Svält och kolonialism : hur tredje världen underutvecklades; Mike Davis; 2004

Svält och kolonialism : hur tredje världen underutvecklades

av Mike Davis
Hur tredje världenunderutvecklades

Slutet av 1800-talet var det brittiska imperiets storhetstid. De försökte bygga ett frihandelssystem över hela världen. Kolonier etablerades i Afrika och Asien. Den indiska kontinentens råvaror skeppades till Storbritannien. Sjöfarten längs Kinas kust dominerades av brittiska rederier. Brasiliens ekonomi styrdes av brittiska banker. Union Jack vajade från London till Shanghai.

Torka och hungersnöd drabbade de tropiska områdena under 1800-talets sista decennier. Medan miljoner människor svalt ihjäl i Sydindien försvarade soldater spannmålslagren i Madras hamn med vapenmakt. När Europa drabbades av missväxt exporterades indiskt spannmål dit med god vinst, samtidigt som mer än 50 miljoner människor dog av svält och epidemier.

Förvisso orsakades svälten och hungersnöden av klimatförändringar utanför människornas kontroll. Men naturen orsakar sällan sådana katastrofer på egen hand. Mike Davis skildrar hur kolonisatörerna plundrade de råvarurika länderna och samtidigt slog sönder deras samhälleliga organisation. Det vi idag kallar tredje världen skapades i samverkan mellan klimatväxlingar och imperialistisk politik.

Mike Davis forskar vid Southern California Institute of Architecture. Han är redaktör förThe Year Left: An American Socialist Yearbook och har skrivit flera böcker om stadsmiljöer i USA varavLos Angeles: utgrävning av framtiden har översatts till svenska (1998).

"Mike Davis har skrivit vad som säkert blir en klassiker om hur imperialismen bröt ner Indien och Kina. Cyniskt utnyttjades klimatkatastrofer av britterna för att underkuva och svälta ihjhäl miljoner människor. Svält och kolonialism är en rasande bok. En anklagelseskrift mot den viktorianska guldåldern, som utarmade hela kontinenter för att göra England rikt." - Åke Svidén
Hur tredje världenunderutvecklades

Slutet av 1800-talet var det brittiska imperiets storhetstid. De försökte bygga ett frihandelssystem över hela världen. Kolonier etablerades i Afrika och Asien. Den indiska kontinentens råvaror skeppades till Storbritannien. Sjöfarten längs Kinas kust dominerades av brittiska rederier. Brasiliens ekonomi styrdes av brittiska banker. Union Jack vajade från London till Shanghai.

Torka och hungersnöd drabbade de tropiska områdena under 1800-talets sista decennier. Medan miljoner människor svalt ihjäl i Sydindien försvarade soldater spannmålslagren i Madras hamn med vapenmakt. När Europa drabbades av missväxt exporterades indiskt spannmål dit med god vinst, samtidigt som mer än 50 miljoner människor dog av svält och epidemier.

Förvisso orsakades svälten och hungersnöden av klimatförändringar utanför människornas kontroll. Men naturen orsakar sällan sådana katastrofer på egen hand. Mike Davis skildrar hur kolonisatörerna plundrade de råvarurika länderna och samtidigt slog sönder deras samhälleliga organisation. Det vi idag kallar tredje världen skapades i samverkan mellan klimatväxlingar och imperialistisk politik.

Mike Davis forskar vid Southern California Institute of Architecture. Han är redaktör förThe Year Left: An American Socialist Yearbook och har skrivit flera böcker om stadsmiljöer i USA varavLos Angeles: utgrävning av framtiden har översatts till svenska (1998).

"Mike Davis har skrivit vad som säkert blir en klassiker om hur imperialismen bröt ner Indien och Kina. Cyniskt utnyttjades klimatkatastrofer av britterna för att underkuva och svälta ihjhäl miljoner människor. Svält och kolonialism är en rasande bok. En anklagelseskrift mot den viktorianska guldåldern, som utarmade hela kontinenter för att göra England rikt." - Åke Svidén
Utgiven: 2004
ISBN: 9789173430197
Förlag: Leopard Förlag
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 501 st
Hur tredje världenunderutvecklades

Slutet av 1800-talet var det brittiska imperiets storhetstid. De försökte bygga ett frihandelssystem över hela världen. Kolonier etablerades i Afrika och Asien. Den indiska kontinentens råvaror skeppades till Storbritannien. Sjöfarten längs Kinas kust dominerades av brittiska rederier. Brasiliens ekonomi styrdes av brittiska banker. Union Jack vajade från London till Shanghai.

Torka och hungersnöd drabbade de tropiska områdena under 1800-talets sista decennier. Medan miljoner människor svalt ihjäl i Sydindien försvarade soldater spannmålslagren i Madras hamn med vapenmakt. När Europa drabbades av missväxt exporterades indiskt spannmål dit med god vinst, samtidigt som mer än 50 miljoner människor dog av svält och epidemier.

Förvisso orsakades svälten och hungersnöden av klimatförändringar utanför människornas kontroll. Men naturen orsakar sällan sådana katastrofer på egen hand. Mike Davis skildrar hur kolonisatörerna plundrade de råvarurika länderna och samtidigt slog sönder deras samhälleliga organisation. Det vi idag kallar tredje världen skapades i samverkan mellan klimatväxlingar och imperialistisk politik.

Mike Davis forskar vid Southern California Institute of Architecture. Han är redaktör förThe Year Left: An American Socialist Yearbook och har skrivit flera böcker om stadsmiljöer i USA varavLos Angeles: utgrävning av framtiden har översatts till svenska (1998).

"Mike Davis har skrivit vad som säkert blir en klassiker om hur imperialismen bröt ner Indien och Kina. Cyniskt utnyttjades klimatkatastrofer av britterna för att underkuva och svälta ihjhäl miljoner människor. Svält och kolonialism är en rasande bok. En anklagelseskrift mot den viktorianska guldåldern, som utarmade hela kontinenter för att göra England rikt." - Åke Svidén
Hur tredje världenunderutvecklades

Slutet av 1800-talet var det brittiska imperiets storhetstid. De försökte bygga ett frihandelssystem över hela världen. Kolonier etablerades i Afrika och Asien. Den indiska kontinentens råvaror skeppades till Storbritannien. Sjöfarten längs Kinas kust dominerades av brittiska rederier. Brasiliens ekonomi styrdes av brittiska banker. Union Jack vajade från London till Shanghai.

Torka och hungersnöd drabbade de tropiska områdena under 1800-talets sista decennier. Medan miljoner människor svalt ihjäl i Sydindien försvarade soldater spannmålslagren i Madras hamn med vapenmakt. När Europa drabbades av missväxt exporterades indiskt spannmål dit med god vinst, samtidigt som mer än 50 miljoner människor dog av svält och epidemier.

Förvisso orsakades svälten och hungersnöden av klimatförändringar utanför människornas kontroll. Men naturen orsakar sällan sådana katastrofer på egen hand. Mike Davis skildrar hur kolonisatörerna plundrade de råvarurika länderna och samtidigt slog sönder deras samhälleliga organisation. Det vi idag kallar tredje världen skapades i samverkan mellan klimatväxlingar och imperialistisk politik.

Mike Davis forskar vid Southern California Institute of Architecture. Han är redaktör förThe Year Left: An American Socialist Yearbook och har skrivit flera böcker om stadsmiljöer i USA varavLos Angeles: utgrävning av framtiden har översatts till svenska (1998).

"Mike Davis har skrivit vad som säkert blir en klassiker om hur imperialismen bröt ner Indien och Kina. Cyniskt utnyttjades klimatkatastrofer av britterna för att underkuva och svälta ihjhäl miljoner människor. Svält och kolonialism är en rasande bok. En anklagelseskrift mot den viktorianska guldåldern, som utarmade hela kontinenter för att göra England rikt." - Åke Svidén
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)