Alegría paso tres  Elev-cd; Margareta Vanäs-Hedberg, Elvira Herrador Quero, Patricia Dawson, Sylvia Vaccia Izami, Antonio Gallego; 2007

Alegría paso tres Elev-cd Upplaga 1

av Margareta Vanäs-Hedberg, Elvira Herrador Quero, Patricia Dawson, Sylvia Vaccia Izami, Antonio Gallego
¡Qué alegría! Vilken glädje!
Alegría för steg 1-5 i spanska har som mål att få igång kommunikation i klassrummet. Fokus ligger på ökat ordförråd: ord, ord, ord! Målgruppen är elever i gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Läs mer
Läromedlets utmärkande drag
- Starkt fokus på kommunikation
- Metodisk ord- och grammatikinlärning
- Starka elevanpassade texter som berör
- Realiabad: Rincón de cultura y música
- Ständig uppföljning via Caza de puntos i lärarhandledningen
- Den röda tråden: repetition, repetition
Allt-i-ett-böckerna i serien Alegría finns både som tryckta böcker och som onlineböcker. I onlineboken ligger allt elevljud i form av länkar på aktuell sida.

Alegría, paso uno och dos för steg 1-2
Alegría paso uno och dos är allt-i-ett-böcker med 10 kapitel i varje bok. Varje kapitel innehåller en bastext, tre extra hör- och läsövningar samt ett par extra lästexter, varav en alltid belyser en kulturell företeelse, En el mundo hispánico.
Vocabulario y gramática Med hjälp av den metodiska ord- och grammatikinlärningen får eleverna en stabil plattform att utgå från när de tränar sig i att uttrycka sig, både muntligt och skriftligt. Serviceglosor finns till varje text och en fullständig kapitelordlista samt en alfabetisk ordlista hittar man längst bak i boken. Samtliga huvudtexter finns översatta till svenska i facit.
Practicar I varje kapitel får eleverna visa vad de lärt sig i olika praktiska övningar: skriftliga, muntliga och lekfulla!
Rincón de cultura och Rincón de música Efter vart tredje kapitel får eleverna en extra dos kultur och musik. De färgglada uppslagen rymmer konstnärer som Diego Rivera, Fernando Botero och Santiago Calatrava. I musikinslagen får eleverna träffa Estopa, Juanes, Amaral, Ha-ash, m.fl. Torres humanas, piñatas och desfiles gigantes är andra roliga företeelser som presenteras.

Lärarhandledningen
Alegría paso uno och dos lärarhandledning (nedladdningsbar) ger dig konkreta pedagogiska tips till varje kapitel, särskilt fokus har lagts på dig som är ny spansklärare. Vi ger dig kulturella tips, språketymologi, skillnad mellan spanska och latinamerikanska och annat du kan krydda genomgångarna med. Eleverna testar sig själva i Caza de puntos, du får färdiga prov, extra kopieringsunderlag och underlag för elevernas individuella utveckling.

Lärarljud Lärarljud (nedladdningsbar) 1-2 innehåller samtliga texter, uttalsövningar, sånger, hörövningar och provuppgifter. För eleverna finns ljudinspelningar av bokens samtliga texter att hämta på liber.se. Samma ljud finns i Alegría paso uno Onlinebok och Alegría paso dos Onlinebok. (Hörövningar, musikinslag och eventuella hörtester finns enbart i lärarens ljudkomponent.)

Alegría, paso tres - steg 3
Alegría, paso tres har 10 kapitel med en bastext i varje, extra lästexter och minst tre hörövningar per kapitel. Alegría är en bok som man ska hinna igenom under läsåret, men som ändå ger mycket extramaterial.
Ordkunskap Boken och övningarna fokuserar ovanligt mycket på ordkunskap för att öka ordförrådet och för att få igång eleverna i kommunikationsövningarna. Övningarna är fylliga och ger elever på alla nivåer träning och kunskap.
Kultur och musik Efter vart tredje kapitel finns ett uppslag med kultur och realia och ett uppslag med spansk och latinamerikansk musik, t.ex. Pablo Neruda och Frida Kahlo samt artister som David Bisbal, Julieta Venegas och Jennifer López.
Grammatik Grammatiken har en lugn progression och det arbetas mycket med t.ex. preteritum, imperfekt och konjunktiv.
Glosor Texterna har serviceglosor på samma sida, men även fullständiga styckeordlistor bak i boken. Där finns också en alfabetisk spansk-svensk ordlista. Samtliga texter finns översatta till svenska.

Lärarljud Lärarljud (nedladdningsbar) 1-2 innehåller samtliga texter, sånger och hörövningar samt höruppgifter till proven.
Elevljud, samtliga bastexter samt ett urval hörövningar, finns att hämta på liber.se.

Lärarhandledning Lärarhandledningen (nedladdningsbar) ger metodiktips, fortbildningsmaterial, kopieringsunderlag, översättningsövningar, självtest för eleverna samt prov med facit.

Alegría, paso cuatro - steg 4
Alegría, paso cuatro för steg 4 är upplagd på samma vis som Alegría, paso tres. Eleverna får läsa om Superstición, El carnet de conducir, El golpe militar en Chile och mycket mer. Grammatik inlärd under steg 3 varvas med nya grammatikavsnitt t.ex. futurum, konditionalis och imp. konjunktiv. Fokus ligger fortfarande på ordinlärning. Vi finner också de vackra och informativa uppslagen Rincón de Cultura och Rincón de Música med texter om Cervantes, Isabel Allende, m.fl. Lästexterna i Leer y entender är nu längre med en successiv svårighetsökning. Det bjuds också på autentisk skönlitteratur.

Alegría, paso cinco - steg 5
Alegría, paso cinco är ett läromedel i spanska för steg 5 på gymnasiet och i vuxenutbildningen. Boken innehåller 10 kapitel. Texterna är en blandning av läsupplevelser: nyskrivna texter, skönlitterära utdrag och faktatexter för steg 5.

Till varje text finns ett övningspaket där eleverna får möjlighet att
- samtala och diskutera
- bygga ut sitt ordförråd
- praktisera gamla och nya kunskaper
- träna konstruktioner
- känna att spanskan fungerar

Stort fokus läggs på kommunikation, men boken tar även upp vissa grammatiska moment som antingen förstärker kunskaper från tidigare steg, eller är helt nya. I varje kapitel finns också ett antal hörövningar på lämplig nivå.
Några teman som tas upp är internationell kärlek, fördomar, att leva gömd i Chile under diktaturen, samt svenska författare utgivna på spanska.
Till boken finns en lärarhandledning (nedladdningsbar) som innehåller bokens samtliga texter och hörövningar.
¡Qué alegría! Vilken glädje!
Alegría för steg 1-5 i spanska har som mål att få igång kommunikation i klassrummet. Fokus ligger på ökat ordförråd: ord, ord, ord! Målgruppen är elever i gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Läs mer
Läromedlets utmärkande drag
- Starkt fokus på kommunikation
- Metodisk ord- och grammatikinlärning
- Starka elevanpassade texter som berör
- Realiabad: Rincón de cultura y música
- Ständig uppföljning via Caza de puntos i lärarhandledningen
- Den röda tråden: repetition, repetition
Allt-i-ett-böckerna i serien Alegría finns både som tryckta böcker och som onlineböcker. I onlineboken ligger allt elevljud i form av länkar på aktuell sida.

Alegría, paso uno och dos för steg 1-2
Alegría paso uno och dos är allt-i-ett-böcker med 10 kapitel i varje bok. Varje kapitel innehåller en bastext, tre extra hör- och läsövningar samt ett par extra lästexter, varav en alltid belyser en kulturell företeelse, En el mundo hispánico.
Vocabulario y gramática Med hjälp av den metodiska ord- och grammatikinlärningen får eleverna en stabil plattform att utgå från när de tränar sig i att uttrycka sig, både muntligt och skriftligt. Serviceglosor finns till varje text och en fullständig kapitelordlista samt en alfabetisk ordlista hittar man längst bak i boken. Samtliga huvudtexter finns översatta till svenska i facit.
Practicar I varje kapitel får eleverna visa vad de lärt sig i olika praktiska övningar: skriftliga, muntliga och lekfulla!
Rincón de cultura och Rincón de música Efter vart tredje kapitel får eleverna en extra dos kultur och musik. De färgglada uppslagen rymmer konstnärer som Diego Rivera, Fernando Botero och Santiago Calatrava. I musikinslagen får eleverna träffa Estopa, Juanes, Amaral, Ha-ash, m.fl. Torres humanas, piñatas och desfiles gigantes är andra roliga företeelser som presenteras.

Lärarhandledningen
Alegría paso uno och dos lärarhandledning (nedladdningsbar) ger dig konkreta pedagogiska tips till varje kapitel, särskilt fokus har lagts på dig som är ny spansklärare. Vi ger dig kulturella tips, språketymologi, skillnad mellan spanska och latinamerikanska och annat du kan krydda genomgångarna med. Eleverna testar sig själva i Caza de puntos, du får färdiga prov, extra kopieringsunderlag och underlag för elevernas individuella utveckling.

Lärarljud Lärarljud (nedladdningsbar) 1-2 innehåller samtliga texter, uttalsövningar, sånger, hörövningar och provuppgifter. För eleverna finns ljudinspelningar av bokens samtliga texter att hämta på liber.se. Samma ljud finns i Alegría paso uno Onlinebok och Alegría paso dos Onlinebok. (Hörövningar, musikinslag och eventuella hörtester finns enbart i lärarens ljudkomponent.)

Alegría, paso tres - steg 3
Alegría, paso tres har 10 kapitel med en bastext i varje, extra lästexter och minst tre hörövningar per kapitel. Alegría är en bok som man ska hinna igenom under läsåret, men som ändå ger mycket extramaterial.
Ordkunskap Boken och övningarna fokuserar ovanligt mycket på ordkunskap för att öka ordförrådet och för att få igång eleverna i kommunikationsövningarna. Övningarna är fylliga och ger elever på alla nivåer träning och kunskap.
Kultur och musik Efter vart tredje kapitel finns ett uppslag med kultur och realia och ett uppslag med spansk och latinamerikansk musik, t.ex. Pablo Neruda och Frida Kahlo samt artister som David Bisbal, Julieta Venegas och Jennifer López.
Grammatik Grammatiken har en lugn progression och det arbetas mycket med t.ex. preteritum, imperfekt och konjunktiv.
Glosor Texterna har serviceglosor på samma sida, men även fullständiga styckeordlistor bak i boken. Där finns också en alfabetisk spansk-svensk ordlista. Samtliga texter finns översatta till svenska.

Lärarljud Lärarljud (nedladdningsbar) 1-2 innehåller samtliga texter, sånger och hörövningar samt höruppgifter till proven.
Elevljud, samtliga bastexter samt ett urval hörövningar, finns att hämta på liber.se.

Lärarhandledning Lärarhandledningen (nedladdningsbar) ger metodiktips, fortbildningsmaterial, kopieringsunderlag, översättningsövningar, självtest för eleverna samt prov med facit.

Alegría, paso cuatro - steg 4
Alegría, paso cuatro för steg 4 är upplagd på samma vis som Alegría, paso tres. Eleverna får läsa om Superstición, El carnet de conducir, El golpe militar en Chile och mycket mer. Grammatik inlärd under steg 3 varvas med nya grammatikavsnitt t.ex. futurum, konditionalis och imp. konjunktiv. Fokus ligger fortfarande på ordinlärning. Vi finner också de vackra och informativa uppslagen Rincón de Cultura och Rincón de Música med texter om Cervantes, Isabel Allende, m.fl. Lästexterna i Leer y entender är nu längre med en successiv svårighetsökning. Det bjuds också på autentisk skönlitteratur.

Alegría, paso cinco - steg 5
Alegría, paso cinco är ett läromedel i spanska för steg 5 på gymnasiet och i vuxenutbildningen. Boken innehåller 10 kapitel. Texterna är en blandning av läsupplevelser: nyskrivna texter, skönlitterära utdrag och faktatexter för steg 5.

Till varje text finns ett övningspaket där eleverna får möjlighet att
- samtala och diskutera
- bygga ut sitt ordförråd
- praktisera gamla och nya kunskaper
- träna konstruktioner
- känna att spanskan fungerar

Stort fokus läggs på kommunikation, men boken tar även upp vissa grammatiska moment som antingen förstärker kunskaper från tidigare steg, eller är helt nya. I varje kapitel finns också ett antal hörövningar på lämplig nivå.
Några teman som tas upp är internationell kärlek, fördomar, att leva gömd i Chile under diktaturen, samt svenska författare utgivna på spanska.
Till boken finns en lärarhandledning (nedladdningsbar) som innehåller bokens samtliga texter och hörövningar.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2007
ISBN: 9789147902668
Förlag: Liber
Språk: Svenska
¡Qué alegría! Vilken glädje!
Alegría för steg 1-5 i spanska har som mål att få igång kommunikation i klassrummet. Fokus ligger på ökat ordförråd: ord, ord, ord! Målgruppen är elever i gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Läs mer
Läromedlets utmärkande drag
- Starkt fokus på kommunikation
- Metodisk ord- och grammatikinlärning
- Starka elevanpassade texter som berör
- Realiabad: Rincón de cultura y música
- Ständig uppföljning via Caza de puntos i lärarhandledningen
- Den röda tråden: repetition, repetition
Allt-i-ett-böckerna i serien Alegría finns både som tryckta böcker och som onlineböcker. I onlineboken ligger allt elevljud i form av länkar på aktuell sida.

Alegría, paso uno och dos för steg 1-2
Alegría paso uno och dos är allt-i-ett-böcker med 10 kapitel i varje bok. Varje kapitel innehåller en bastext, tre extra hör- och läsövningar samt ett par extra lästexter, varav en alltid belyser en kulturell företeelse, En el mundo hispánico.
Vocabulario y gramática Med hjälp av den metodiska ord- och grammatikinlärningen får eleverna en stabil plattform att utgå från när de tränar sig i att uttrycka sig, både muntligt och skriftligt. Serviceglosor finns till varje text och en fullständig kapitelordlista samt en alfabetisk ordlista hittar man längst bak i boken. Samtliga huvudtexter finns översatta till svenska i facit.
Practicar I varje kapitel får eleverna visa vad de lärt sig i olika praktiska övningar: skriftliga, muntliga och lekfulla!
Rincón de cultura och Rincón de música Efter vart tredje kapitel får eleverna en extra dos kultur och musik. De färgglada uppslagen rymmer konstnärer som Diego Rivera, Fernando Botero och Santiago Calatrava. I musikinslagen får eleverna träffa Estopa, Juanes, Amaral, Ha-ash, m.fl. Torres humanas, piñatas och desfiles gigantes är andra roliga företeelser som presenteras.

Lärarhandledningen
Alegría paso uno och dos lärarhandledning (nedladdningsbar) ger dig konkreta pedagogiska tips till varje kapitel, särskilt fokus har lagts på dig som är ny spansklärare. Vi ger dig kulturella tips, språketymologi, skillnad mellan spanska och latinamerikanska och annat du kan krydda genomgångarna med. Eleverna testar sig själva i Caza de puntos, du får färdiga prov, extra kopieringsunderlag och underlag för elevernas individuella utveckling.

Lärarljud Lärarljud (nedladdningsbar) 1-2 innehåller samtliga texter, uttalsövningar, sånger, hörövningar och provuppgifter. För eleverna finns ljudinspelningar av bokens samtliga texter att hämta på liber.se. Samma ljud finns i Alegría paso uno Onlinebok och Alegría paso dos Onlinebok. (Hörövningar, musikinslag och eventuella hörtester finns enbart i lärarens ljudkomponent.)

Alegría, paso tres - steg 3
Alegría, paso tres har 10 kapitel med en bastext i varje, extra lästexter och minst tre hörövningar per kapitel. Alegría är en bok som man ska hinna igenom under läsåret, men som ändå ger mycket extramaterial.
Ordkunskap Boken och övningarna fokuserar ovanligt mycket på ordkunskap för att öka ordförrådet och för att få igång eleverna i kommunikationsövningarna. Övningarna är fylliga och ger elever på alla nivåer träning och kunskap.
Kultur och musik Efter vart tredje kapitel finns ett uppslag med kultur och realia och ett uppslag med spansk och latinamerikansk musik, t.ex. Pablo Neruda och Frida Kahlo samt artister som David Bisbal, Julieta Venegas och Jennifer López.
Grammatik Grammatiken har en lugn progression och det arbetas mycket med t.ex. preteritum, imperfekt och konjunktiv.
Glosor Texterna har serviceglosor på samma sida, men även fullständiga styckeordlistor bak i boken. Där finns också en alfabetisk spansk-svensk ordlista. Samtliga texter finns översatta till svenska.

Lärarljud Lärarljud (nedladdningsbar) 1-2 innehåller samtliga texter, sånger och hörövningar samt höruppgifter till proven.
Elevljud, samtliga bastexter samt ett urval hörövningar, finns att hämta på liber.se.

Lärarhandledning Lärarhandledningen (nedladdningsbar) ger metodiktips, fortbildningsmaterial, kopieringsunderlag, översättningsövningar, självtest för eleverna samt prov med facit.

Alegría, paso cuatro - steg 4
Alegría, paso cuatro för steg 4 är upplagd på samma vis som Alegría, paso tres. Eleverna får läsa om Superstición, El carnet de conducir, El golpe militar en Chile och mycket mer. Grammatik inlärd under steg 3 varvas med nya grammatikavsnitt t.ex. futurum, konditionalis och imp. konjunktiv. Fokus ligger fortfarande på ordinlärning. Vi finner också de vackra och informativa uppslagen Rincón de Cultura och Rincón de Música med texter om Cervantes, Isabel Allende, m.fl. Lästexterna i Leer y entender är nu längre med en successiv svårighetsökning. Det bjuds också på autentisk skönlitteratur.

Alegría, paso cinco - steg 5
Alegría, paso cinco är ett läromedel i spanska för steg 5 på gymnasiet och i vuxenutbildningen. Boken innehåller 10 kapitel. Texterna är en blandning av läsupplevelser: nyskrivna texter, skönlitterära utdrag och faktatexter för steg 5.

Till varje text finns ett övningspaket där eleverna får möjlighet att
- samtala och diskutera
- bygga ut sitt ordförråd
- praktisera gamla och nya kunskaper
- träna konstruktioner
- känna att spanskan fungerar

Stort fokus läggs på kommunikation, men boken tar även upp vissa grammatiska moment som antingen förstärker kunskaper från tidigare steg, eller är helt nya. I varje kapitel finns också ett antal hörövningar på lämplig nivå.
Några teman som tas upp är internationell kärlek, fördomar, att leva gömd i Chile under diktaturen, samt svenska författare utgivna på spanska.
Till boken finns en lärarhandledning (nedladdningsbar) som innehåller bokens samtliga texter och hörövningar.
¡Qué alegría! Vilken glädje!
Alegría för steg 1-5 i spanska har som mål att få igång kommunikation i klassrummet. Fokus ligger på ökat ordförråd: ord, ord, ord! Målgruppen är elever i gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Läs mer
Läromedlets utmärkande drag
- Starkt fokus på kommunikation
- Metodisk ord- och grammatikinlärning
- Starka elevanpassade texter som berör
- Realiabad: Rincón de cultura y música
- Ständig uppföljning via Caza de puntos i lärarhandledningen
- Den röda tråden: repetition, repetition
Allt-i-ett-böckerna i serien Alegría finns både som tryckta böcker och som onlineböcker. I onlineboken ligger allt elevljud i form av länkar på aktuell sida.

Alegría, paso uno och dos för steg 1-2
Alegría paso uno och dos är allt-i-ett-böcker med 10 kapitel i varje bok. Varje kapitel innehåller en bastext, tre extra hör- och läsövningar samt ett par extra lästexter, varav en alltid belyser en kulturell företeelse, En el mundo hispánico.
Vocabulario y gramática Med hjälp av den metodiska ord- och grammatikinlärningen får eleverna en stabil plattform att utgå från när de tränar sig i att uttrycka sig, både muntligt och skriftligt. Serviceglosor finns till varje text och en fullständig kapitelordlista samt en alfabetisk ordlista hittar man längst bak i boken. Samtliga huvudtexter finns översatta till svenska i facit.
Practicar I varje kapitel får eleverna visa vad de lärt sig i olika praktiska övningar: skriftliga, muntliga och lekfulla!
Rincón de cultura och Rincón de música Efter vart tredje kapitel får eleverna en extra dos kultur och musik. De färgglada uppslagen rymmer konstnärer som Diego Rivera, Fernando Botero och Santiago Calatrava. I musikinslagen får eleverna träffa Estopa, Juanes, Amaral, Ha-ash, m.fl. Torres humanas, piñatas och desfiles gigantes är andra roliga företeelser som presenteras.

Lärarhandledningen
Alegría paso uno och dos lärarhandledning (nedladdningsbar) ger dig konkreta pedagogiska tips till varje kapitel, särskilt fokus har lagts på dig som är ny spansklärare. Vi ger dig kulturella tips, språketymologi, skillnad mellan spanska och latinamerikanska och annat du kan krydda genomgångarna med. Eleverna testar sig själva i Caza de puntos, du får färdiga prov, extra kopieringsunderlag och underlag för elevernas individuella utveckling.

Lärarljud Lärarljud (nedladdningsbar) 1-2 innehåller samtliga texter, uttalsövningar, sånger, hörövningar och provuppgifter. För eleverna finns ljudinspelningar av bokens samtliga texter att hämta på liber.se. Samma ljud finns i Alegría paso uno Onlinebok och Alegría paso dos Onlinebok. (Hörövningar, musikinslag och eventuella hörtester finns enbart i lärarens ljudkomponent.)

Alegría, paso tres - steg 3
Alegría, paso tres har 10 kapitel med en bastext i varje, extra lästexter och minst tre hörövningar per kapitel. Alegría är en bok som man ska hinna igenom under läsåret, men som ändå ger mycket extramaterial.
Ordkunskap Boken och övningarna fokuserar ovanligt mycket på ordkunskap för att öka ordförrådet och för att få igång eleverna i kommunikationsövningarna. Övningarna är fylliga och ger elever på alla nivåer träning och kunskap.
Kultur och musik Efter vart tredje kapitel finns ett uppslag med kultur och realia och ett uppslag med spansk och latinamerikansk musik, t.ex. Pablo Neruda och Frida Kahlo samt artister som David Bisbal, Julieta Venegas och Jennifer López.
Grammatik Grammatiken har en lugn progression och det arbetas mycket med t.ex. preteritum, imperfekt och konjunktiv.
Glosor Texterna har serviceglosor på samma sida, men även fullständiga styckeordlistor bak i boken. Där finns också en alfabetisk spansk-svensk ordlista. Samtliga texter finns översatta till svenska.

Lärarljud Lärarljud (nedladdningsbar) 1-2 innehåller samtliga texter, sånger och hörövningar samt höruppgifter till proven.
Elevljud, samtliga bastexter samt ett urval hörövningar, finns att hämta på liber.se.

Lärarhandledning Lärarhandledningen (nedladdningsbar) ger metodiktips, fortbildningsmaterial, kopieringsunderlag, översättningsövningar, självtest för eleverna samt prov med facit.

Alegría, paso cuatro - steg 4
Alegría, paso cuatro för steg 4 är upplagd på samma vis som Alegría, paso tres. Eleverna får läsa om Superstición, El carnet de conducir, El golpe militar en Chile och mycket mer. Grammatik inlärd under steg 3 varvas med nya grammatikavsnitt t.ex. futurum, konditionalis och imp. konjunktiv. Fokus ligger fortfarande på ordinlärning. Vi finner också de vackra och informativa uppslagen Rincón de Cultura och Rincón de Música med texter om Cervantes, Isabel Allende, m.fl. Lästexterna i Leer y entender är nu längre med en successiv svårighetsökning. Det bjuds också på autentisk skönlitteratur.

Alegría, paso cinco - steg 5
Alegría, paso cinco är ett läromedel i spanska för steg 5 på gymnasiet och i vuxenutbildningen. Boken innehåller 10 kapitel. Texterna är en blandning av läsupplevelser: nyskrivna texter, skönlitterära utdrag och faktatexter för steg 5.

Till varje text finns ett övningspaket där eleverna får möjlighet att
- samtala och diskutera
- bygga ut sitt ordförråd
- praktisera gamla och nya kunskaper
- träna konstruktioner
- känna att spanskan fungerar

Stort fokus läggs på kommunikation, men boken tar även upp vissa grammatiska moment som antingen förstärker kunskaper från tidigare steg, eller är helt nya. I varje kapitel finns också ett antal hörövningar på lämplig nivå.
Några teman som tas upp är internationell kärlek, fördomar, att leva gömd i Chile under diktaturen, samt svenska författare utgivna på spanska.
Till boken finns en lärarhandledning (nedladdningsbar) som innehåller bokens samtliga texter och hörövningar.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)