Språkets struktur, betydelse och användning; Sören Sjöström; 2006

Språkets struktur, betydelse och användning Upplaga 1

av Sören Sjöström
En introduktion till ämnet allmän språkvetenskap. Det läses som ett enskilt ämne på universitets- och högskolenivå, men är även en del av alla andra språkvetenskapliga ämnen. Syftet med boken är att på ett sammanhängande sätt presentera de mer centrala områdena av språkvetenskap som fonologi (ljudlära), morfologi (formlära), syntax (satslära), semantik (betydelselära) och pragmatik (språkanvändning).

Denna titel har tidigare givits ut av Norstedts men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.
En introduktion till ämnet allmän språkvetenskap. Det läses som ett enskilt ämne på universitets- och högskolenivå, men är även en del av alla andra språkvetenskapliga ämnen. Syftet med boken är att på ett sammanhängande sätt presentera de mer centrala områdena av språkvetenskap som fonologi (ljudlära), morfologi (formlära), syntax (satslära), semantik (betydelselära) och pragmatik (språkanvändning).

Denna titel har tidigare givits ut av Norstedts men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2006
ISBN: 9789172274815
Förlag: Norstedts Akademiska Förlag
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 240 st
En introduktion till ämnet allmän språkvetenskap. Det läses som ett enskilt ämne på universitets- och högskolenivå, men är även en del av alla andra språkvetenskapliga ämnen. Syftet med boken är att på ett sammanhängande sätt presentera de mer centrala områdena av språkvetenskap som fonologi (ljudlära), morfologi (formlära), syntax (satslära), semantik (betydelselära) och pragmatik (språkanvändning).

Denna titel har tidigare givits ut av Norstedts men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.
En introduktion till ämnet allmän språkvetenskap. Det läses som ett enskilt ämne på universitets- och högskolenivå, men är även en del av alla andra språkvetenskapliga ämnen. Syftet med boken är att på ett sammanhängande sätt presentera de mer centrala områdena av språkvetenskap som fonologi (ljudlära), morfologi (formlära), syntax (satslära), semantik (betydelselära) och pragmatik (språkanvändning).

Denna titel har tidigare givits ut av Norstedts men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)