Gunnel Colnerud

Gunnel Colnerud är legitimerad psykolog, skolpsykolog samt professor emerita i pedagogik vid Linköpings universitet. Hennes forskning är inriktad på läraryrket, främst dess etiska och moraliska dimensioner. Här har vi samlat kurslitteratur skriven av Gunnel.
Respekt för lärarprofessionen : om lärares yrkesspråk och yrkesetik; Gunnel Colnerud, Kjell Granström; 2015
-41%
5+ säljare
av Gunnel Colnerud, Kjell Granström (2015)
259 kr
Nypris: 436 kr
Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik; Gunnel Colnerud; 2017
-47%
5+ säljare
av Gunnel Colnerud (2017)
199 kr
Nypris: 369 kr
Utstött : en bok om mobbing; Gunnel Colnerud, AnnBritt Enochsson, Zelma Fors, Peter Gill, Kjell Granström, Solveig Hägglund, Odd Lindberg, Anne-Lie Lindström, Lennart Nilsson, Katta Nordenfalk, Fredrik Olin, Dan Olweus, Christina Salmivalli, Ulrika Willför-Nyman, Marie Wrethander; 2007
5+ säljare
av Gunnel Colnerud, AnnBritt Enochsson, Zelma Fors m.fl. (2007)
69 kr
Respekt för läraryrket; Gunnel Colnerud; 2002
5+ säljare
av Gunnel Colnerud (2002)
59 kr
Respekt för läraryrket; Gunnel Colnerud, Kjell Granström; 2014
5+ säljare
av Gunnel Colnerud, Kjell Granström (2014)
145 kr