Studentlitteratur på Röda Korsets Högskola

Klinisk kemi och klinisk fysiologi : analyser och undersökningar
Klinisk kemi och klinisk fysiologi : analyser och undersökningar
Författare: Agneta Bjuväng; Margareta Kjellberg; Harriett Rehle; Ulla Åkesson
ISBN:
 • 9144093217
 • 9789144093215
Upplaga: 4
Utgiven: 2014-08-19
Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa
Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa
Författare: Anna-Karin Edberg Helle Wijk
ISBN:
 • 9789144083551
Upplaga: 2
Utgiven: 2014-08-29
Omvårdnadens grunder - Perspektiv och förhållningssätt
Omvårdnadens grunder - Perspektiv och förhållningssätt
Författare: Febe Friberg Joakim Öhlen
ISBN:
 • 9789144083537
Upplaga: 2
Utgiven: 2014-08-22
Omvårdnadens grunder - Ansvar och utveckling
Omvårdnadens grunder - Ansvar och utveckling
Författare: Anna-Karin Edberg Lars Wallin
ISBN:
 • 9789144083544
Upplaga: 2
Utgiven: 2014-08-22
Säker läkemedelsberäkning : dos, styrka, mängd
Säker läkemedelsberäkning : dos, styrka, mängd
Författare: Lars André Olsen; Maria Hälleberg Nyman
ISBN:
 • 9789127140967
Upplaga: 1
Utgiven: 2015-08-20
Läkemedelsberäkning och läkemedelshantering
Läkemedelsberäkning och läkemedelshantering
Författare: Anna-Maria Björkman
ISBN:
 • 9789144056326
Upplaga: 2
Utgiven: 2009-11-06
Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård
Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård
Författare: Monica Granskär,Birgitta Höglund-Nielsen
ISBN:
 • 9789144076997
Upplaga: 2
Utgiven: 2012-11-09
Klinisk mikrobiologi - Infektioner, Immunologi, Vårdhygien
Klinisk mikrobiologi - Infektioner, Immunologi, Vårdhygien
Författare: Elsy Ericson; Thomas Ericson
ISBN:
 • 9789147084463
Upplaga: 4
Utgiven: 2009-01-16
Vårdvetenskap och postmodernitet : en introduktion
Vårdvetenskap och postmodernitet : en introduktion
Författare: Mats Christiansson; Annica Engström; Jessica Holmgren; Martin Salzmann
ISBN:
 • 9789144059099
Upplaga: 1
Utgiven: 2014-04-22
Obstetrik och gynekologi
Obstetrik och gynekologi
Författare: Christer Borgfeldt; Anders Åberg; Eva Anderberg; Ulla-Britt Andersson
ISBN:
 • 9789144055145
Upplaga: 4
Utgiven: 2010-12-03
Omvårdnad vid kirurgiska sjukdomar
Omvårdnad vid kirurgiska sjukdomar
Författare: Lillemor Lindwall
ISBN:
 • 9789144060606
Upplaga: 1
Utgiven: 2012-09-07
Pediatrisk vård och specifik omvårdnad
Pediatrisk vård och specifik omvårdnad
Författare: Marie Edwinson Månsson,Karin Enskär
ISBN:
 • 9789144019918
Upplaga: 2
Utgiven: 2008-05-20

Få skickad till dig på Röda Korsets Högskola

Du vet väl att du kan köpa begagnad kurslitteratur från hela Sverige lika enkelt, snabbt och riskfritt som att
köpa nytt? Just nu kan du söka bland 415068 böcker.