Svårigheter att äta - VÅRDlitt 58; Albert Westergren; 2003
5+ säljare

Svårigheter att äta - VÅRDlitt 58 Upplaga 1

av Albert Westergren
I denna bok sätts äldres ätande i fokus i stället för, som brukligt är, deras nutrition. Författarna utgår från de senaste forskningsrönen och visar på den praktiska betydelsen av forskningens resultat.
Följande aspekter på äldres ätande tas upp:
• ätandet ur ett socialt och kulturellt perspektiv
• måltidsvanor, måltidsmiljö och rutiner
• åldrandets, sjukdomars och munhälsans inverkan på ätandet
• bedömning, behandling och bekräftelse vid svårigheter att äta
• konsekvenser av svårigheter att äta
• etiska aspekter på ätande
• utbildning om ätande.
Boken är allmängiltigt för alla som på något sätt arbetar med måltidsrelaterade uppgifter och äldres ätande på sjukhus, inom särskilt och ordinärt boende. Boken vänder sig även till studerande inom högskola och universitet.
VÅRDlitt-serien är en utveckling av den tidigare FoU-serien som Vårdförbundet initierat i syfte att stärka medlemmarna i den professionella yrkesutövningen.
Syftet med serien är att:
• stimulera till utveckling av läromedel och fackböcker
• göra kunskapen tillgänglig
• synliggöra dess tillämpbarhet
• sprida angelägen kunskap.
I denna bok sätts äldres ätande i fokus i stället för, som brukligt är, deras nutrition. Författarna utgår från de senaste forskningsrönen och visar på den praktiska betydelsen av forskningens resultat.
Följande aspekter på äldres ätande tas upp:
• ätandet ur ett socialt och kulturellt perspektiv
• måltidsvanor, måltidsmiljö och rutiner
• åldrandets, sjukdomars och munhälsans inverkan på ätandet
• bedömning, behandling och bekräftelse vid svårigheter att äta
• konsekvenser av svårigheter att äta
• etiska aspekter på ätande
• utbildning om ätande.
Boken är allmängiltigt för alla som på något sätt arbetar med måltidsrelaterade uppgifter och äldres ätande på sjukhus, inom särskilt och ordinärt boende. Boken vänder sig även till studerande inom högskola och universitet.
VÅRDlitt-serien är en utveckling av den tidigare FoU-serien som Vårdförbundet initierat i syfte att stärka medlemmarna i den professionella yrkesutövningen.
Syftet med serien är att:
• stimulera till utveckling av läromedel och fackböcker
• göra kunskapen tillgänglig
• synliggöra dess tillämpbarhet
• sprida angelägen kunskap.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2003
ISBN: 9789144042329
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 214 st
I denna bok sätts äldres ätande i fokus i stället för, som brukligt är, deras nutrition. Författarna utgår från de senaste forskningsrönen och visar på den praktiska betydelsen av forskningens resultat.
Följande aspekter på äldres ätande tas upp:
• ätandet ur ett socialt och kulturellt perspektiv
• måltidsvanor, måltidsmiljö och rutiner
• åldrandets, sjukdomars och munhälsans inverkan på ätandet
• bedömning, behandling och bekräftelse vid svårigheter att äta
• konsekvenser av svårigheter att äta
• etiska aspekter på ätande
• utbildning om ätande.
Boken är allmängiltigt för alla som på något sätt arbetar med måltidsrelaterade uppgifter och äldres ätande på sjukhus, inom särskilt och ordinärt boende. Boken vänder sig även till studerande inom högskola och universitet.
VÅRDlitt-serien är en utveckling av den tidigare FoU-serien som Vårdförbundet initierat i syfte att stärka medlemmarna i den professionella yrkesutövningen.
Syftet med serien är att:
• stimulera till utveckling av läromedel och fackböcker
• göra kunskapen tillgänglig
• synliggöra dess tillämpbarhet
• sprida angelägen kunskap.
I denna bok sätts äldres ätande i fokus i stället för, som brukligt är, deras nutrition. Författarna utgår från de senaste forskningsrönen och visar på den praktiska betydelsen av forskningens resultat.
Följande aspekter på äldres ätande tas upp:
• ätandet ur ett socialt och kulturellt perspektiv
• måltidsvanor, måltidsmiljö och rutiner
• åldrandets, sjukdomars och munhälsans inverkan på ätandet
• bedömning, behandling och bekräftelse vid svårigheter att äta
• konsekvenser av svårigheter att äta
• etiska aspekter på ätande
• utbildning om ätande.
Boken är allmängiltigt för alla som på något sätt arbetar med måltidsrelaterade uppgifter och äldres ätande på sjukhus, inom särskilt och ordinärt boende. Boken vänder sig även till studerande inom högskola och universitet.
VÅRDlitt-serien är en utveckling av den tidigare FoU-serien som Vårdförbundet initierat i syfte att stärka medlemmarna i den professionella yrkesutövningen.
Syftet med serien är att:
• stimulera till utveckling av läromedel och fackböcker
• göra kunskapen tillgänglig
• synliggöra dess tillämpbarhet
• sprida angelägen kunskap.
Begagnad bok
107 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
107 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar