Folkhälsostrateg för hållbar utveckling - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Folkhälsostrateg för hållbar utveckling. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Hur moderna organisationer fungerar; Dag Ingvar Jacobsen, Jan Thorsvik; 2014
5+ säljare
av Dag Ingvar Jacobsen, Jan Thorsvik (2014)
155 kr
Statistik för hälsovetenskaperna; Göran Ejlertsson; 2012
5+ säljare
av Göran Ejlertsson (2012)
145 kr
Grundläggande folkhälsovetenskap; Kristina Pellmer, Bengt Wramner, Håkan Wramner; 2012
5+ säljare
av Kristina Pellmer, Bengt Wramner, Håkan Wramner (2012)
99 kr
Att skriva en bra uppsats; Lotte Rienecker, Peter Stray Jörgensen; 2014
5+ säljare
av Lotte Rienecker, Peter Stray Jörgensen (2014)
125 kr
Övningsbok i statistik : för hälsovetenskaperna; Göran Ejlertsson; 2012
-32%
5+ säljare
av Göran Ejlertsson (2012)
229 kr
Nypris: 335 kr
Kvalitativa metoder : från vetenskapsteori till praktik; Lise Justesen, Nanna Mik-Meyer; 2011
-37%
5+ säljare
av Lise Justesen, Nanna Mik-Meyer (2011)
209 kr
Nypris: 327 kr
Folkhälsa som tvärvetenskap : möten mellan ämnen; Ingemar Andersson, Göran Ejlertsson; 2009
-43%
5+ säljare
av Ingemar Andersson, Göran Ejlertsson (2009)
229 kr
Nypris: 396 kr
Varför går hon? Om misshandlade kvinnors uppbrottsptocesser; Carin Holmberg, Viveka Enander; 2011
-50%
5+ säljare
av Carin Holmberg, Viveka Enander (2011)
185 kr
Nypris: 363 kr
Hälsa och psykologi; Sven Ingmar Andersson; 2009
5+ säljare
av Sven Ingmar Andersson (2009)
149 kr
Kvalitativ forskning från start till mål; Robert K Yin; 2013
-78%
5+ säljare
av Robert K Yin (2013)
85 kr
Nypris: 380 kr