Jaana Nehez

Här hittar du böcker skrivna av författaren Jaana Nehez.
Didaktisk utvecklingsdialog - Lärares och skolledares professionella utveckling; Anette Olin, Jonas Almqvist, Lisbeth Gyllander Torkildsen, Karim Hamza, Åsa af Geijerstam, Bassam Ahmad, Per Anderhag, Jonas Aspelin, Catarina Berntsson, Nihad Bunar, Jeanette Camnor, Una Cunningham, David Dahlgren, Marianne Dovemark, Markus Eek, Johan Engkvist, Helen Enoksson, Joel Falk, Anneli Forslund, Anneli Frelin, Susanne Gustavsson, Susanne Gustavsson, Viktoria Hagerman, Janna Hasic, Christoffer Hedman, Åsa Hirsh, Maria Jarl, David Jonsson, Mikael Karlsson, Linda Klang, Magnus Levinsson, Caroline Liberg, Malena Lidar, Annika Lilja, Gunilla Lindqvist, Eva Lundqvist, Jaana Nehez, Elisabet Nihlfors, Anita Norlund, Ann Quennerstedt, Tomas Riad, Susanna Sari-Eriksson, Katina Thelin, Erik Thomé, Mikael Thunberg, Annika Jarlwall Ungewitter, Magnus Wahlberg, Björn Wahlqvist, Ann-Christine Wennergren, Jenny Wiksten Folkeryd, Erik Åström, Helene Ärlestig; 2019
2 säljare
av Anette Olin, Jonas Almqvist, Lisbeth Gyllander Torkildsen m.fl. (2019)
225 kr
Att utveckla utbildningspraktiker - Analys, förståelse och förändring genom teorin om praktikarkitekturer; Ingrid Henning Loeb, Lill Langelotz, Karin Rönnerman, Charlotte Arkenback-Sundström, Richard Baldwin, Saronji Choy, Lisbeth Gyllander Torkildsen, Karin Lumsden Wass, Kathleen Mahon, Jaana Nehez, Anita Norlund, Anette Olin Almqvist, Petri Salo, Marianne Strömberg, Lena Tyrén, Gun-Britt Wärvik; 2019
-39%
5 säljare
av Ingrid Henning Loeb, Lill Langelotz, Karin Rönnerman m.fl. (2019)
239 kr
Nypris: 390 kr
Att leda utvecklingsprocesser i förskola och skola; Lisbeth Gyllander Torkildsen, Jaana Nehez; 2020
-16%
1 säljare
av Lisbeth Gyllander Torkildsen, Jaana Nehez (2020)
319 kr
Nypris: 377 kr
Undervisning i förskolan : förskollärare och forskare i dialog om didaktiska dilemman; Anette Olin Almqvist, Jonas Almqvist, Ulrika Bergmark, Karim Hamza, Jaana Nehez, Marianne Strömberg, Eva Alerby, Susanne Westman, Karin Alnervik, Maja Andersson, Johan Bjuhr, Carl Bolin, Naimi Brogiannis, Lena Bäckström, Una Cunningham, Christian Eidevald, Anneli Fursjö, Lolita Gelinder, Amanda Gelsi, Anna Günther-Hanssen, Katarina Gustafson, Sanna Hansson, Anne Harju, Maria Hedefalk, Christina Hedman, Karin Hellman, Ebba Hildén, Carina Hjelmér, Therese Jendestig, Charlotte Johannisson, Bodil Johansson, Jessica Johansson, Agneta Jonsson, Johanna Jonsson, Susanne Klaar, Anne Kultti, Annika Lilja, Astrid Lilja, Martina Martell, Emma Nilsson, Anna Nordlund, Linda Palla, Niklas Pramling, Cathylyn Ramos, Eva Ringqvist, Jenny Rosén, Mikaela Strand, Bodil Sundberg, Ann-Katrin Svensson, Anna Södersten, Ann-Christine Vallberg Roth, Maria Thelin, Cecilia Vikstrand, Ann-Charlott Wank, Ann-Christine Wennergren, Christine Westemar, Ewa Wiklund, Annika Åkerblom, Lena Öhlund; 2024
-5%
endast ny
av Anette Olin Almqvist, Jonas Almqvist, Ulrika Bergmark m.fl. (2024)
345 kr
Ord. pris: 363 kr
VFU-handledares betydelse för lärarstudenters praktiska yrkeskunnande; Ann-Christine Wennergren, Henrietta Godolakis, Lisbeth Gyllander Torkildsen, Sara Karlsson, Caroline Nagy, Jaana Nehez, Linda Nilsson, Helen Salinas, Frida Wirén; 2024
-22%
1 säljare
av Ann-Christine Wennergren, Henrietta Godolakis, Lisbeth Gyllander Torkildsen m.fl. (2024)
269 kr
Nypris: 342 kr