Studentlitteratur på Sophiahemmet Högskola

Hypertoni och metabola syndromet
Hypertoni och metabola syndromet
Författare: Fredrik Nyström; Björn Zethelius; Carl Johan Östgren; Maj-Lis Helléniu
ISBN:
 • 9789144049427
Upplaga: 1
Utgiven: 2008-06-15
Evidensbaserad Omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk praktik
Evidensbaserad Omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk praktik
Författare: Ania Willman; Christel Bahtsevani; Roland Nilsson; Boel Sandström
ISBN:
 • 9144109024
 • 9789144109022
Upplaga: 4
Utgiven: 2016-02-15
Patientundervisning
Patientundervisning
Författare: Birgitta Klang Söderkvist; Marianne Hansson Scherman; Ann Langius-Eklö
ISBN:
 • 9789144022611
Upplaga: 2
Utgiven: 2008-04-28
Klinisk kemi och klinisk fysiologi : analyser och undersökningar
Klinisk kemi och klinisk fysiologi : analyser och undersökningar
Författare: Agneta Bjuväng; Margareta Kjellberg; Harriett Rehle; Ulla Åkesson
ISBN:
 • 9144093217
 • 9789144093215
Upplaga: 4
Utgiven: 2014-08-19
Teoretiska grunder för vårdande
Teoretiska grunder för vårdande
Författare: Maria Arman; Karin Dahlberg; Margaretha Ekebergh (red); Patrik Rytters
ISBN:
 • 9789147114115
Upplaga: 1
Utgiven: 2015-08-07
Farmakologi
Farmakologi
Författare: Per Norlén; Erik Lindström
ISBN:
 • 9789147093939
Upplaga: 2
Utgiven: 2009-07-22
Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa
Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa
Författare: Anna-Karin Edberg Helle Wijk
ISBN:
 • 9789144083551
Upplaga: 2
Utgiven: 2014-08-29
Omvårdnadens grunder - Perspektiv och förhållningssätt
Omvårdnadens grunder - Perspektiv och förhållningssätt
Författare: Febe Friberg Joakim Öhlen
ISBN:
 • 9789144083537
Upplaga: 2
Utgiven: 2014-08-22
Omvårdnadens grunder - Ansvar och utveckling
Omvårdnadens grunder - Ansvar och utveckling
Författare: Anna-Karin Edberg Lars Wallin
ISBN:
 • 9789144083544
Upplaga: 2
Utgiven: 2014-08-22
Medicinsk teknik : teori, planering och genomförande
Medicinsk teknik : teori, planering och genomförande
Författare: Lennart Boman; Claes Wikström
ISBN:
 • 9789144087078
Upplaga: 1
Utgiven: 2014-08-28
Att göra systematiska litteraturstudier : värdering analys och present
Att göra systematiska litteraturstudier : värdering analys och present
Författare: Christina Forsberg; Yvonne Wengström
ISBN:
 • 9789127146549
Upplaga: 4
Utgiven: 2016-02-15
De 6 S:n : en modell för personcentrerad palliativ vård
De 6 S:n : en modell för personcentrerad palliativ vård
Författare: Britt-Marie Ternestedt; Jane Österlind; Ingela Henoch; Birgitta Anders
ISBN:
 • 9789144054988
Upplaga: 1
Utgiven: 2012-08-07
Äldre och åldrande - grundbok i gerontologi 2:a uppl
Äldre och åldrande - grundbok i gerontologi 2:a uppl
Författare: Marie Ernsth Bravell (red.)
ISBN:
 • 9789140685650
Upplaga: 2
Utgiven: 2013-07-29
Kardiologisk omvårdnad
Kardiologisk omvårdnad
Författare: Fridlund,Malm&Mårtensson
ISBN:
 • 9789144054995
Upplaga: 2
Utgiven: 2012-11-30

Få skickad till dig på Sophiahemmet Högskola

Du vet väl att du kan köpa begagnad kurslitteratur från hela Sverige lika enkelt, snabbt och riskfritt som att
köpa nytt? Just nu kan du söka bland 415068 böcker.