Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Samhällsvetenskapliga metoder; Alan Bryman; 2011
5+ säljare
av Alan Bryman (2011)
119 kr
Perspektiv på sociala problem; Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Anna-Karin Andershed, Henrik Andershed, Gunvor Andersson, Thomas Brante, Morten Ejrnoes, Margareta Hydén, Margaretha Järvinen, Max Koch, Sören Kristiansen, Gunilla Lindén, Sven-Axel Månsson, Lennart Nygren, Ingriid Sahlin, Bengt Starrin, Sune Sunesson, Catherine Tuvblad, Hanna Wikström; 2013
-56%
5+ säljare
av Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Anna-Karin Andershed m.fl. (2013)
229 kr
Nypris: 516 kr
Rapporter och uppsatser; Jarl Backman; 2008
5+ säljare
av Jarl Backman (2008)
85 kr
Samhällsvetenskapliga metoder; Alan Bryman; 2018
-50%
5+ säljare
av Alan Bryman (2018)
179 kr
Nypris: 351 kr
Handbok i kvalitativa metoder; Göran Ahrne, Peter Svensson (red.); 2015
-61%
5+ säljare
av Göran Ahrne, Peter Svensson (red.) (2015)
159 kr
Nypris: 407 kr
Den kvalitativa forskningsintervjun; Steinar Kvale, Svend Brinkmann; 2014
-34%
5+ säljare
av Steinar Kvale, Svend Brinkmann (2014)
299 kr
Nypris: 451 kr
Socialt arbete : en grundbok; Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Sune Sunesson, Marcus Knutagård; 2016
-58%
5+ säljare
av Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Sune Sunesson m.fl. (2016)
239 kr
Nypris: 558 kr
Redovisning : från bokföring till analys; Jan Marton, Niklas Sandell, Anna-Karin Stockenstrand; 2016
5+ säljare
av Jan Marton, Niklas Sandell, Anna-Karin Stockenstrand (2016)
95 kr
Rapporter och uppsatser; Jarl Backman; 2016
-40%
5+ säljare
av Jarl Backman (2016)
225 kr
Nypris: 371 kr
Handlingsutrymme : utmaningar i socialt arbete; Kerstin Svensson, Eva Johnsson, Leili Laanemets; 2008
5+ säljare
av Kerstin Svensson, Eva Johnsson, Leili Laanemets (2008)
129 kr