Kompletterande pedagogisk utbildning, Gymnasieskolan, två ämnen (120+90 hp alt 120+120 hp) - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Kompletterande pedagogisk utbildning, Gymnasieskolan, två ämnen (120+90 hp alt 120+120 hp). Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Barn utvecklar sitt språk; Lousie Bjar, Caroline Liberg, Niclas Abrahamsson, Monica Axelsson, Barbro Bruce, Ulf Fredriksson, Kristina Hansson, Ingrid Häggström, Kenneth Hyltenstam, Eva Magnusson, Kerstin Nauclér, Ulrika Nettelbladt, Christina Reuterskiöld, Sven Strömqvist, Karin Taube; 2010
-40%
5+ säljare
av Lousie Bjar, Caroline Liberg, Niclas Abrahamsson m.fl. (2010)
239 kr
Nypris: 392 kr
Barnbokens byggklossar; Maria Nikolajeva; 2004
5+ säljare
av Maria Nikolajeva (2004)
129 kr
Skriva för att lära; Olga Dysthe, Mikael Andersson, Torlaug Løkensgard Hoel, Frøydis Hertzberg; 2002
5+ säljare
av Olga Dysthe, Mikael Andersson, Torlaug Løkensgard Hoel m.fl. (2002)
85 kr
Utbildning, makt och politik; Sverker Lindblad, Lisbeth Lundahl, Andreas Bergh, Annika Bergviken Rensfeldt, Maria Blomgren, Susanne Dodillet, Rita Foss Lindblad, Michael Hansen, Martin Harling, Ingrid Henning Loeb, Elsi-Brith Jodal, John Benedicto Krejsler, Karin Lumsden Wass, Ulf Lundström, Ulf Olsson, Kenneth Petersson, Daniel Pettersson, Olof Reichenberg, Caroline Runesdotter, Linda Rönnberg, Pia Skott, Caroline Waks, Gun-Britt Wärvik; 2015
-37%
5+ säljare
av Sverker Lindblad, Lisbeth Lundahl, Andreas Bergh m.fl. (2015)
239 kr
Nypris: 375 kr
Sveriges politiska system; Ylva Norén Bretzer; 2017
-68%
5+ säljare
av Ylva Norén Bretzer (2017)
165 kr
Nypris: 506 kr
Kapital, rationalitet och social sammanhållning : en introduktion till klassisk samhällsteori; Anders Boglind, Sven Eliaeson, Per Månson; 2014
-41%
5+ säljare
av Anders Boglind, Sven Eliaeson, Per Månson (2014)
215 kr
Nypris: 360 kr
Svenska språket under sjuhundra år; Gertrud Pettersson; 2005
-21%
1 säljare
av Gertrud Pettersson (2005)
275 kr
Nypris: 347 kr
Ungdomar och identitet; Ann Frisén, Ann-Charlotte Smedler, Karin Drake, Kerstin Almqvist, Elin Almér, Björn Wrangsjö, Jane Kroger, James Marcia, Thomas Johansson; 2006
5+ säljare
av Ann Frisén, Ann-Charlotte Smedler, Karin Drake m.fl. (2006)
85 kr
Språktypologi och språksläktskap; Lars-Gunnar Andersson; 2001
-37%
5+ säljare
av Lars-Gunnar Andersson (2001)
175 kr
Nypris: 276 kr