Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik; Gunnel Colnerud; 2017
spara 47%
5+ säljare

Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik Upplaga 1

av Gunnel Colnerud

"Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik" är en bok som undersöker och belyser de kontinuerliga etiska och moraliska dilemman som lärare ställs inför i skolans vardag. Boken är uppdelad i två centrala delar, den första fokuserar på etiken som reglerar lärarnas professionella agerande, medan den andra delen behandlar de moraliska värden och regler som lärare förmedlar till sina elever.

Boken väver samman lärarnas och elevernas berättelser och erfarenheter för att ge en realistisk och gripande bild av situationen på plats. Ett antal exempel och fallstudier tillhandahålls för att belysa och förtydliga de teoretiska argumenten.

Bland de centrala frågor som tas upp i boken ingår:

 • Vad innebär yrkesetik och varför är den nödvändig?
 • Hur samspelar ledarskap och yrkesetik i klassrumsdynamiken?
 • Vilken roll spelar moralisk stress i lärarnas arbetsliv?
 • Vilka rättviseutmaningar uppstår vid bedömning och betygsättning?
 • Hur praktiserar lärare värdepedagogik i deras dagliga arbete?

Boken uppmanar till kontinuerlig reflektion och diskussion. Författaren, Gunnel Colnerud, påpekar i sitt efterord: "Om läsaren har flera frågor än svar efter att ha läst till bokens slut, då är allt i sin ordning. Många frågor betyder ett utvecklat språk och att man har upptäckt nya aspekter inom skolans moraliska dimensioner."

"Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik" är utformad för att vara en resurs för lärare, lärarstudenter och de som utbildar framtida lärare, för att hjälpa dem navigera och förstå de etiska och moraliska aspekterna av deras arbete.

Sagt om boken

[...] Ingen med intresse för läraryrket och skolan bör ignorera denna imponerande bok. Den synliggör att etiska konfliktsituationer inte kan ses och hanteras som om de vore varje lärares privata angelägenhet och ställningstagande. Om etiska principer ska få någon betydelse i skolans praktik måste de tolkas gemensamt och leda till en medveten och gemensam yrkesetik. Då blir en lärares ingripande mot en kollega också professionellt legitimt och inte enbart en privat provokation." av Joanna Giota, docent i pedagogik, Pedagogiska magasinet nr 2 2018

"Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik" är en bok som undersöker och belyser de kontinuerliga etiska och moraliska dilemman som lärare ställs inför i skolans vardag. Boken är uppdelad i två centrala delar, den första fokuserar på etiken som reglerar lärarnas professionella agerande, medan den andra delen behandlar de moraliska värden och regler som lärare förmedlar till sina elever.

Boken väver samman lärarnas och elevernas berättelser och erfarenheter för att ge en realistisk och gripande bild av situationen på plats. Ett antal exempel och fallstudier tillhandahålls för att belysa och förtydliga de teoretiska argumenten.

Bland de centrala frågor som tas upp i boken ingår:

 • Vad innebär yrkesetik och varför är den nödvändig?
 • Hur samspelar ledarskap och yrkesetik i klassrumsdynamiken?
 • Vilken roll spelar moralisk stress i lärarnas arbetsliv?
 • Vilka rättviseutmaningar uppstår vid bedömning och betygsättning?
 • Hur praktiserar lärare värdepedagogik i deras dagliga arbete?

Boken uppmanar till kontinuerlig reflektion och diskussion. Författaren, Gunnel Colnerud, påpekar i sitt efterord: "Om läsaren har flera frågor än svar efter att ha läst till bokens slut, då är allt i sin ordning. Många frågor betyder ett utvecklat språk och att man har upptäckt nya aspekter inom skolans moraliska dimensioner."

"Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik" är utformad för att vara en resurs för lärare, lärarstudenter och de som utbildar framtida lärare, för att hjälpa dem navigera och förstå de etiska och moraliska aspekterna av deras arbete.

Sagt om boken

[...] Ingen med intresse för läraryrket och skolan bör ignorera denna imponerande bok. Den synliggör att etiska konfliktsituationer inte kan ses och hanteras som om de vore varje lärares privata angelägenhet och ställningstagande. Om etiska principer ska få någon betydelse i skolans praktik måste de tolkas gemensamt och leda till en medveten och gemensam yrkesetik. Då blir en lärares ingripande mot en kollega också professionellt legitimt och inte enbart en privat provokation." av Joanna Giota, docent i pedagogik, Pedagogiska magasinet nr 2 2018

Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2017
ISBN: 9789147122462
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 196 st

"Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik" är en bok som undersöker och belyser de kontinuerliga etiska och moraliska dilemman som lärare ställs inför i skolans vardag. Boken är uppdelad i två centrala delar, den första fokuserar på etiken som reglerar lärarnas professionella agerande, medan den andra delen behandlar de moraliska värden och regler som lärare förmedlar till sina elever.

Boken väver samman lärarnas och elevernas berättelser och erfarenheter för att ge en realistisk och gripande bild av situationen på plats. Ett antal exempel och fallstudier tillhandahålls för att belysa och förtydliga de teoretiska argumenten.

Bland de centrala frågor som tas upp i boken ingår:

 • Vad innebär yrkesetik och varför är den nödvändig?
 • Hur samspelar ledarskap och yrkesetik i klassrumsdynamiken?
 • Vilken roll spelar moralisk stress i lärarnas arbetsliv?
 • Vilka rättviseutmaningar uppstår vid bedömning och betygsättning?
 • Hur praktiserar lärare värdepedagogik i deras dagliga arbete?

Boken uppmanar till kontinuerlig reflektion och diskussion. Författaren, Gunnel Colnerud, påpekar i sitt efterord: "Om läsaren har flera frågor än svar efter att ha läst till bokens slut, då är allt i sin ordning. Många frågor betyder ett utvecklat språk och att man har upptäckt nya aspekter inom skolans moraliska dimensioner."

"Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik" är utformad för att vara en resurs för lärare, lärarstudenter och de som utbildar framtida lärare, för att hjälpa dem navigera och förstå de etiska och moraliska aspekterna av deras arbete.

Sagt om boken

[...] Ingen med intresse för läraryrket och skolan bör ignorera denna imponerande bok. Den synliggör att etiska konfliktsituationer inte kan ses och hanteras som om de vore varje lärares privata angelägenhet och ställningstagande. Om etiska principer ska få någon betydelse i skolans praktik måste de tolkas gemensamt och leda till en medveten och gemensam yrkesetik. Då blir en lärares ingripande mot en kollega också professionellt legitimt och inte enbart en privat provokation." av Joanna Giota, docent i pedagogik, Pedagogiska magasinet nr 2 2018

"Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik" är en bok som undersöker och belyser de kontinuerliga etiska och moraliska dilemman som lärare ställs inför i skolans vardag. Boken är uppdelad i två centrala delar, den första fokuserar på etiken som reglerar lärarnas professionella agerande, medan den andra delen behandlar de moraliska värden och regler som lärare förmedlar till sina elever.

Boken väver samman lärarnas och elevernas berättelser och erfarenheter för att ge en realistisk och gripande bild av situationen på plats. Ett antal exempel och fallstudier tillhandahålls för att belysa och förtydliga de teoretiska argumenten.

Bland de centrala frågor som tas upp i boken ingår:

 • Vad innebär yrkesetik och varför är den nödvändig?
 • Hur samspelar ledarskap och yrkesetik i klassrumsdynamiken?
 • Vilken roll spelar moralisk stress i lärarnas arbetsliv?
 • Vilka rättviseutmaningar uppstår vid bedömning och betygsättning?
 • Hur praktiserar lärare värdepedagogik i deras dagliga arbete?

Boken uppmanar till kontinuerlig reflektion och diskussion. Författaren, Gunnel Colnerud, påpekar i sitt efterord: "Om läsaren har flera frågor än svar efter att ha läst till bokens slut, då är allt i sin ordning. Många frågor betyder ett utvecklat språk och att man har upptäckt nya aspekter inom skolans moraliska dimensioner."

"Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik" är utformad för att vara en resurs för lärare, lärarstudenter och de som utbildar framtida lärare, för att hjälpa dem navigera och förstå de etiska och moraliska aspekterna av deras arbete.

Sagt om boken

[...] Ingen med intresse för läraryrket och skolan bör ignorera denna imponerande bok. Den synliggör att etiska konfliktsituationer inte kan ses och hanteras som om de vore varje lärares privata angelägenhet och ställningstagande. Om etiska principer ska få någon betydelse i skolans praktik måste de tolkas gemensamt och leda till en medveten och gemensam yrkesetik. Då blir en lärares ingripande mot en kollega också professionellt legitimt och inte enbart en privat provokation." av Joanna Giota, docent i pedagogik, Pedagogiska magasinet nr 2 2018

Begagnad bok
199 kr369 krSpara 170 kr (47%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
199 kr369 krSpara 170 kr (47%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar