Vänbok till Ingrid Arnesdotter : uppsatser i affärsrättsliga frågor och om utbildning i affärsrätt; Jan Kellgren, Jan Andersson, Emil Elgebrant, Anders Heiborn, Georg Hellgren, Anders Holm, Elif Härkönen, Herbert Jacobson, Johannes Lerm, Andreas Norlén, Monica Persson, Johanna Schiratzki, Ann-Christine Petersson-Hjelm, Åsa Skoglund, Harald Ullman, Karin Wallin-Norman, Li Westerlund, Åsa Åslund; 2012
endast ny

Vänbok till Ingrid Arnesdotter : uppsatser i affärsrättsliga frågor och om utbildning i affärsrätt Upplaga 1

av Jan Kellgren, Jan Andersson, Emil Elgebrant, Anders Heiborn, Georg Hellgren
m.fl.
Ur förordet:
Med anledning av att Ingrid Arnesdotter blivit pensionär vill vi, några av hennes juristvänner som arbetar eller har arbetat vid Linköpings universitet, fira henne med en liten skrift. Många fler är förstås de forskare, lärare och studenter som under åren fått del av Ingrids stora skarpsinne, energi, planeringsförmåga och villighet att lämna kloka råd i forsknings- och undervisningsfrågor. Hennes talang för att tänka nytt och genomföra dessa idéer är kanske den egenskap vi som arbetat nära henne – Sveriges första professor i affärsrätt och Linköpings universitets första professor i juridik – mest har beundrat. Det tydligaste resultatet av denna egenskap är de två affärsjuridiska programmen här vid Linköpings universitet. De hade varken funnits eller blivit sådana framgångar utan Ingrids högst betydande insatser. Att Ingrid vid sidan av att vara juris doktor också är ekonom (Handelshögskolan i Göteborg) och har arbetat som chefsjurist på bank (Sparbanksvärlden) har med all säkerhet präglat hennes sätt att verka i den akademiska världen, inte minst uttryckt i ett i hög grad proaktivt perspektiv på rätten och i hennes nydanande forskning kring moderna betalningsmetoder. Egentligen känns det paradoxalt att skriva förordet till en sådan här bok just nu, för Ingrid arbetar oförtrutet vidare för forskning och undervisning här vid universitetet. Och får vi som vi önskar, fortsätter hon med det länge till!
Jan Kellgren och redaktionskommittén Innehåll:
Produkt, utbud och efterfrågan – ett tema och en policy för bolagsrättslig lagstiftningsteknik
Jan Andersson Mervärdesskatterättslig klassificeringsproblematik ställs på sin spets vid transaktioner av utsläppsrätter och elcertifikat
Emil Elgebrant Absolut prejudikatsplikt och förutsebarhet – nödvändiga ingredienser för rättssäkerhet?
Anders Heiborn Från JÖK till Affärsjuridiska program – om juridikämnets framväxt vid Linköpings universitet Georg Hellgren
Något om skadestånd för skador orsakade av häst Anders Holm
Amerikansk övervakning av europeiska värdepappersmarknader – särskilt om tillämpningen av rule 10 (b) 5 efter Dodd-Frank Act
Elif Härkönen Preskription – ett rättsligt institut med ett eget liv?
Herbert Jacobson På vilka sätt behöver den som upprättar eller granskar årsredovisningar kunna juridik?
Jan Kellgren Einführung in das schwedische Kartellrecht mit Vertiefungshinweisen
Johannes Lerm Att hantera omständigheter
Andreas Norlén Dold samäganderätt till fast egendom – kan anspråket preskriberas?
Monica Persson Välfärdsrättens tillkomst
Johanna Schiratzki och Ann-Christine Petersson Hjelm Om skillnader mellan att undervisa universitetsstudenter respektive kursdeltagare från näringslivet
Åsa Skoglund Entreprenörens ansvar och försäkringsplikt enligt byggsektorns avtal AB 04 i fråga om skada som inträffar under entreprenadtiden.
Harald Ullman Pengar
Karin Wallin- Norman Patent Infringement – Reliance on the Safe Harbor Exception Does Not Ensure a Free Ride Prior to Regulatory Approval
Li Westerlund Allemansrätten och bärplockning i kommersiella sammanhang
Åsa Åslund
Ur förordet:
Med anledning av att Ingrid Arnesdotter blivit pensionär vill vi, några av hennes juristvänner som arbetar eller har arbetat vid Linköpings universitet, fira henne med en liten skrift. Många fler är förstås de forskare, lärare och studenter som under åren fått del av Ingrids stora skarpsinne, energi, planeringsförmåga och villighet att lämna kloka råd i forsknings- och undervisningsfrågor. Hennes talang för att tänka nytt och genomföra dessa idéer är kanske den egenskap vi som arbetat nära henne – Sveriges första professor i affärsrätt och Linköpings universitets första professor i juridik – mest har beundrat. Det tydligaste resultatet av denna egenskap är de två affärsjuridiska programmen här vid Linköpings universitet. De hade varken funnits eller blivit sådana framgångar utan Ingrids högst betydande insatser. Att Ingrid vid sidan av att vara juris doktor också är ekonom (Handelshögskolan i Göteborg) och har arbetat som chefsjurist på bank (Sparbanksvärlden) har med all säkerhet präglat hennes sätt att verka i den akademiska världen, inte minst uttryckt i ett i hög grad proaktivt perspektiv på rätten och i hennes nydanande forskning kring moderna betalningsmetoder. Egentligen känns det paradoxalt att skriva förordet till en sådan här bok just nu, för Ingrid arbetar oförtrutet vidare för forskning och undervisning här vid universitetet. Och får vi som vi önskar, fortsätter hon med det länge till!
Jan Kellgren och redaktionskommittén Innehåll:
Produkt, utbud och efterfrågan – ett tema och en policy för bolagsrättslig lagstiftningsteknik
Jan Andersson Mervärdesskatterättslig klassificeringsproblematik ställs på sin spets vid transaktioner av utsläppsrätter och elcertifikat
Emil Elgebrant Absolut prejudikatsplikt och förutsebarhet – nödvändiga ingredienser för rättssäkerhet?
Anders Heiborn Från JÖK till Affärsjuridiska program – om juridikämnets framväxt vid Linköpings universitet Georg Hellgren
Något om skadestånd för skador orsakade av häst Anders Holm
Amerikansk övervakning av europeiska värdepappersmarknader – särskilt om tillämpningen av rule 10 (b) 5 efter Dodd-Frank Act
Elif Härkönen Preskription – ett rättsligt institut med ett eget liv?
Herbert Jacobson På vilka sätt behöver den som upprättar eller granskar årsredovisningar kunna juridik?
Jan Kellgren Einführung in das schwedische Kartellrecht mit Vertiefungshinweisen
Johannes Lerm Att hantera omständigheter
Andreas Norlén Dold samäganderätt till fast egendom – kan anspråket preskriberas?
Monica Persson Välfärdsrättens tillkomst
Johanna Schiratzki och Ann-Christine Petersson Hjelm Om skillnader mellan att undervisa universitetsstudenter respektive kursdeltagare från näringslivet
Åsa Skoglund Entreprenörens ansvar och försäkringsplikt enligt byggsektorns avtal AB 04 i fråga om skada som inträffar under entreprenadtiden.
Harald Ullman Pengar
Karin Wallin- Norman Patent Infringement – Reliance on the Safe Harbor Exception Does Not Ensure a Free Ride Prior to Regulatory Approval
Li Westerlund Allemansrätten och bärplockning i kommersiella sammanhang
Åsa Åslund
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2012
ISBN: 9789172234857
Förlag: Jure Förlag
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 288 st
Ur förordet:
Med anledning av att Ingrid Arnesdotter blivit pensionär vill vi, några av hennes juristvänner som arbetar eller har arbetat vid Linköpings universitet, fira henne med en liten skrift. Många fler är förstås de forskare, lärare och studenter som under åren fått del av Ingrids stora skarpsinne, energi, planeringsförmåga och villighet att lämna kloka råd i forsknings- och undervisningsfrågor. Hennes talang för att tänka nytt och genomföra dessa idéer är kanske den egenskap vi som arbetat nära henne – Sveriges första professor i affärsrätt och Linköpings universitets första professor i juridik – mest har beundrat. Det tydligaste resultatet av denna egenskap är de två affärsjuridiska programmen här vid Linköpings universitet. De hade varken funnits eller blivit sådana framgångar utan Ingrids högst betydande insatser. Att Ingrid vid sidan av att vara juris doktor också är ekonom (Handelshögskolan i Göteborg) och har arbetat som chefsjurist på bank (Sparbanksvärlden) har med all säkerhet präglat hennes sätt att verka i den akademiska världen, inte minst uttryckt i ett i hög grad proaktivt perspektiv på rätten och i hennes nydanande forskning kring moderna betalningsmetoder. Egentligen känns det paradoxalt att skriva förordet till en sådan här bok just nu, för Ingrid arbetar oförtrutet vidare för forskning och undervisning här vid universitetet. Och får vi som vi önskar, fortsätter hon med det länge till!
Jan Kellgren och redaktionskommittén Innehåll:
Produkt, utbud och efterfrågan – ett tema och en policy för bolagsrättslig lagstiftningsteknik
Jan Andersson Mervärdesskatterättslig klassificeringsproblematik ställs på sin spets vid transaktioner av utsläppsrätter och elcertifikat
Emil Elgebrant Absolut prejudikatsplikt och förutsebarhet – nödvändiga ingredienser för rättssäkerhet?
Anders Heiborn Från JÖK till Affärsjuridiska program – om juridikämnets framväxt vid Linköpings universitet Georg Hellgren
Något om skadestånd för skador orsakade av häst Anders Holm
Amerikansk övervakning av europeiska värdepappersmarknader – särskilt om tillämpningen av rule 10 (b) 5 efter Dodd-Frank Act
Elif Härkönen Preskription – ett rättsligt institut med ett eget liv?
Herbert Jacobson På vilka sätt behöver den som upprättar eller granskar årsredovisningar kunna juridik?
Jan Kellgren Einführung in das schwedische Kartellrecht mit Vertiefungshinweisen
Johannes Lerm Att hantera omständigheter
Andreas Norlén Dold samäganderätt till fast egendom – kan anspråket preskriberas?
Monica Persson Välfärdsrättens tillkomst
Johanna Schiratzki och Ann-Christine Petersson Hjelm Om skillnader mellan att undervisa universitetsstudenter respektive kursdeltagare från näringslivet
Åsa Skoglund Entreprenörens ansvar och försäkringsplikt enligt byggsektorns avtal AB 04 i fråga om skada som inträffar under entreprenadtiden.
Harald Ullman Pengar
Karin Wallin- Norman Patent Infringement – Reliance on the Safe Harbor Exception Does Not Ensure a Free Ride Prior to Regulatory Approval
Li Westerlund Allemansrätten och bärplockning i kommersiella sammanhang
Åsa Åslund
Ur förordet:
Med anledning av att Ingrid Arnesdotter blivit pensionär vill vi, några av hennes juristvänner som arbetar eller har arbetat vid Linköpings universitet, fira henne med en liten skrift. Många fler är förstås de forskare, lärare och studenter som under åren fått del av Ingrids stora skarpsinne, energi, planeringsförmåga och villighet att lämna kloka råd i forsknings- och undervisningsfrågor. Hennes talang för att tänka nytt och genomföra dessa idéer är kanske den egenskap vi som arbetat nära henne – Sveriges första professor i affärsrätt och Linköpings universitets första professor i juridik – mest har beundrat. Det tydligaste resultatet av denna egenskap är de två affärsjuridiska programmen här vid Linköpings universitet. De hade varken funnits eller blivit sådana framgångar utan Ingrids högst betydande insatser. Att Ingrid vid sidan av att vara juris doktor också är ekonom (Handelshögskolan i Göteborg) och har arbetat som chefsjurist på bank (Sparbanksvärlden) har med all säkerhet präglat hennes sätt att verka i den akademiska världen, inte minst uttryckt i ett i hög grad proaktivt perspektiv på rätten och i hennes nydanande forskning kring moderna betalningsmetoder. Egentligen känns det paradoxalt att skriva förordet till en sådan här bok just nu, för Ingrid arbetar oförtrutet vidare för forskning och undervisning här vid universitetet. Och får vi som vi önskar, fortsätter hon med det länge till!
Jan Kellgren och redaktionskommittén Innehåll:
Produkt, utbud och efterfrågan – ett tema och en policy för bolagsrättslig lagstiftningsteknik
Jan Andersson Mervärdesskatterättslig klassificeringsproblematik ställs på sin spets vid transaktioner av utsläppsrätter och elcertifikat
Emil Elgebrant Absolut prejudikatsplikt och förutsebarhet – nödvändiga ingredienser för rättssäkerhet?
Anders Heiborn Från JÖK till Affärsjuridiska program – om juridikämnets framväxt vid Linköpings universitet Georg Hellgren
Något om skadestånd för skador orsakade av häst Anders Holm
Amerikansk övervakning av europeiska värdepappersmarknader – särskilt om tillämpningen av rule 10 (b) 5 efter Dodd-Frank Act
Elif Härkönen Preskription – ett rättsligt institut med ett eget liv?
Herbert Jacobson På vilka sätt behöver den som upprättar eller granskar årsredovisningar kunna juridik?
Jan Kellgren Einführung in das schwedische Kartellrecht mit Vertiefungshinweisen
Johannes Lerm Att hantera omständigheter
Andreas Norlén Dold samäganderätt till fast egendom – kan anspråket preskriberas?
Monica Persson Välfärdsrättens tillkomst
Johanna Schiratzki och Ann-Christine Petersson Hjelm Om skillnader mellan att undervisa universitetsstudenter respektive kursdeltagare från näringslivet
Åsa Skoglund Entreprenörens ansvar och försäkringsplikt enligt byggsektorns avtal AB 04 i fråga om skada som inträffar under entreprenadtiden.
Harald Ullman Pengar
Karin Wallin- Norman Patent Infringement – Reliance on the Safe Harbor Exception Does Not Ensure a Free Ride Prior to Regulatory Approval
Li Westerlund Allemansrätten och bärplockning i kommersiella sammanhang
Åsa Åslund
Ny bok
369 kr388 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)
Ny bok
369 kr388 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)