Studentlitteratur på Chalmers tekniska högskola

Företagsekonomi - från begrepp till beslut Faktabok
Företagsekonomi - från begrepp till beslut Faktabok
Författare: Nancy Holmström; Gunnar Lindholm
ISBN:
 • 9789152305942
Upplaga: 6
Utgiven: 2011-08-03
Den nya ekonomistyrningen, bok med eLabb
Den nya ekonomistyrningen, bok med eLabb
Författare: Christian Ax; Christer Johansson; Håkan Kullvén
ISBN:
 • 9789147110957
Upplaga: 5
Utgiven: 2015-08-06
Den nya ekonomistyrningen Övningsbok med lösningar
Den nya ekonomistyrningen Övningsbok med lösningar
Författare: Christian Ax; Christer Johansson; Håkan Kullvén
ISBN:
 • 9789147110964
Upplaga: 5
Utgiven: 2015-08-04
Civilrätt : övningsbok
Civilrätt : övningsbok
Författare: Stefan Zetterström
ISBN:
 • 9789147112616
Upplaga: 5
Utgiven: 2016-01-11
Civilrätt
Civilrätt
Författare: Anders Agell; Åke Malmström; Christina Ramberg; Tore Sigeman
ISBN:
 • 9789147112609
Upplaga: 24
Utgiven: 2016-01-11
Business Research Methods
Business Research Methods
Författare: Alan Bryman, Emma Bell
ISBN:
 • 0199284989
 • 9780199284986
Utgiven: 2007
Java direkt med Swing
Java direkt med Swing
Författare: Jan Skansholm
ISBN:
 • 9144089732
 • 9789144089737
Utgiven: 2013
Projektering av VVS-installationer
Projektering av VVS-installationer
Författare: Catarina Warfvinge; Mats Dahlblom
ISBN:
 • 9789144055619
Upplaga: 1
Utgiven: 2010-09-13
Vägen till C
Vägen till C
Författare: Jan Skansholm; Ulf Bilting
ISBN:
 • 9789144076065
Upplaga: 4
Utgiven: 2011-08-18
Övningar i Analys i en variabel
Övningar i Analys i en variabel
Författare: Arne Persson,Lars-Christer Böiers
ISBN:
 • 9789144068299
Upplaga: 6
Utgiven: 2010-08-16
Övningar i Analys i flera variabler
Övningar i Analys i flera variabler
Författare: Persson, Böiers
ISBN:
 • 9789144048819
Upplaga: 8
Utgiven: 2007-07-09
Linjär algebra
Linjär algebra
Författare: Gunnar Sparr
ISBN:
 • 9144197527
 • 9789144197524
Upplaga: 2
Utgiven: 1997-11-04
Integrerad organisationslära
Integrerad organisationslära
Författare: Lars H. Bruzelius och Per-Hugo Skärvad
ISBN:
 • 9144118805
 • 9789144118802
Utgiven:
Logistik : läran om effektiva materialflöden
Logistik : läran om effektiva materialflöden
Författare: Patrik Jonsson; Stig-Arne Mattsson
ISBN:
 • 9789144069180
Upplaga: 2
Utgiven: 2011-08-28
Mekanik : statik och dynamik
Mekanik : statik och dynamik
Författare: Per-Åke Jansson; Ragnar Grahn
ISBN:
 • 9789144085784
Upplaga: 3
Utgiven: 2013-11-19

Få skickad till dig på Chalmers tekniska högskola

Du vet väl att du kan köpa begagnad kurslitteratur från hela Sverige lika enkelt, snabbt och riskfritt som att
köpa nytt? Just nu kan du söka bland 405638 böcker.