Vår fonetiska geografi; Gösta Bruce; 2009
1 säljare

Vår fonetiska geografi Upplaga 1

av Gösta Bruce
Den här boken handlar om den dialektala variation i svenskan som gäller ljudsidan av språket. Författaren belyser den färgrika ljudflora man kan iaktta när man rör sig i det svenska språklandskapet i dag. Grundtanken är att ordaccenter och språkmelodi utgör basen i en dialekts ljudidentitet, medan dess mera specifika läte kommer fram och skärps genom särdragen hos vokaler och konsonanter, som exempelvis diftongeringar och olika uttal av r-ljud. Tydliga ljudexempel på bokens webbplats belyser ytterligare svenska språkets fonetiska geografi.
Fokus ligger på den geografiska dimensionen i uttalsvariationen, men också sociala aspekter tas upp. Boken ger även en samlad översikt över de viktigaste fonetiska särdragen för olika svenska dialektgrupper. Också nya språkformer som tycks vara på väg att etablera sig som dialekter uppmärksammas, såsom blanddialekter och förortssvenska.
En interaktiv version av boken finns på den webbplats som man får tillgång till via koden på insidan av bokens omslag. Den interaktiva versionen gör det möjligt att bläddra mellan sidorna, söka på ord, lyssna på ljudexempel, lägga bokmärken och göra anteckningar.
Boken är främst avsedd för grundläggande utbildning på universitetsnivå i svenska, nordiska språk, allmän språkvetenskap och fonetik.
Den här boken handlar om den dialektala variation i svenskan som gäller ljudsidan av språket. Författaren belyser den färgrika ljudflora man kan iaktta när man rör sig i det svenska språklandskapet i dag. Grundtanken är att ordaccenter och språkmelodi utgör basen i en dialekts ljudidentitet, medan dess mera specifika läte kommer fram och skärps genom särdragen hos vokaler och konsonanter, som exempelvis diftongeringar och olika uttal av r-ljud. Tydliga ljudexempel på bokens webbplats belyser ytterligare svenska språkets fonetiska geografi.
Fokus ligger på den geografiska dimensionen i uttalsvariationen, men också sociala aspekter tas upp. Boken ger även en samlad översikt över de viktigaste fonetiska särdragen för olika svenska dialektgrupper. Också nya språkformer som tycks vara på väg att etablera sig som dialekter uppmärksammas, såsom blanddialekter och förortssvenska.
En interaktiv version av boken finns på den webbplats som man får tillgång till via koden på insidan av bokens omslag. Den interaktiva versionen gör det möjligt att bläddra mellan sidorna, söka på ord, lyssna på ljudexempel, lägga bokmärken och göra anteckningar.
Boken är främst avsedd för grundläggande utbildning på universitetsnivå i svenska, nordiska språk, allmän språkvetenskap och fonetik.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2009
ISBN: 9789144050539
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 239 st
Den här boken handlar om den dialektala variation i svenskan som gäller ljudsidan av språket. Författaren belyser den färgrika ljudflora man kan iaktta när man rör sig i det svenska språklandskapet i dag. Grundtanken är att ordaccenter och språkmelodi utgör basen i en dialekts ljudidentitet, medan dess mera specifika läte kommer fram och skärps genom särdragen hos vokaler och konsonanter, som exempelvis diftongeringar och olika uttal av r-ljud. Tydliga ljudexempel på bokens webbplats belyser ytterligare svenska språkets fonetiska geografi.
Fokus ligger på den geografiska dimensionen i uttalsvariationen, men också sociala aspekter tas upp. Boken ger även en samlad översikt över de viktigaste fonetiska särdragen för olika svenska dialektgrupper. Också nya språkformer som tycks vara på väg att etablera sig som dialekter uppmärksammas, såsom blanddialekter och förortssvenska.
En interaktiv version av boken finns på den webbplats som man får tillgång till via koden på insidan av bokens omslag. Den interaktiva versionen gör det möjligt att bläddra mellan sidorna, söka på ord, lyssna på ljudexempel, lägga bokmärken och göra anteckningar.
Boken är främst avsedd för grundläggande utbildning på universitetsnivå i svenska, nordiska språk, allmän språkvetenskap och fonetik.
Den här boken handlar om den dialektala variation i svenskan som gäller ljudsidan av språket. Författaren belyser den färgrika ljudflora man kan iaktta när man rör sig i det svenska språklandskapet i dag. Grundtanken är att ordaccenter och språkmelodi utgör basen i en dialekts ljudidentitet, medan dess mera specifika läte kommer fram och skärps genom särdragen hos vokaler och konsonanter, som exempelvis diftongeringar och olika uttal av r-ljud. Tydliga ljudexempel på bokens webbplats belyser ytterligare svenska språkets fonetiska geografi.
Fokus ligger på den geografiska dimensionen i uttalsvariationen, men också sociala aspekter tas upp. Boken ger även en samlad översikt över de viktigaste fonetiska särdragen för olika svenska dialektgrupper. Också nya språkformer som tycks vara på väg att etablera sig som dialekter uppmärksammas, såsom blanddialekter och förortssvenska.
En interaktiv version av boken finns på den webbplats som man får tillgång till via koden på insidan av bokens omslag. Den interaktiva versionen gör det möjligt att bläddra mellan sidorna, söka på ord, lyssna på ljudexempel, lägga bokmärken och göra anteckningar.
Boken är främst avsedd för grundläggande utbildning på universitetsnivå i svenska, nordiska språk, allmän språkvetenskap och fonetik.
Begagnad bok
475 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
475 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar