Adekvansläran : vänbok till Jan Kleineman och Stockholm Centre for Commercial Law; Mårten Schultz; 2010
endast ny

Adekvansläran : vänbok till Jan Kleineman och Stockholm Centre for Commercial Law Upplaga 1

av Mårten Schultz
För tio år sedan tog Jan Kleineman, professor vid Juridiska fakulteten i Stockholm, initiativ till Stockholm Centre for Commercial Law – ”Centret”. Centret skulle bli en mötesplats för akademiker och praktiskt verksamma jurister verksamma i det förmögenhetsrättsliga facket. Projektet har blivit en framgång. Centret har under Jans officiella och inofficiella ledning skapat kontaktytor mellan teori och praktik, bidragit till ett förnyat intresse för förmögenhetsrättslig forskning och tillhandahållit en plattform för åtskilliga nydisputerade forskare att inom ramen för Centrets post doc-program att fortsätta på den akademiska banan. Många yngre forskare kan känna en tacksamhetsskuld till Jan, och Centret, för detta. Denna korta framställning om adekvansläran är ett uttryck för denna tacksamhet. Adekvanskravet är ett av skadeståndsrättens – och ansvarsrättens – eviga ämnen. Adekvansläran har dödförklarats och återuppväckts. Den har djupanalyserats och ansetts legitimera rena in casu-bedömningar. Den har givit upphov till en teoretisk lära – adekvansläran – men har samtidigt ansetts pragmatisk och öppen för individuella rättspolitiska hänsyn. Kort sagt möts i adekvansdiskussionen det teoretiska och det praktiska, det djupa och det pragmatiska, den akademiska juridikens krav på koherens och de praktiska överväganden som aktualiseras i rättstillämpningen. I adekvansläran möts med andra ord de skilda perspektiv på juridiken som präglat verksamheten vid Stockholm Centre for Commercial Law. Det perspektiv på rätten som förmedlats av Centrets nestor. Adekvansläran formulerar en ny, öppen tolkning av adekvanslärans innebörd och ger indikationer på hur adekvansbedömningar kan utföras i olika sammanhang. Den förkastar traditionella formuleringar av adekvanskravet i termer av sannolikhet eller förutsebarhet och framhåller att adekvanskravet har en öppnare, men ändå enhetlig, innebörd än de traditionella förklaringarna ger uttryck för. Mårten Schultz är docent i civilrätt och verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law, Stockholms universitet.
För tio år sedan tog Jan Kleineman, professor vid Juridiska fakulteten i Stockholm, initiativ till Stockholm Centre for Commercial Law – ”Centret”. Centret skulle bli en mötesplats för akademiker och praktiskt verksamma jurister verksamma i det förmögenhetsrättsliga facket. Projektet har blivit en framgång. Centret har under Jans officiella och inofficiella ledning skapat kontaktytor mellan teori och praktik, bidragit till ett förnyat intresse för förmögenhetsrättslig forskning och tillhandahållit en plattform för åtskilliga nydisputerade forskare att inom ramen för Centrets post doc-program att fortsätta på den akademiska banan. Många yngre forskare kan känna en tacksamhetsskuld till Jan, och Centret, för detta. Denna korta framställning om adekvansläran är ett uttryck för denna tacksamhet. Adekvanskravet är ett av skadeståndsrättens – och ansvarsrättens – eviga ämnen. Adekvansläran har dödförklarats och återuppväckts. Den har djupanalyserats och ansetts legitimera rena in casu-bedömningar. Den har givit upphov till en teoretisk lära – adekvansläran – men har samtidigt ansetts pragmatisk och öppen för individuella rättspolitiska hänsyn. Kort sagt möts i adekvansdiskussionen det teoretiska och det praktiska, det djupa och det pragmatiska, den akademiska juridikens krav på koherens och de praktiska överväganden som aktualiseras i rättstillämpningen. I adekvansläran möts med andra ord de skilda perspektiv på juridiken som präglat verksamheten vid Stockholm Centre for Commercial Law. Det perspektiv på rätten som förmedlats av Centrets nestor. Adekvansläran formulerar en ny, öppen tolkning av adekvanslärans innebörd och ger indikationer på hur adekvansbedömningar kan utföras i olika sammanhang. Den förkastar traditionella formuleringar av adekvanskravet i termer av sannolikhet eller förutsebarhet och framhåller att adekvanskravet har en öppnare, men ändå enhetlig, innebörd än de traditionella förklaringarna ger uttryck för. Mårten Schultz är docent i civilrätt och verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law, Stockholms universitet.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2010
ISBN: 9789172233966
Förlag: Jure Förlag
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 98 st
För tio år sedan tog Jan Kleineman, professor vid Juridiska fakulteten i Stockholm, initiativ till Stockholm Centre for Commercial Law – ”Centret”. Centret skulle bli en mötesplats för akademiker och praktiskt verksamma jurister verksamma i det förmögenhetsrättsliga facket. Projektet har blivit en framgång. Centret har under Jans officiella och inofficiella ledning skapat kontaktytor mellan teori och praktik, bidragit till ett förnyat intresse för förmögenhetsrättslig forskning och tillhandahållit en plattform för åtskilliga nydisputerade forskare att inom ramen för Centrets post doc-program att fortsätta på den akademiska banan. Många yngre forskare kan känna en tacksamhetsskuld till Jan, och Centret, för detta. Denna korta framställning om adekvansläran är ett uttryck för denna tacksamhet. Adekvanskravet är ett av skadeståndsrättens – och ansvarsrättens – eviga ämnen. Adekvansläran har dödförklarats och återuppväckts. Den har djupanalyserats och ansetts legitimera rena in casu-bedömningar. Den har givit upphov till en teoretisk lära – adekvansläran – men har samtidigt ansetts pragmatisk och öppen för individuella rättspolitiska hänsyn. Kort sagt möts i adekvansdiskussionen det teoretiska och det praktiska, det djupa och det pragmatiska, den akademiska juridikens krav på koherens och de praktiska överväganden som aktualiseras i rättstillämpningen. I adekvansläran möts med andra ord de skilda perspektiv på juridiken som präglat verksamheten vid Stockholm Centre for Commercial Law. Det perspektiv på rätten som förmedlats av Centrets nestor. Adekvansläran formulerar en ny, öppen tolkning av adekvanslärans innebörd och ger indikationer på hur adekvansbedömningar kan utföras i olika sammanhang. Den förkastar traditionella formuleringar av adekvanskravet i termer av sannolikhet eller förutsebarhet och framhåller att adekvanskravet har en öppnare, men ändå enhetlig, innebörd än de traditionella förklaringarna ger uttryck för. Mårten Schultz är docent i civilrätt och verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law, Stockholms universitet.
För tio år sedan tog Jan Kleineman, professor vid Juridiska fakulteten i Stockholm, initiativ till Stockholm Centre for Commercial Law – ”Centret”. Centret skulle bli en mötesplats för akademiker och praktiskt verksamma jurister verksamma i det förmögenhetsrättsliga facket. Projektet har blivit en framgång. Centret har under Jans officiella och inofficiella ledning skapat kontaktytor mellan teori och praktik, bidragit till ett förnyat intresse för förmögenhetsrättslig forskning och tillhandahållit en plattform för åtskilliga nydisputerade forskare att inom ramen för Centrets post doc-program att fortsätta på den akademiska banan. Många yngre forskare kan känna en tacksamhetsskuld till Jan, och Centret, för detta. Denna korta framställning om adekvansläran är ett uttryck för denna tacksamhet. Adekvanskravet är ett av skadeståndsrättens – och ansvarsrättens – eviga ämnen. Adekvansläran har dödförklarats och återuppväckts. Den har djupanalyserats och ansetts legitimera rena in casu-bedömningar. Den har givit upphov till en teoretisk lära – adekvansläran – men har samtidigt ansetts pragmatisk och öppen för individuella rättspolitiska hänsyn. Kort sagt möts i adekvansdiskussionen det teoretiska och det praktiska, det djupa och det pragmatiska, den akademiska juridikens krav på koherens och de praktiska överväganden som aktualiseras i rättstillämpningen. I adekvansläran möts med andra ord de skilda perspektiv på juridiken som präglat verksamheten vid Stockholm Centre for Commercial Law. Det perspektiv på rätten som förmedlats av Centrets nestor. Adekvansläran formulerar en ny, öppen tolkning av adekvanslärans innebörd och ger indikationer på hur adekvansbedömningar kan utföras i olika sammanhang. Den förkastar traditionella formuleringar av adekvanskravet i termer av sannolikhet eller förutsebarhet och framhåller att adekvanskravet har en öppnare, men ändå enhetlig, innebörd än de traditionella förklaringarna ger uttryck för. Mårten Schultz är docent i civilrätt och verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law, Stockholms universitet.
Ny bok
232 kr244 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)
Ny bok
232 kr244 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)