Undernäring hos äldre; Albert Westergren; 2019

Undernäring hos äldre Upplaga 1

av Albert Westergren
I boken Undernäring hos äldre beskrivs metoder för att förebygga undernäring och öka medvetenheten hos personal om mat och måltider.  Detta eftersom många äldre är undernärda eller ligger i riskzonen för att bli det.

Detta är en angelägen bok som lyfter fram vikten av en helhetssyn på mat och måltider. Den visar på sambandet mellan sociala och kulturella värden och kopplar det till hälsa, välbefinnande och överlevnad.

Boken ger konkreta tips för hur måltiderna kan bli mer lustfyllda. Den ger också stöd för hur personalen kan hjälpa personer med ätsvårigheter.
Budskapet är att det inte räcker med enskilda åtgärder om måltiderna ska vara både lustfyllda och näringsriktiga. Det krävs förändrade rutiner, budgetsatsning, bemanning, kunskap och kreativitet hos personalen.

Undernäring hos äldre vänder sig till såväl chefer som personal inom äldreomsorgen

Författaren Albert Westergren är professor i omvårdnad och forskningschef vid Högskolan Kristianstad, gästprofessor vid Lunds universitet och ledamot i Svensk sjuksköterskeförenings vetenskapliga råd. Han har i många år forskat kring nutrition och ätande hos äldre samt hos personer med stroke och Parkinsons sjukdom.

 
I boken Undernäring hos äldre beskrivs metoder för att förebygga undernäring och öka medvetenheten hos personal om mat och måltider.  Detta eftersom många äldre är undernärda eller ligger i riskzonen för att bli det.

Detta är en angelägen bok som lyfter fram vikten av en helhetssyn på mat och måltider. Den visar på sambandet mellan sociala och kulturella värden och kopplar det till hälsa, välbefinnande och överlevnad.

Boken ger konkreta tips för hur måltiderna kan bli mer lustfyllda. Den ger också stöd för hur personalen kan hjälpa personer med ätsvårigheter.
Budskapet är att det inte räcker med enskilda åtgärder om måltiderna ska vara både lustfyllda och näringsriktiga. Det krävs förändrade rutiner, budgetsatsning, bemanning, kunskap och kreativitet hos personalen.

Undernäring hos äldre vänder sig till såväl chefer som personal inom äldreomsorgen

Författaren Albert Westergren är professor i omvårdnad och forskningschef vid Högskolan Kristianstad, gästprofessor vid Lunds universitet och ledamot i Svensk sjuksköterskeförenings vetenskapliga råd. Han har i många år forskat kring nutrition och ätande hos äldre samt hos personer med stroke och Parkinsons sjukdom.

 
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2019
ISBN: 9789177411116
Förlag: Gothia Kompetens
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 83 st
I boken Undernäring hos äldre beskrivs metoder för att förebygga undernäring och öka medvetenheten hos personal om mat och måltider.  Detta eftersom många äldre är undernärda eller ligger i riskzonen för att bli det.

Detta är en angelägen bok som lyfter fram vikten av en helhetssyn på mat och måltider. Den visar på sambandet mellan sociala och kulturella värden och kopplar det till hälsa, välbefinnande och överlevnad.

Boken ger konkreta tips för hur måltiderna kan bli mer lustfyllda. Den ger också stöd för hur personalen kan hjälpa personer med ätsvårigheter.
Budskapet är att det inte räcker med enskilda åtgärder om måltiderna ska vara både lustfyllda och näringsriktiga. Det krävs förändrade rutiner, budgetsatsning, bemanning, kunskap och kreativitet hos personalen.

Undernäring hos äldre vänder sig till såväl chefer som personal inom äldreomsorgen

Författaren Albert Westergren är professor i omvårdnad och forskningschef vid Högskolan Kristianstad, gästprofessor vid Lunds universitet och ledamot i Svensk sjuksköterskeförenings vetenskapliga råd. Han har i många år forskat kring nutrition och ätande hos äldre samt hos personer med stroke och Parkinsons sjukdom.

 
I boken Undernäring hos äldre beskrivs metoder för att förebygga undernäring och öka medvetenheten hos personal om mat och måltider.  Detta eftersom många äldre är undernärda eller ligger i riskzonen för att bli det.

Detta är en angelägen bok som lyfter fram vikten av en helhetssyn på mat och måltider. Den visar på sambandet mellan sociala och kulturella värden och kopplar det till hälsa, välbefinnande och överlevnad.

Boken ger konkreta tips för hur måltiderna kan bli mer lustfyllda. Den ger också stöd för hur personalen kan hjälpa personer med ätsvårigheter.
Budskapet är att det inte räcker med enskilda åtgärder om måltiderna ska vara både lustfyllda och näringsriktiga. Det krävs förändrade rutiner, budgetsatsning, bemanning, kunskap och kreativitet hos personalen.

Undernäring hos äldre vänder sig till såväl chefer som personal inom äldreomsorgen

Författaren Albert Westergren är professor i omvårdnad och forskningschef vid Högskolan Kristianstad, gästprofessor vid Lunds universitet och ledamot i Svensk sjuksköterskeförenings vetenskapliga råd. Han har i många år forskat kring nutrition och ätande hos äldre samt hos personer med stroke och Parkinsons sjukdom.

 
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)