Åsa af Geijerstam

Här hittar du böcker skrivna av författaren Åsa af Geijerstam.
Det hänger på språket! : lärande och språkutveckling i grundskolan; Louise Bjar, Monica Rosén, Jan-Eric Gustafsson, Inger Lindberg, Ann-Carita Evaldsson, Birgitta Garme, Caroline Liberg, Jenny Wiksten Folkeryd, Åsa af Geijerstam, Agnes Edling, Eva Magnusson, Kerstin Nauclér, Monica Reichemberg, Lars Brink, Lise Iversen Kulbrandstad, Fröydis Hertzberg, Barbro Bruce, Stefan Samuelsson, Liv Böyesen; 2006
-67%
5+ säljare
av Louise Bjar, Monica Rosén, Jan-Eric Gustafsson m.fl. (2006)
135 kr
Nypris: 398 kr
Utmana, utforska, utveckla! : om läs- och skrivprocessen i skolan; Caroline Liberg, Jenny Wiksten Folkeryd, Åsa af Geijerstam; 2010
-21%
5+ säljare
av Caroline Liberg, Jenny Wiksten Folkeryd, Åsa af Geijerstam (2010)
229 kr
Nypris: 287 kr
Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik; Anne Burns, Janice Finlayson, Jenny Wiksten Folkeryd, Qarin Franker, Åsa af Geijerstam, Anne Hamilton, Per Holmberg, Gun Hägerfelth, Anna-Karin Karlsson, Eija Kuyumcu, Caroline Liberg, Ulrika Magnusson, Mikael Olofsson, Anniqa Sandell, Mary Schleppegrell, Silvia Joyce, Helen de, Gunlög Sundberg, Beverly White; 2013
5+ säljare
av Anne Burns, Janice Finlayson, Jenny Wiksten Folkeryd m.fl. (2013)
139 kr
Textvård : att läsa, skriva och bedöma texter; Olle Josephson, Svenska språknämnden, Åsa af Geijerstam, Jenny Wiksten Folkeryd, Catharina Nyström Höög, Monica Reichenberg, Martin Ransgart, Mona Blåsjö, Hans Strand, Anders Björkvall, Gunlög Sundberg, Anna-Malin Karlsson, Jonas Carlquist, Helena Englund, Maria Sundin; 2010
5+ säljare
av Olle Josephson, Svenska språknämnden, Åsa af Geijerstam m.fl. (2010)
85 kr
Textvård : att läsa, skriva och bedöma texter; Svenska språknämnden, Olle Josephson, Åsa af Geijerstam, Jenny Wiksten Folkeryd, Catharina Nyström Höög, Monica Reichenberg, Martin Ransgart, Mona Blåsjö, Hans Strand, Anders Björkvall, Gunlög Sundberg, Anna-Malin Karlsson, Jonas Carlquist, Helena Englund, Maria Sundin; 2006
5 säljare
av Svenska språknämnden, Olle Josephson, Åsa af Geijerstam m.fl. (2006)
135 kr
Didaktisk utvecklingsdialog - Lärares och skolledares professionella utveckling; Anette Olin, Jonas Almqvist, Lisbeth Gyllander Torkildsen, Karim Hamza, Åsa af Geijerstam, Bassam Ahmad, Per Anderhag, Jonas Aspelin, Catarina Berntsson, Nihad Bunar, Jeanette Camnor, Una Cunningham, David Dahlgren, Marianne Dovemark, Markus Eek, Johan Engkvist, Helen Enoksson, Joel Falk, Anneli Forslund, Anneli Frelin, Susanne Gustavsson, Susanne Gustavsson, Viktoria Hagerman, Janna Hasic, Christoffer Hedman, Åsa Hirsh, Maria Jarl, David Jonsson, Mikael Karlsson, Linda Klang, Magnus Levinsson, Caroline Liberg, Malena Lidar, Annika Lilja, Gunilla Lindqvist, Eva Lundqvist, Jaana Nehez, Elisabet Nihlfors, Anita Norlund, Ann Quennerstedt, Tomas Riad, Susanna Sari-Eriksson, Katina Thelin, Erik Thomé, Mikael Thunberg, Annika Jarlwall Ungewitter, Magnus Wahlberg, Björn Wahlqvist, Ann-Christine Wennergren, Jenny Wiksten Folkeryd, Erik Åström, Helene Ärlestig; 2019
2 säljare
av Anette Olin, Jonas Almqvist, Lisbeth Gyllander Torkildsen m.fl. (2019)
225 kr
Skrivande i tidiga skolår; Åsa af Geijerstam, Caroline Liberg, Charlotte Engblom, Jenny W. Folkeryd, Maria Rasmusson, Maria Westman, Kimberly Norrman, Oscar Björk; 2024
-5%
endast ny
av Åsa af Geijerstam, Caroline Liberg, Charlotte Engblom m.fl. (2024)
293 kr
Ord. pris: 308 kr