Institutionen för socialt arbete - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Institutionen för socialt arbete. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Samhällsvetenskapliga metoder; Alan Bryman; 2011
5+ säljare
av Alan Bryman (2011)
179 kr
Vetenskapsteori för nybörjare; Torsten Thurén; 2007
5+ säljare
av Torsten Thurén (2007)
95 kr
Utvecklingspsykologi; Philip Hwang, Björn Nilsson; 2011
5+ säljare
av Philip Hwang, Björn Nilsson (2011)
175 kr
Perspektiv på sociala problem; Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Anna-Karin Andershed, Henrik Andershed, Gunvor Andersson, Thomas Brante, Morten Ejrnoes, Margareta Hydén, Margaretha Järvinen, Max Koch, Sören Kristiansen, Gunilla Lindén, Sven-Axel Månsson, Lennart Nygren, Ingriid Sahlin, Bengt Starrin, Sune Sunesson, Catherine Tuvblad, Hanna Wikström; 2013
-34%
5+ säljare
av Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Anna-Karin Andershed m.fl. (2013)
349 kr
Nypris: 525 kr
Sociologi; Anthony Giddens, Philip Sutton; 2014
-71%
5+ säljare
Sociologi Upplaga 5
av Anthony Giddens, Philip Sutton (2014)
215 kr
Nypris: 717 kr
Samhällsvetenskapliga metoder; Alan Bryman; 2018
-38%
5+ säljare
av Alan Bryman (2018)
199 kr
Nypris: 319 kr
Arbetsgruppens psykologi; Barbro Lennéer Axelson, Ingela Thylefors; 2005
5+ säljare
av Barbro Lennéer Axelson, Ingela Thylefors (2005)
85 kr
Den kvalitativa forskningsintervjun; Steinar Kvale, Svend Brinkmann; 2014
-30%
5+ säljare
av Steinar Kvale, Svend Brinkmann (2014)
329 kr
Nypris: 469 kr
Den moderna barndomen och barns vardagsliv; Gunilla Halldén; 2007
-37%
5+ säljare
av Gunilla Halldén (2007)
119 kr
Nypris: 187 kr
Handlingsutrymme : utmaningar i socialt arbete; Kerstin Svensson, Eva Johnsson, Leili Laanemets; 2008
5+ säljare
av Kerstin Svensson, Eva Johnsson, Leili Laanemets (2008)
149 kr