Studentlitteratur på Sophiahemmet Högskola

Psykologi för sjuksköterskor
Psykologi för sjuksköterskor
Författare: Lena Wiklund Gustin
ISBN:
 • 9789144084671
Upplaga: 1
Utgiven: 2015-08-18
Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor
Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor
Författare: Åsa Melhus
ISBN:
 • 9144095848
 • 9789144095844
Upplaga: 2
Utgiven: 2013-09-25
Att göra systematiska litteraturstudier : värdering analys och present
Att göra systematiska litteraturstudier : värdering analys och present
Författare: Christina Forsberg; Yvonne Wengström
ISBN:
 • 9789127146549
Upplaga: 4
Utgiven: 2016-02-15
De 6 S:n : en modell för personcentrerad palliativ vård
De 6 S:n : en modell för personcentrerad palliativ vård
Författare: Britt-Marie Ternestedt; Jane Österlind; Ingela Henoch; Birgitta Anders
ISBN:
 • 9789144054988
Upplaga: 1
Utgiven: 2012-08-07
Statistik för hälsovetenskaperna
Statistik för hälsovetenskaperna
Författare: Göran Ejlertsson
ISBN:
 • 9789144070483
Upplaga: 2
Utgiven: 2012-06-08
Klinisk omvårdnad Del 1
Klinisk omvårdnad Del 1
Författare: Hallbjørg Almås,Dag-Gunnar Stubberud,Ran
ISBN:
 • 9789147094196
Upplaga: 2
Utgiven: 2011-02-18
Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa
Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa
Författare: Anna-Karin Edberg Helle Wijk
ISBN:
 • 9789144083551
Upplaga: 2
Utgiven: 2014-08-29
Omvårdnadens grunder - Perspektiv och förhållningssätt
Omvårdnadens grunder - Perspektiv och förhållningssätt
Författare: Febe Friberg Joakim Öhlen
ISBN:
 • 9789144083537
Upplaga: 2
Utgiven: 2014-08-22
Omvårdnadens grunder - Ansvar och utveckling
Omvårdnadens grunder - Ansvar och utveckling
Författare: Anna-Karin Edberg Lars Wallin
ISBN:
 • 9789144083544
Upplaga: 2
Utgiven: 2014-08-22
Sjuksköterskans kärnkompetenser
Sjuksköterskans kärnkompetenser
Författare: Janeth Leksell& Margret Lepp
ISBN:
 • 9789147105687
Upplaga: 1
Utgiven: 2013-07-25
Pediatrisk vård och specifik omvårdnad
Pediatrisk vård och specifik omvårdnad
Författare: Marie Edwinson Månsson,Karin Enskär
ISBN:
 • 9789144019918
Upplaga: 2
Utgiven: 2008-05-20
Omvårdnadens grunder : perspektiv och förhållningssätt
Omvårdnadens grunder : perspektiv och förhållningssätt
Författare: Magdalena Andersson; Christina Baggens; Eva Benzein; Carina Elgán; Azi
ISBN:
 • 9789144049069
Upplaga: 1
Utgiven: 2009-11-03
Hypertoni och metabola syndromet
Hypertoni och metabola syndromet
Författare: Fredrik Nyström; Björn Zethelius; Carl Johan Östgren; Maj-Lis Helléniu
ISBN:
 • 9789144049427
Upplaga: 1
Utgiven: 2008-06-15
Etikboken : etik för vårdande yrken
Etikboken : etik för vårdande yrken
Författare: Lars Sandman; Sofia Kjellström
ISBN:
 • 9789144059334
Upplaga: 1
Utgiven: 2013-09-09
Författningshandbok 2018, bok med onlinetjänst
Författningshandbok 2018, bok med onlinetjänst
Författare: Camilla Heise Löwgren
ISBN:
 • 9789147127450
Upplaga: 49
Utgiven: 2018-01-16

Få skickad till dig på Sophiahemmet Högskola

Du vet väl att du kan köpa begagnad kurslitteratur från hela Sverige lika enkelt, snabbt och riskfritt som att
köpa nytt? Just nu kan du söka bland 412160 böcker.