinnoforskning har flera syften. Å ena sidan synliggör den vikten av ett könsteoretiskt perspektiv inom sociologin samtidigt som den pläderar för en integrering av feministisk forskning i disciplinen. Å andra sidan framhävs de motsättningar och spänningar som finns inom olika forskningsfält i ljuset av 1980-talets feministiska debatt . Trots att artikelförfattarna har varierande bakgrund och sinsemellan olika teoretiska och metodologiska utgångspunkter är alla artiklar förknippade med kvinnors underordnande position i samhället. Artiklarna illustrerar feministiska analytiska kategorier och feministisk metodologi. Mångfalden i artiklarna erbjuder läsaren en vidare förståelse av könsperspektivet inom olika fält. Antologin avser dels att bidra till en dialog med de forskare och studenter som för första gången kommer i kontakt med feministisk sociologi, dels att vara ett instrument i skapandet av en fortsatt tvärvetenskaplig dialog med den redan etablerade feministiska samhällsvetenskapen.
Den här boken om sociologisk kvinnoforskning har flera syften. Å ena sidan synliggör den vikten av ett könsteoretiskt perspektiv inom sociologin samtidigt som den pläderar för en integrering av feministisk forskning i disciplinen. Å andra sidan framhävs de motsättningar och spänningar som finns inom olika forskningsfält i ljuset av 1980-talets feministiska debatt . Trots att artikelförfattarna har varierande bakgrund och sinsemellan olika teoretiska och metodologiska utgångspunkter är alla artiklar förknippade med kvinnors underordnande position i samhället. Artiklarna illustrerar feministiska analytiska kategorier och feministisk metodologi. Mångfalden i artiklarna erbjuder läsaren en vidare förståelse av könsperspektivet inom olika fält. Antologin avser dels att bidra till en dialog med de forskare och studenter som för första gången kommer i kontakt med feministisk sociologi, dels att vara ett instrument i skapandet av en fortsatt tvärvetenskaplig dialog med den redan etablerade feministiska samhällsvetenskapen.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)