Svensk vittnespsykologi : utsagepsykologi i teori och praktik; Nils Wiklund, Ulla Sjöström; 2005
5+ säljare

Svensk vittnespsykologi : utsagepsykologi i teori och praktik Upplaga 1

av Nils Wiklund, Ulla Sjöström
Svensk vittnespsykologi beskriver hur vittnespsykologer arbetar och vilka bidrag de kan ge inom svenskt rättsväsen. Här finns några av de mest representativa arbeten som publicerats under det halvsekel då utsagepsykologiska utredningar använts som ett hjälpmedel i svenska domstolar. Vittnespsykologiskt utredningsarbete kräver ett vetenskapligt, kritiskt prövande förhållningssätt. Utredningen skall dokumenteras på sådant sätt att rättens ledamöter och parterna kan bilda sig en egen uppfattning genom att granska grunderna för slutsatserna i utlåtandet. Psykologisk kunskap tillämpas i en vetenskaplig analys av uppkomstbetingelserna för de unika utsagor som i ett speciellt fall lagts till grund för misstankar om brott. De inblandade personernas utsagor och handlingar studeras i sitt sammanhang: situation, socialt samspel, påverkan i samtal och förhör. Det innebär en fortlöpande tolknings-process och försök att falsifiera eller bekräfta de tolkningar som gjorts. Huvuddelen av den klassiska boken Vittnespsykologins arbetsmetoder, där Arne Trankell redogör för den metod han utvecklat, ingår som ett kapitel. Därefter behandlas metodens historiska och kunskapsmässiga grund samt dess roll inom rättsväsendet. De teoretiska avsnitten blandas med fallbeskrivningar och exemplifieringar. Boken är lämplig för utbildningar och yrkesverksamma inom beteendevetenskap, polis, rättsväsende och andra samhällsvetenskapliga discipliner. En systematisk, kritiskt prövande utredningsmetod är en förutsättning för rättssäkerhet och oväld.
Svensk vittnespsykologi beskriver hur vittnespsykologer arbetar och vilka bidrag de kan ge inom svenskt rättsväsen. Här finns några av de mest representativa arbeten som publicerats under det halvsekel då utsagepsykologiska utredningar använts som ett hjälpmedel i svenska domstolar. Vittnespsykologiskt utredningsarbete kräver ett vetenskapligt, kritiskt prövande förhållningssätt. Utredningen skall dokumenteras på sådant sätt att rättens ledamöter och parterna kan bilda sig en egen uppfattning genom att granska grunderna för slutsatserna i utlåtandet. Psykologisk kunskap tillämpas i en vetenskaplig analys av uppkomstbetingelserna för de unika utsagor som i ett speciellt fall lagts till grund för misstankar om brott. De inblandade personernas utsagor och handlingar studeras i sitt sammanhang: situation, socialt samspel, påverkan i samtal och förhör. Det innebär en fortlöpande tolknings-process och försök att falsifiera eller bekräfta de tolkningar som gjorts. Huvuddelen av den klassiska boken Vittnespsykologins arbetsmetoder, där Arne Trankell redogör för den metod han utvecklat, ingår som ett kapitel. Därefter behandlas metodens historiska och kunskapsmässiga grund samt dess roll inom rättsväsendet. De teoretiska avsnitten blandas med fallbeskrivningar och exemplifieringar. Boken är lämplig för utbildningar och yrkesverksamma inom beteendevetenskap, polis, rättsväsende och andra samhällsvetenskapliga discipliner. En systematisk, kritiskt prövande utredningsmetod är en förutsättning för rättssäkerhet och oväld.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2005
ISBN: 9789144033686
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 390 st
Svensk vittnespsykologi beskriver hur vittnespsykologer arbetar och vilka bidrag de kan ge inom svenskt rättsväsen. Här finns några av de mest representativa arbeten som publicerats under det halvsekel då utsagepsykologiska utredningar använts som ett hjälpmedel i svenska domstolar. Vittnespsykologiskt utredningsarbete kräver ett vetenskapligt, kritiskt prövande förhållningssätt. Utredningen skall dokumenteras på sådant sätt att rättens ledamöter och parterna kan bilda sig en egen uppfattning genom att granska grunderna för slutsatserna i utlåtandet. Psykologisk kunskap tillämpas i en vetenskaplig analys av uppkomstbetingelserna för de unika utsagor som i ett speciellt fall lagts till grund för misstankar om brott. De inblandade personernas utsagor och handlingar studeras i sitt sammanhang: situation, socialt samspel, påverkan i samtal och förhör. Det innebär en fortlöpande tolknings-process och försök att falsifiera eller bekräfta de tolkningar som gjorts. Huvuddelen av den klassiska boken Vittnespsykologins arbetsmetoder, där Arne Trankell redogör för den metod han utvecklat, ingår som ett kapitel. Därefter behandlas metodens historiska och kunskapsmässiga grund samt dess roll inom rättsväsendet. De teoretiska avsnitten blandas med fallbeskrivningar och exemplifieringar. Boken är lämplig för utbildningar och yrkesverksamma inom beteendevetenskap, polis, rättsväsende och andra samhällsvetenskapliga discipliner. En systematisk, kritiskt prövande utredningsmetod är en förutsättning för rättssäkerhet och oväld.
Svensk vittnespsykologi beskriver hur vittnespsykologer arbetar och vilka bidrag de kan ge inom svenskt rättsväsen. Här finns några av de mest representativa arbeten som publicerats under det halvsekel då utsagepsykologiska utredningar använts som ett hjälpmedel i svenska domstolar. Vittnespsykologiskt utredningsarbete kräver ett vetenskapligt, kritiskt prövande förhållningssätt. Utredningen skall dokumenteras på sådant sätt att rättens ledamöter och parterna kan bilda sig en egen uppfattning genom att granska grunderna för slutsatserna i utlåtandet. Psykologisk kunskap tillämpas i en vetenskaplig analys av uppkomstbetingelserna för de unika utsagor som i ett speciellt fall lagts till grund för misstankar om brott. De inblandade personernas utsagor och handlingar studeras i sitt sammanhang: situation, socialt samspel, påverkan i samtal och förhör. Det innebär en fortlöpande tolknings-process och försök att falsifiera eller bekräfta de tolkningar som gjorts. Huvuddelen av den klassiska boken Vittnespsykologins arbetsmetoder, där Arne Trankell redogör för den metod han utvecklat, ingår som ett kapitel. Därefter behandlas metodens historiska och kunskapsmässiga grund samt dess roll inom rättsväsendet. De teoretiska avsnitten blandas med fallbeskrivningar och exemplifieringar. Boken är lämplig för utbildningar och yrkesverksamma inom beteendevetenskap, polis, rättsväsende och andra samhällsvetenskapliga discipliner. En systematisk, kritiskt prövande utredningsmetod är en förutsättning för rättssäkerhet och oväld.
Begagnad bok
129 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
129 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar