Magisterutbildning i textilt management med inriktning styrning av textila värdekedjor - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Magisterutbildning i textilt management med inriktning styrning av textila värdekedjor. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Business Research Methods; Alan Bryman; 2015
5+ säljare
av Alan Bryman (2015)
319 kr
Logistics Management and Strategy; Alan Harrison; 2014
5+ säljare
av Alan Harrison (2014)
319 kr