Kvalitativa studier i teori och praktik; Per-Gunnar Svensson, Bengt Starrin; 1996
5+ säljare

Kvalitativa studier i teori och praktik Upplaga 1

av Per-Gunnar Svensson, Bengt Starrin
Denna bok består av tre delar. I den första delen behandlas datainsamling och fältarbete. Här redogör författarna för deltagande observation, kvalitativ intervjumetodik och fältforskning. I bokens andra del, som handlar om kvalitativa analysmodeller, redovisas grounded theory, kvalitativ metod och datateknologi, delar och helheter samt analys av texter. Den tredje och sista delen tar upp validitetsproblematiken samt frågan om hur kvalitativa undersökningar kan rapporteras. Boken är avsedd för samhällsvetenskapliga, beteendevetenskapliga och vårdvetenskapliga ämnen inom universitet och högskola.
Denna bok består av tre delar. I den första delen behandlas datainsamling och fältarbete. Här redogör författarna för deltagande observation, kvalitativ intervjumetodik och fältforskning. I bokens andra del, som handlar om kvalitativa analysmodeller, redovisas grounded theory, kvalitativ metod och datateknologi, delar och helheter samt analys av texter. Den tredje och sista delen tar upp validitetsproblematiken samt frågan om hur kvalitativa undersökningar kan rapporteras. Boken är avsedd för samhällsvetenskapliga, beteendevetenskapliga och vårdvetenskapliga ämnen inom universitet och högskola.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 1996
ISBN: 9789144398518
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 262 st
Denna bok består av tre delar. I den första delen behandlas datainsamling och fältarbete. Här redogör författarna för deltagande observation, kvalitativ intervjumetodik och fältforskning. I bokens andra del, som handlar om kvalitativa analysmodeller, redovisas grounded theory, kvalitativ metod och datateknologi, delar och helheter samt analys av texter. Den tredje och sista delen tar upp validitetsproblematiken samt frågan om hur kvalitativa undersökningar kan rapporteras. Boken är avsedd för samhällsvetenskapliga, beteendevetenskapliga och vårdvetenskapliga ämnen inom universitet och högskola.
Denna bok består av tre delar. I den första delen behandlas datainsamling och fältarbete. Här redogör författarna för deltagande observation, kvalitativ intervjumetodik och fältforskning. I bokens andra del, som handlar om kvalitativa analysmodeller, redovisas grounded theory, kvalitativ metod och datateknologi, delar och helheter samt analys av texter. Den tredje och sista delen tar upp validitetsproblematiken samt frågan om hur kvalitativa undersökningar kan rapporteras. Boken är avsedd för samhällsvetenskapliga, beteendevetenskapliga och vårdvetenskapliga ämnen inom universitet och högskola.
Begagnad bok
109 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
109 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar