Angerd Eilard

Här hittar du böcker skrivna av författaren Angerd Eilard.
Kritisk läsning av pedagogiska texter : genus, etnicitiet och andra kategoriseringar; Marie Carlson, Kerstin von Brömssen, Luis Ajagán Lester, Maj Asplund Carlsson, Angerd Eilard, Johannes Lunneblad, Jörgen Mattlar, Anita Norlund, Anders Olsson, Lotta Olvegård, Susanne V. Knudsen; 2011
5+ säljare
av Marie Carlson, Kerstin von Brömssen, Luis Ajagán Lester m.fl. (2011)
295 kr
Plats för makt : en vänbok till Monika Edgren; Ulrika Holgersson, Helena Tolvhed, Ulrika Andersson, Andrés Brink Pinto, Sara Edenheim, Angerd Eilard, Anne-Charlotte Ek, Bolette Frydendahl Larsen, Mats Greiff, Carolina Jonsson, Kristin Järvstad, Kutte Jönsson, Lena Karlsson, Susan Lindholm, Victor Lundberg, Lars Olsson, Cristine Sarrimo, Hans T. Sternudd; 2018
-5%
0
endast ny
av Ulrika Holgersson, Helena Tolvhed, Ulrika Andersson m.fl. (2018)
186 kr
Ord. pris: 195 kr
Diskursanalys : med utbildningsvetenskapliga perspektiv; Angerd Eilard, Christoffer Dahl, Ingrid Bosseldal, Maria Bäcke, Annette Johnsson, Martin Malmström, Staffan Selander, Lina Spjut, Kurt Wicke, Matilda Wiklund; 2021
-12%
3 säljare
av Angerd Eilard, Christoffer Dahl, Ingrid Bosseldal m.fl. (2021)
319 kr
Nypris: 361 kr