Välfärdsåren : svensk historia 1945-1986; Göran Hägg; 2005

Välfärdsåren : svensk historia 1945-1986 Upplaga 1

av Göran Hägg
Perioden från 1945 till sent 1980-tal är en väl avgränsad epok i svensk historia. Sverige hade under denna tid en politisk betydelse och ett internationellt anseende långt utöver vad dess folkmängd och ekonomiska eller politiska styrka på papperet motiverade. Den svenska demokratin framstod som föregångare vad gällde social trygghet, ekonomisk jämlikhet och, åtminstone rätt länge, allmän levnadsstandard, och dessutom ledande bland världens neutrala länder i fråga om fredsarbete och humanitära insatser.

Faktaspäckat, roligt och ofta med utgångspunkt i sig själv som exempel för  fyrtiotalistgenerationen berättar Göran Hägg om denna märkliga tid i vår historia, och får oss att upptäcka de linjer som närheten i tid hittills har hindrat oss från att se. Här fi nns förstås kungar, politik och regeringskriser, men också så mycket annat: böckerna man läste, tv-programmen och filmerna man såg,  musiken och radioprogrammen man lyssnade på, mods och raggare, moralsyn och miljonprogram, högertrafi komläggning och ubåtsjakter Alla borde läsa  den för att förstå vår egen tid. Och för varje fyrtiotalist är den helt oundgänglig: Här har du ditt liv!
Perioden från 1945 till sent 1980-tal är en väl avgränsad epok i svensk historia. Sverige hade under denna tid en politisk betydelse och ett internationellt anseende långt utöver vad dess folkmängd och ekonomiska eller politiska styrka på papperet motiverade. Den svenska demokratin framstod som föregångare vad gällde social trygghet, ekonomisk jämlikhet och, åtminstone rätt länge, allmän levnadsstandard, och dessutom ledande bland världens neutrala länder i fråga om fredsarbete och humanitära insatser.

Faktaspäckat, roligt och ofta med utgångspunkt i sig själv som exempel för  fyrtiotalistgenerationen berättar Göran Hägg om denna märkliga tid i vår historia, och får oss att upptäcka de linjer som närheten i tid hittills har hindrat oss från att se. Här fi nns förstås kungar, politik och regeringskriser, men också så mycket annat: böckerna man läste, tv-programmen och filmerna man såg,  musiken och radioprogrammen man lyssnade på, mods och raggare, moralsyn och miljonprogram, högertrafi komläggning och ubåtsjakter Alla borde läsa  den för att förstå vår egen tid. Och för varje fyrtiotalist är den helt oundgänglig: Här har du ditt liv!
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2005
ISBN: 9789146202738
Förlag: Wahlström & Widstrand
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 473 st
Perioden från 1945 till sent 1980-tal är en väl avgränsad epok i svensk historia. Sverige hade under denna tid en politisk betydelse och ett internationellt anseende långt utöver vad dess folkmängd och ekonomiska eller politiska styrka på papperet motiverade. Den svenska demokratin framstod som föregångare vad gällde social trygghet, ekonomisk jämlikhet och, åtminstone rätt länge, allmän levnadsstandard, och dessutom ledande bland världens neutrala länder i fråga om fredsarbete och humanitära insatser.

Faktaspäckat, roligt och ofta med utgångspunkt i sig själv som exempel för  fyrtiotalistgenerationen berättar Göran Hägg om denna märkliga tid i vår historia, och får oss att upptäcka de linjer som närheten i tid hittills har hindrat oss från att se. Här fi nns förstås kungar, politik och regeringskriser, men också så mycket annat: böckerna man läste, tv-programmen och filmerna man såg,  musiken och radioprogrammen man lyssnade på, mods och raggare, moralsyn och miljonprogram, högertrafi komläggning och ubåtsjakter Alla borde läsa  den för att förstå vår egen tid. Och för varje fyrtiotalist är den helt oundgänglig: Här har du ditt liv!
Perioden från 1945 till sent 1980-tal är en väl avgränsad epok i svensk historia. Sverige hade under denna tid en politisk betydelse och ett internationellt anseende långt utöver vad dess folkmängd och ekonomiska eller politiska styrka på papperet motiverade. Den svenska demokratin framstod som föregångare vad gällde social trygghet, ekonomisk jämlikhet och, åtminstone rätt länge, allmän levnadsstandard, och dessutom ledande bland världens neutrala länder i fråga om fredsarbete och humanitära insatser.

Faktaspäckat, roligt och ofta med utgångspunkt i sig själv som exempel för  fyrtiotalistgenerationen berättar Göran Hägg om denna märkliga tid i vår historia, och får oss att upptäcka de linjer som närheten i tid hittills har hindrat oss från att se. Här fi nns förstås kungar, politik och regeringskriser, men också så mycket annat: böckerna man läste, tv-programmen och filmerna man såg,  musiken och radioprogrammen man lyssnade på, mods och raggare, moralsyn och miljonprogram, högertrafi komläggning och ubåtsjakter Alla borde läsa  den för att förstå vår egen tid. Och för varje fyrtiotalist är den helt oundgänglig: Här har du ditt liv!
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)