Vägar till välfärd : idéer, inspiratörer, kontroverser, perspektiv; Hans Swärd, Per Gunnar Edebalk, Eskil Wadensjö (red.); 2013
spara 38%
5+ säljare

Vägar till välfärd : idéer, inspiratörer, kontroverser, perspektiv Upplaga 1

av Hans Swärd, Per Gunnar Edebalk, Eskil Wadensjö (red.)
Hur ska man göra för att trygga en god levnadsstandard för människor? Vem ska ha ansvaret för välfärden? Vad ska trygghetssystemen omfatta och vilka nivåer ska de ha? Vilka krav ska ställas på människor för att de ska få tillgång till olika socialförsäkringar?

Vi kommer alla i kontakt med samhällets välfärdssystem. Vid födseln genom barnbidrag och stöd till föräldrarna, under livets gång kanske genom arbetslöshetsförsäkring och föräldrapenning och senare pension. Många av oss behöver också kommunal äldrevård vid slutet av livet. Alla dessa välfärdssystem tas upp i denna rikt illustrerade antologi.

Det har länge saknats en sammanhängande beskrivning av framväxten av svensk välfärdspolitik och av de problem vi står inför i dag. Tanken med denna antologi är att råda bot på detta, genom att låta forskare från olika ämnesdiscipliner – historia, idéhistoria, ekonomisk historia, statsvetenskap, nationalekonomi, sociologi, socialpolitik och socialt arbete – utifrån sina olika perspektiv belysa förutsättningarna för framväxten och utvecklingen av svensk välfärd.

Boken vänder sig till en bred allmänhet, men också mer specifikt till dem som arbetar inom samhällets välfärdssystem, till forskare och till studenter vid universitet och högskolor som ska arbeta inom någon av välfärdens professioner.

Om författarna
Hans Swärd är professor i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Hans forskning är framför allt inriktad på sociala problem, fattigdom, utsatta grupper och socialt arbete. Han har medverkat i flera forskningsprojekt om hemlöshet och är för närvarande engagerad i en nordisk studie om socialarbetares attityder till välfärd och socialt arbete. 6000 nordiska socialarbetare ingår i studien.

Per Gunnar Edebalk är fil. dr i ekonomisk historia och professor vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Hans forskningsområden omfattar äldreomsorgens ekonomi och historia samt socialförsäkringshistoria.

Eskil Wadensjö är nationalekonom, professor i arbetsmarknadspolitik vid Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet sedan 1980. Han var dekan vid för den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet 1996–2005. Han är föreståndare för Stockholms
universitets Linnécentrum för integrationsstudier (SULCIS).

”Här redovisas fakta, tankar och idéer på alla välfärdsområden på ett mycket klargörande sätt. Bra hänvisningar till referenslitteratur efter varje artikel ger goda möjligheter till ingång för vidare studier. Texterna är tillgängliga för den allmänt samhällsintresserade, men torde främst rikta sig till forskare och studerande vid universitet och högskolor. Prydlig layout, med rikligt med fotografier i färg och svartvitt, samt många tydliggörande diagram ledsagar de välskrivna texterna.” - BTJ häfte 13108173 Lektör Håkan Philipsson
Hur ska man göra för att trygga en god levnadsstandard för människor? Vem ska ha ansvaret för välfärden? Vad ska trygghetssystemen omfatta och vilka nivåer ska de ha? Vilka krav ska ställas på människor för att de ska få tillgång till olika socialförsäkringar?

Vi kommer alla i kontakt med samhällets välfärdssystem. Vid födseln genom barnbidrag och stöd till föräldrarna, under livets gång kanske genom arbetslöshetsförsäkring och föräldrapenning och senare pension. Många av oss behöver också kommunal äldrevård vid slutet av livet. Alla dessa välfärdssystem tas upp i denna rikt illustrerade antologi.

Det har länge saknats en sammanhängande beskrivning av framväxten av svensk välfärdspolitik och av de problem vi står inför i dag. Tanken med denna antologi är att råda bot på detta, genom att låta forskare från olika ämnesdiscipliner – historia, idéhistoria, ekonomisk historia, statsvetenskap, nationalekonomi, sociologi, socialpolitik och socialt arbete – utifrån sina olika perspektiv belysa förutsättningarna för framväxten och utvecklingen av svensk välfärd.

Boken vänder sig till en bred allmänhet, men också mer specifikt till dem som arbetar inom samhällets välfärdssystem, till forskare och till studenter vid universitet och högskolor som ska arbeta inom någon av välfärdens professioner.

Om författarna
Hans Swärd är professor i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Hans forskning är framför allt inriktad på sociala problem, fattigdom, utsatta grupper och socialt arbete. Han har medverkat i flera forskningsprojekt om hemlöshet och är för närvarande engagerad i en nordisk studie om socialarbetares attityder till välfärd och socialt arbete. 6000 nordiska socialarbetare ingår i studien.

Per Gunnar Edebalk är fil. dr i ekonomisk historia och professor vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Hans forskningsområden omfattar äldreomsorgens ekonomi och historia samt socialförsäkringshistoria.

Eskil Wadensjö är nationalekonom, professor i arbetsmarknadspolitik vid Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet sedan 1980. Han var dekan vid för den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet 1996–2005. Han är föreståndare för Stockholms
universitets Linnécentrum för integrationsstudier (SULCIS).

”Här redovisas fakta, tankar och idéer på alla välfärdsområden på ett mycket klargörande sätt. Bra hänvisningar till referenslitteratur efter varje artikel ger goda möjligheter till ingång för vidare studier. Texterna är tillgängliga för den allmänt samhällsintresserade, men torde främst rikta sig till forskare och studerande vid universitet och högskolor. Prydlig layout, med rikligt med fotografier i färg och svartvitt, samt många tydliggörande diagram ledsagar de välskrivna texterna.” - BTJ häfte 13108173 Lektör Håkan Philipsson
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2013
ISBN: 9789147111152
Förlag: Liber
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 342 st
Hur ska man göra för att trygga en god levnadsstandard för människor? Vem ska ha ansvaret för välfärden? Vad ska trygghetssystemen omfatta och vilka nivåer ska de ha? Vilka krav ska ställas på människor för att de ska få tillgång till olika socialförsäkringar?

Vi kommer alla i kontakt med samhällets välfärdssystem. Vid födseln genom barnbidrag och stöd till föräldrarna, under livets gång kanske genom arbetslöshetsförsäkring och föräldrapenning och senare pension. Många av oss behöver också kommunal äldrevård vid slutet av livet. Alla dessa välfärdssystem tas upp i denna rikt illustrerade antologi.

Det har länge saknats en sammanhängande beskrivning av framväxten av svensk välfärdspolitik och av de problem vi står inför i dag. Tanken med denna antologi är att råda bot på detta, genom att låta forskare från olika ämnesdiscipliner – historia, idéhistoria, ekonomisk historia, statsvetenskap, nationalekonomi, sociologi, socialpolitik och socialt arbete – utifrån sina olika perspektiv belysa förutsättningarna för framväxten och utvecklingen av svensk välfärd.

Boken vänder sig till en bred allmänhet, men också mer specifikt till dem som arbetar inom samhällets välfärdssystem, till forskare och till studenter vid universitet och högskolor som ska arbeta inom någon av välfärdens professioner.

Om författarna
Hans Swärd är professor i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Hans forskning är framför allt inriktad på sociala problem, fattigdom, utsatta grupper och socialt arbete. Han har medverkat i flera forskningsprojekt om hemlöshet och är för närvarande engagerad i en nordisk studie om socialarbetares attityder till välfärd och socialt arbete. 6000 nordiska socialarbetare ingår i studien.

Per Gunnar Edebalk är fil. dr i ekonomisk historia och professor vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Hans forskningsområden omfattar äldreomsorgens ekonomi och historia samt socialförsäkringshistoria.

Eskil Wadensjö är nationalekonom, professor i arbetsmarknadspolitik vid Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet sedan 1980. Han var dekan vid för den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet 1996–2005. Han är föreståndare för Stockholms
universitets Linnécentrum för integrationsstudier (SULCIS).

”Här redovisas fakta, tankar och idéer på alla välfärdsområden på ett mycket klargörande sätt. Bra hänvisningar till referenslitteratur efter varje artikel ger goda möjligheter till ingång för vidare studier. Texterna är tillgängliga för den allmänt samhällsintresserade, men torde främst rikta sig till forskare och studerande vid universitet och högskolor. Prydlig layout, med rikligt med fotografier i färg och svartvitt, samt många tydliggörande diagram ledsagar de välskrivna texterna.” - BTJ häfte 13108173 Lektör Håkan Philipsson
Hur ska man göra för att trygga en god levnadsstandard för människor? Vem ska ha ansvaret för välfärden? Vad ska trygghetssystemen omfatta och vilka nivåer ska de ha? Vilka krav ska ställas på människor för att de ska få tillgång till olika socialförsäkringar?

Vi kommer alla i kontakt med samhällets välfärdssystem. Vid födseln genom barnbidrag och stöd till föräldrarna, under livets gång kanske genom arbetslöshetsförsäkring och föräldrapenning och senare pension. Många av oss behöver också kommunal äldrevård vid slutet av livet. Alla dessa välfärdssystem tas upp i denna rikt illustrerade antologi.

Det har länge saknats en sammanhängande beskrivning av framväxten av svensk välfärdspolitik och av de problem vi står inför i dag. Tanken med denna antologi är att råda bot på detta, genom att låta forskare från olika ämnesdiscipliner – historia, idéhistoria, ekonomisk historia, statsvetenskap, nationalekonomi, sociologi, socialpolitik och socialt arbete – utifrån sina olika perspektiv belysa förutsättningarna för framväxten och utvecklingen av svensk välfärd.

Boken vänder sig till en bred allmänhet, men också mer specifikt till dem som arbetar inom samhällets välfärdssystem, till forskare och till studenter vid universitet och högskolor som ska arbeta inom någon av välfärdens professioner.

Om författarna
Hans Swärd är professor i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Hans forskning är framför allt inriktad på sociala problem, fattigdom, utsatta grupper och socialt arbete. Han har medverkat i flera forskningsprojekt om hemlöshet och är för närvarande engagerad i en nordisk studie om socialarbetares attityder till välfärd och socialt arbete. 6000 nordiska socialarbetare ingår i studien.

Per Gunnar Edebalk är fil. dr i ekonomisk historia och professor vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Hans forskningsområden omfattar äldreomsorgens ekonomi och historia samt socialförsäkringshistoria.

Eskil Wadensjö är nationalekonom, professor i arbetsmarknadspolitik vid Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet sedan 1980. Han var dekan vid för den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet 1996–2005. Han är föreståndare för Stockholms
universitets Linnécentrum för integrationsstudier (SULCIS).

”Här redovisas fakta, tankar och idéer på alla välfärdsområden på ett mycket klargörande sätt. Bra hänvisningar till referenslitteratur efter varje artikel ger goda möjligheter till ingång för vidare studier. Texterna är tillgängliga för den allmänt samhällsintresserade, men torde främst rikta sig till forskare och studerande vid universitet och högskolor. Prydlig layout, med rikligt med fotografier i färg och svartvitt, samt många tydliggörande diagram ledsagar de välskrivna texterna.” - BTJ häfte 13108173 Lektör Håkan Philipsson
Begagnad bok
209 kr333 krSpara 124 kr (38%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
209 kr333 krSpara 124 kr (38%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar