Sömn vid hälsa och ohälsa; Pernilla Garmy, Linda Gellerstedt, Amanda Hellström, Annika Norell, Christina Sandlund, Charlotte Angelhoff, Birgitta Bondenius, Jan-Erik Broman, Katarina Danielsson, Rhiannon Djupdalen, Patricia Granzin, Arja Höglund, Siri Jakobsson Störe, Markus Jansson-Fröjmark, Anna Kjellsdotter, Frida Rångtell, Romana Stehlik, Jenny Theorell-Haglöw, Maria Tillfors, Martin Ulander, Jan Ulfberg, Pontus Wasling, Sofia Zwedberg; 2023
endast ny

Sömn vid hälsa och ohälsa Upplaga 1

av Pernilla Garmy, Linda Gellerstedt, Amanda Hellström, Annika Norell, Christina Sandlund
m.fl.
Sömn är ett grundläggande behov. Området sömnmedicin är inriktat på bedömning och behandling av sömnstörningar. För sjuksköterskan är kunskap kring sömnfysiologi, sömnstörningar och sömnfrämjande åtgärder betydelsefullt för att kunna identifiera, initiera och utföra omvårdnadsinterventioner.

Boken beskriver sömn i olika kontext och utgår från ett omvårdnadsperspektiv. I den första delen introduceras ämnet och i den andra delen beskrivs sömn i olika skeden av livet. I den tredje delen beskrivs sömnstörningar och i den fjärde delen beskrivs sömn i samband med sjukdom. Den femte delen handlar om att främja sömn i utmanande sammanhang som till exempel i samband med vård på sjukhus.

Sömn vid hälsa och ohälsa vänder sig i första hand till sjuksköterskor i grundutbildning eller specialistutbildning, men kan även användas i utbildning av ytterligare vårdprofessioner, såsom läkare och psykologer eller andra som är intresserade av att fördjupa sina kunskaper inom sömnmedicin.
Sömn är ett grundläggande behov. Området sömnmedicin är inriktat på bedömning och behandling av sömnstörningar. För sjuksköterskan är kunskap kring sömnfysiologi, sömnstörningar och sömnfrämjande åtgärder betydelsefullt för att kunna identifiera, initiera och utföra omvårdnadsinterventioner.

Boken beskriver sömn i olika kontext och utgår från ett omvårdnadsperspektiv. I den första delen introduceras ämnet och i den andra delen beskrivs sömn i olika skeden av livet. I den tredje delen beskrivs sömnstörningar och i den fjärde delen beskrivs sömn i samband med sjukdom. Den femte delen handlar om att främja sömn i utmanande sammanhang som till exempel i samband med vård på sjukhus.

Sömn vid hälsa och ohälsa vänder sig i första hand till sjuksköterskor i grundutbildning eller specialistutbildning, men kan även användas i utbildning av ytterligare vårdprofessioner, såsom läkare och psykologer eller andra som är intresserade av att fördjupa sina kunskaper inom sömnmedicin.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2023
ISBN: 9789144143583
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 366 st
Sömn är ett grundläggande behov. Området sömnmedicin är inriktat på bedömning och behandling av sömnstörningar. För sjuksköterskan är kunskap kring sömnfysiologi, sömnstörningar och sömnfrämjande åtgärder betydelsefullt för att kunna identifiera, initiera och utföra omvårdnadsinterventioner.

Boken beskriver sömn i olika kontext och utgår från ett omvårdnadsperspektiv. I den första delen introduceras ämnet och i den andra delen beskrivs sömn i olika skeden av livet. I den tredje delen beskrivs sömnstörningar och i den fjärde delen beskrivs sömn i samband med sjukdom. Den femte delen handlar om att främja sömn i utmanande sammanhang som till exempel i samband med vård på sjukhus.

Sömn vid hälsa och ohälsa vänder sig i första hand till sjuksköterskor i grundutbildning eller specialistutbildning, men kan även användas i utbildning av ytterligare vårdprofessioner, såsom läkare och psykologer eller andra som är intresserade av att fördjupa sina kunskaper inom sömnmedicin.
Sömn är ett grundläggande behov. Området sömnmedicin är inriktat på bedömning och behandling av sömnstörningar. För sjuksköterskan är kunskap kring sömnfysiologi, sömnstörningar och sömnfrämjande åtgärder betydelsefullt för att kunna identifiera, initiera och utföra omvårdnadsinterventioner.

Boken beskriver sömn i olika kontext och utgår från ett omvårdnadsperspektiv. I den första delen introduceras ämnet och i den andra delen beskrivs sömn i olika skeden av livet. I den tredje delen beskrivs sömnstörningar och i den fjärde delen beskrivs sömn i samband med sjukdom. Den femte delen handlar om att främja sömn i utmanande sammanhang som till exempel i samband med vård på sjukhus.

Sömn vid hälsa och ohälsa vänder sig i första hand till sjuksköterskor i grundutbildning eller specialistutbildning, men kan även användas i utbildning av ytterligare vårdprofessioner, såsom läkare och psykologer eller andra som är intresserade av att fördjupa sina kunskaper inom sömnmedicin.
Ny bok
427 kr449 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)
Ny bok
427 kr449 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)