Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Marknadskommunikation - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Marknadskommunikation. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Den nya ekonomistyrningen Övningsbok med lösningar; Christian Ax, Håkan Kullvén; 2015
5+ säljare
av Christian Ax, Håkan Kullvén (2015)
129 kr
Svenska skrivregler; Svenska Språkrådet; 2008
5+ säljare
av Svenska Språkrådet (2008)
89 kr
Handbok i kvalitativa metoder; Göran Ahrne, Peter Svensson (red.); 2015
-53%
5+ säljare
av Göran Ahrne, Peter Svensson (red.) (2015)
195 kr
Nypris: 407 kr
Mediekultur och mediesamhälle; Jostein Gripsrud; 2011
-45%
5+ säljare
av Jostein Gripsrud (2011)
139 kr
Nypris: 249 kr
Metodpraktikan : Konsten att studera samhälle, individ och marknad; Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Lena Wängnerud; 2012
5+ säljare
av Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson m.fl. (2012)
199 kr
Statistikens grunder; Staffan Stukát; 1993
-53%
5+ säljare
av Staffan Stukát (1993)
119 kr
Nypris: 252 kr
Introduktion till socialpsykologi; Bosse Angelöw, Thom Jonsson, Jonas Stier; 2015
-34%
5+ säljare
av Bosse Angelöw, Thom Jonsson, Jonas Stier (2015)
265 kr
Nypris: 399 kr
Marknadsföring, människor och interaktion; Peter Svensson, Jacob Östberg; 2013
5+ säljare
av Peter Svensson, Jacob Östberg (2013)
117 kr
Den nya ekonomistyrningen Övningsbok med lösningar; Christian Ax, Håkan Kullvén; 2009
5+ säljare
av Christian Ax, Håkan Kullvén (2009)
55 kr