Kritisk läsning av pedagogiska texter : genus, etnicitiet och andra kategoriseringar; Marie Carlson, Kerstin von Brömssen, Luis Ajagán Lester, Maj Asplund Carlsson, Angerd Eilard, Johannes Lunneblad, Jörgen Mattlar, Anita Norlund, Anders Olsson, Lotta Olvegård, Susanne V. Knudsen; 2011
spara 27%
2 säljare

Kritisk läsning av pedagogiska texter : genus, etnicitiet och andra kategoriseringar Upplaga 1

av Marie Carlson, Kerstin von Brömssen, Luis Ajagán Lester, Maj Asplund Carlsson, Angerd Eilard
m.fl.
Arbete med pedagogiska texter speglar olika, ofta motsägelsefulla, föreställningar om sociala kategoriseringar som artikuleras också utanför skolans värld. Skolans pedagogiska texter kan alltså sägas vara en social kodifiering av vad som gäller både i och utanför skolan och konstruerar därigenom normer för sociala relationer och verksamheter. Läroböcker och pedagogiska texter i en mer utvidgad mening bidrar därmed till att forma en uppfattning om vad som är en ”rätt” livsstil och följaktligen normalt och eftersträvansvärt. I näranalyser framträder olika schablonbilder som om de inte problematiseras och diskuteras i undervisningen riskerar att befästa och reproducera fördomar. Beroende på vilka perspektiv som anläggs och vilken läsning som görs kan olika värderingar, synsätt och föreställningar bli synliga – det är något som bidragen i föreliggande antologi visar med empiriska exempel från såväl ungdomsskola som vuxenutbildning. Boken riktar sig främst till studenter, forskarstuderande, lärare och forskare inom det humanistiska, samhällsvetenskapliga och utbildningsvetenskapliga fältet, men också till andra intresserade av språk, identitet, didaktiska perspektiv och lärande i utbildnings- och samhällskontexter.
Arbete med pedagogiska texter speglar olika, ofta motsägelsefulla, föreställningar om sociala kategoriseringar som artikuleras också utanför skolans värld. Skolans pedagogiska texter kan alltså sägas vara en social kodifiering av vad som gäller både i och utanför skolan och konstruerar därigenom normer för sociala relationer och verksamheter. Läroböcker och pedagogiska texter i en mer utvidgad mening bidrar därmed till att forma en uppfattning om vad som är en ”rätt” livsstil och följaktligen normalt och eftersträvansvärt. I näranalyser framträder olika schablonbilder som om de inte problematiseras och diskuteras i undervisningen riskerar att befästa och reproducera fördomar. Beroende på vilka perspektiv som anläggs och vilken läsning som görs kan olika värderingar, synsätt och föreställningar bli synliga – det är något som bidragen i föreliggande antologi visar med empiriska exempel från såväl ungdomsskola som vuxenutbildning. Boken riktar sig främst till studenter, forskarstuderande, lärare och forskare inom det humanistiska, samhällsvetenskapliga och utbildningsvetenskapliga fältet, men också till andra intresserade av språk, identitet, didaktiska perspektiv och lärande i utbildnings- och samhällskontexter.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2011
ISBN: 9789144057057
Förlag: Studentlitteratur
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 306 st
Arbete med pedagogiska texter speglar olika, ofta motsägelsefulla, föreställningar om sociala kategoriseringar som artikuleras också utanför skolans värld. Skolans pedagogiska texter kan alltså sägas vara en social kodifiering av vad som gäller både i och utanför skolan och konstruerar därigenom normer för sociala relationer och verksamheter. Läroböcker och pedagogiska texter i en mer utvidgad mening bidrar därmed till att forma en uppfattning om vad som är en ”rätt” livsstil och följaktligen normalt och eftersträvansvärt. I näranalyser framträder olika schablonbilder som om de inte problematiseras och diskuteras i undervisningen riskerar att befästa och reproducera fördomar. Beroende på vilka perspektiv som anläggs och vilken läsning som görs kan olika värderingar, synsätt och föreställningar bli synliga – det är något som bidragen i föreliggande antologi visar med empiriska exempel från såväl ungdomsskola som vuxenutbildning. Boken riktar sig främst till studenter, forskarstuderande, lärare och forskare inom det humanistiska, samhällsvetenskapliga och utbildningsvetenskapliga fältet, men också till andra intresserade av språk, identitet, didaktiska perspektiv och lärande i utbildnings- och samhällskontexter.
Arbete med pedagogiska texter speglar olika, ofta motsägelsefulla, föreställningar om sociala kategoriseringar som artikuleras också utanför skolans värld. Skolans pedagogiska texter kan alltså sägas vara en social kodifiering av vad som gäller både i och utanför skolan och konstruerar därigenom normer för sociala relationer och verksamheter. Läroböcker och pedagogiska texter i en mer utvidgad mening bidrar därmed till att forma en uppfattning om vad som är en ”rätt” livsstil och följaktligen normalt och eftersträvansvärt. I näranalyser framträder olika schablonbilder som om de inte problematiseras och diskuteras i undervisningen riskerar att befästa och reproducera fördomar. Beroende på vilka perspektiv som anläggs och vilken läsning som görs kan olika värderingar, synsätt och föreställningar bli synliga – det är något som bidragen i föreliggande antologi visar med empiriska exempel från såväl ungdomsskola som vuxenutbildning. Boken riktar sig främst till studenter, forskarstuderande, lärare och forskare inom det humanistiska, samhällsvetenskapliga och utbildningsvetenskapliga fältet, men också till andra intresserade av språk, identitet, didaktiska perspektiv och lärande i utbildnings- och samhällskontexter.
Begagnad bok
269 kr366 krSpara 97 kr (27%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
269 kr366 krSpara 97 kr (27%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar