Per-Gunnar Svensson

Här hittar du böcker skrivna av författaren Per-Gunnar Svensson.
Kvalitativ metod och vetenskapsteori; Bengt Starrin, Mikael Alexandersson, António Barbosa da Silva, Rosmari Eliasson Lappalainen, Staffan Larsson, Gerd Lindgren, Ulla Sjöström, Per-Gunnar Svensson, Vivian Wahlberg; 1994
5+ säljare
av Bengt Starrin, Mikael Alexandersson, António Barbosa da Silva m.fl. (1994)
189 kr
Kvalitativa studier i teori och praktik; Per-Gunnar Svensson, Bengt Starrin; 1996
5+ säljare
av Per-Gunnar Svensson, Bengt Starrin (1996)
109 kr
Möten i vården Grundbok; Solvig Ekblad, Staffan Jansson, Per-Gunnar Svensson; 1996
2 säljare
av Solvig Ekblad, Staffan Jansson, Per-Gunnar Svensson (1996)
129 kr
Möten i vården Studiebok; Solvig Ekblad, Staffan Jansson, Per-Gunnar Svensson; 1996
slutsåld
av Solvig Ekblad, Staffan Jansson, Per-Gunnar Svensson (1996)
Tillfälligt slut