Allmän juridik för försäkringsbranschen; Konrad Lundberg; 2006

Allmän juridik för försäkringsbranschen Upplaga 2

av Konrad Lundberg
I alla samhällen finns det vissa regler för hur invånarna bör och skall bete sig mot varandra och mot samhället. Reglerna har utvecklats av människor i samhället och därför är det naturligt att reglerna är olika i olika samhällen, både till sin uppbyggnad och till sitt innehåll. Förekomsten av en rättsordning, d v s ett sammanhängande system av rättsregler, är typiskt för varje organiserat samhälle. Oavsett samhällstyp kan man urskilja vissa gemensamma komponenter i denna rättsordning.Läs mer om boken på studentlitteratur.se
I alla samhällen finns det vissa regler för hur invånarna bör och skall bete sig mot varandra och mot samhället. Reglerna har utvecklats av människor i samhället och därför är det naturligt att reglerna är olika i olika samhällen, både till sin uppbyggnad och till sitt innehåll. Förekomsten av en rättsordning, d v s ett sammanhängande system av rättsregler, är typiskt för varje organiserat samhälle. Oavsett samhällstyp kan man urskilja vissa gemensamma komponenter i denna rättsordning.Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Upplaga: 2a upplagan
Utgiven: 2006
ISBN: 9789144046587
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 63 st
I alla samhällen finns det vissa regler för hur invånarna bör och skall bete sig mot varandra och mot samhället. Reglerna har utvecklats av människor i samhället och därför är det naturligt att reglerna är olika i olika samhällen, både till sin uppbyggnad och till sitt innehåll. Förekomsten av en rättsordning, d v s ett sammanhängande system av rättsregler, är typiskt för varje organiserat samhälle. Oavsett samhällstyp kan man urskilja vissa gemensamma komponenter i denna rättsordning.Läs mer om boken på studentlitteratur.se
I alla samhällen finns det vissa regler för hur invånarna bör och skall bete sig mot varandra och mot samhället. Reglerna har utvecklats av människor i samhället och därför är det naturligt att reglerna är olika i olika samhällen, både till sin uppbyggnad och till sitt innehåll. Förekomsten av en rättsordning, d v s ett sammanhängande system av rättsregler, är typiskt för varje organiserat samhälle. Oavsett samhällstyp kan man urskilja vissa gemensamma komponenter i denna rättsordning.Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)