Sociologisk teori; Sverre Moe; 1995

Sociologisk teori Upplaga 1

av Sverre Moe
Denna introduktionsbok presenterar på ett överskådligt sätt centrala teorier i sociologins historia, från slutet av förra århundradet och fram till vår tid. Utförliga redogörelser för Webers, Durkheims och Parsons teorier följs av kapitel om utbytesteori och aktörsorienterat perspektiv samt om tolkande sociologi. Därefter behandlas Collins, Bourdieu, Giddens, Habermas och Luhmann. Varje kapitel avslutas med en kritisk granskning där författaren diskuterar de problem som är förknippade med respektive betraktelsesätt.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Denna introduktionsbok presenterar på ett överskådligt sätt centrala teorier i sociologins historia, från slutet av förra århundradet och fram till vår tid. Utförliga redogörelser för Webers, Durkheims och Parsons teorier följs av kapitel om utbytesteori och aktörsorienterat perspektiv samt om tolkande sociologi. Därefter behandlas Collins, Bourdieu, Giddens, Habermas och Luhmann. Varje kapitel avslutas med en kritisk granskning där författaren diskuterar de problem som är förknippade med respektive betraktelsesätt.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 1995
ISBN: 9789144493411
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 277 st
Denna introduktionsbok presenterar på ett överskådligt sätt centrala teorier i sociologins historia, från slutet av förra århundradet och fram till vår tid. Utförliga redogörelser för Webers, Durkheims och Parsons teorier följs av kapitel om utbytesteori och aktörsorienterat perspektiv samt om tolkande sociologi. Därefter behandlas Collins, Bourdieu, Giddens, Habermas och Luhmann. Varje kapitel avslutas med en kritisk granskning där författaren diskuterar de problem som är förknippade med respektive betraktelsesätt.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Denna introduktionsbok presenterar på ett överskådligt sätt centrala teorier i sociologins historia, från slutet av förra århundradet och fram till vår tid. Utförliga redogörelser för Webers, Durkheims och Parsons teorier följs av kapitel om utbytesteori och aktörsorienterat perspektiv samt om tolkande sociologi. Därefter behandlas Collins, Bourdieu, Giddens, Habermas och Luhmann. Varje kapitel avslutas med en kritisk granskning där författaren diskuterar de problem som är förknippade med respektive betraktelsesätt.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)