Utveckla förståelse i förskolan : en grund för god läsutveckling; Andrea DeBruin-Parecki, Anne Van Kleeck, Sabra Gear, Sandra Barrueco, Kelly B Cartwright, Michael D Coyne, Barbara E Culatta, Anne E Cunningham, David K Dickinson, Nell K Duke, Billie J Enz, Geraldine M Fernández, Nicole Ruther Guajardo, Kendra M Hall-Kenyon, Kathryn Hirsch-Pasek, Janne Lepola, Julie S Lynch, John P Madura, D Betsy McCoach, Caitlin McMunn Dooley, Roberta Michnick Golinkoff, Katherine M Newman, Shana Pribesh, Sabina Rak Neugebauer, Jill Stamm, Sharon M Ware, Meghan M Welch, Jamie Zibulsky; 2016
5+ säljare

Utveckla förståelse i förskolan : en grund för god läsutveckling Upplaga 1

av Andrea DeBruin-Parecki, Anne Van Kleeck, Sabra Gear, Sandra Barrueco, Kelly B Cartwright
m.fl.
Genom ökad kunskap om hur förståelsefärdigheter utvecklas i den tidiga barndomen kan förskolan i sin verksamhet lättare stimulera barns läs- och skrivutveckling. Den här boken visar hur förskolans tidiga literacyinsatser kan vara avgörande för att minska skillnaderna när det gäller förståelse bland läsare i skolåldern.

Författarna understryker förståelseutvecklingens interaktiva natur och hur den är kopplad till barnens kognitiva och talspråkliga utveckling. Bland mycket annat resonerar de om vilken roll exekutiva funktioner spelar i den tidiga förståelseutvecklingen och vilken betydelsefull relation flerspråkighet, muntlig språkutveckling, ordförrådsinlärning och barnens begynnande förståelse av vad de vet, s.k. metakognition, har till förståelseutveckling. Utveckla förståelse i förskolan vänder sig främst till studerande på förskollärarutbildningen samt till förskollärare och annan pedagogisk personal i förskola och tidig grundskola.
Genom ökad kunskap om hur förståelsefärdigheter utvecklas i den tidiga barndomen kan förskolan i sin verksamhet lättare stimulera barns läs- och skrivutveckling. Den här boken visar hur förskolans tidiga literacyinsatser kan vara avgörande för att minska skillnaderna när det gäller förståelse bland läsare i skolåldern.

Författarna understryker förståelseutvecklingens interaktiva natur och hur den är kopplad till barnens kognitiva och talspråkliga utveckling. Bland mycket annat resonerar de om vilken roll exekutiva funktioner spelar i den tidiga förståelseutvecklingen och vilken betydelsefull relation flerspråkighet, muntlig språkutveckling, ordförrådsinlärning och barnens begynnande förståelse av vad de vet, s.k. metakognition, har till förståelseutveckling. Utveckla förståelse i förskolan vänder sig främst till studerande på förskollärarutbildningen samt till förskollärare och annan pedagogisk personal i förskola och tidig grundskola.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2016
ISBN: 9789144110318
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 340 st
Genom ökad kunskap om hur förståelsefärdigheter utvecklas i den tidiga barndomen kan förskolan i sin verksamhet lättare stimulera barns läs- och skrivutveckling. Den här boken visar hur förskolans tidiga literacyinsatser kan vara avgörande för att minska skillnaderna när det gäller förståelse bland läsare i skolåldern.

Författarna understryker förståelseutvecklingens interaktiva natur och hur den är kopplad till barnens kognitiva och talspråkliga utveckling. Bland mycket annat resonerar de om vilken roll exekutiva funktioner spelar i den tidiga förståelseutvecklingen och vilken betydelsefull relation flerspråkighet, muntlig språkutveckling, ordförrådsinlärning och barnens begynnande förståelse av vad de vet, s.k. metakognition, har till förståelseutveckling. Utveckla förståelse i förskolan vänder sig främst till studerande på förskollärarutbildningen samt till förskollärare och annan pedagogisk personal i förskola och tidig grundskola.
Genom ökad kunskap om hur förståelsefärdigheter utvecklas i den tidiga barndomen kan förskolan i sin verksamhet lättare stimulera barns läs- och skrivutveckling. Den här boken visar hur förskolans tidiga literacyinsatser kan vara avgörande för att minska skillnaderna när det gäller förståelse bland läsare i skolåldern.

Författarna understryker förståelseutvecklingens interaktiva natur och hur den är kopplad till barnens kognitiva och talspråkliga utveckling. Bland mycket annat resonerar de om vilken roll exekutiva funktioner spelar i den tidiga förståelseutvecklingen och vilken betydelsefull relation flerspråkighet, muntlig språkutveckling, ordförrådsinlärning och barnens begynnande förståelse av vad de vet, s.k. metakognition, har till förståelseutveckling. Utveckla förståelse i förskolan vänder sig främst till studerande på förskollärarutbildningen samt till förskollärare och annan pedagogisk personal i förskola och tidig grundskola.
Begagnad bok
255 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
255 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar