Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Samhällsvetenskapliga metoder; Alan Bryman; 2011
5+ säljare
av Alan Bryman (2011)
119 kr
Svenska skrivregler; Ola Karlsson; 2017
-32%
5+ säljare
av Ola Karlsson (2017)
245 kr
Nypris: 360 kr
Vetenskapligt tänkande : från kunskapsteori till metodteori; Jan Hartman; 2004
-49%
5+ säljare
av Jan Hartman (2004)
209 kr
Nypris: 404 kr
Introduktion till samhällsvetenskaplig analys; Mikael Hjerm, Simon Lindgren, Marco Nilsson; 2014
-51%
5+ säljare
av Mikael Hjerm, Simon Lindgren, Marco Nilsson (2014)
199 kr
Nypris: 399 kr
Grundläggande vetenskapsteori; Carl Martin Allwood, Martin G. Erikson; 2010
5+ säljare
av Carl Martin Allwood, Martin G. Erikson (2010)
95 kr
Sveriges politiska system; Ylva Norén Bretzer; 2017
-68%
5+ säljare
av Ylva Norén Bretzer (2017)
165 kr
Nypris: 506 kr
Finna rätt : juristens källmaterial och arbetsmetoder; Ulf Bernitz, Mia Carlsson, Lars Heuman, Madeleine Leijonhufvud, Cecilia Magnusson Sjöberg, Peter Seipel, Wiweka Warnling-Nerep, Hans-Heinrich Vogel; 2017
5+ säljare
av Ulf Bernitz, Mia Carlsson, Lars Heuman m.fl. (2017)
175 kr
Grundkurs i statistik; Jan Byström, Jonas Byström; 2011
-63%
5+ säljare
av Jan Byström, Jonas Byström (2011)
185 kr
Nypris: 489 kr
Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap : Vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar; Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg, Yvonne Wengström; 2013
-34%
5+ säljare
av Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg, Yvonne Wengström (2013)
209 kr
Nypris: 312 kr