Allmän omvårdnad 3; Nina Jahren Kristoffersen (red); 1998
5+ säljare

Allmän omvårdnad 3 Upplaga 1

av Nina Jahren Kristoffersen (red)
Under läsåret 05/06 ersätts Allmän omvårdnad av bokserien Grundläggande omvårdnad i fyra delar.
Läs mer på www.liber.se/go

Läs mer
Allmän omvårdnad är ett unikt grundverk som behandlar samtliga aspekter av omvårdnad - såväl teori som praktik. Det består av tre delar som kan läsas var för sig men som bildar en helhet. Del 1 tar bl a upp hälsobegreppet, yrkesrollen, kunskapsbegreppet, några betydelsefulla omvårdnadsmodeller och kvalitet i omvårdnadsarbetet. Del 2, med tyngdpunkten lagd på samspelet mellan patient och sjuksköterska, tar bl a upp kommunikation, individens upplevelse av att vara sjuk och hjälpbehövande samt identitetens betydelse. Del 3 behandlar människans grundläggande behov med tonvikten lagd på individens fysiska behov.
Böckerna är avsedda för studenter på vårdhögskolorna, men är även lämpliga för vidareutbildningar inom omvårdnad och för sjuksköterskan i det praktiska arbetet - inom hemsjukvården såväl som på sjukhus och andra vårdinstitutioner.
Denna översättning från norska Generell sykepleie har bearbetats för att passa svenska förhållanden.
Under läsåret 05/06 ersätts Allmän omvårdnad av bokserien Grundläggande omvårdnad i fyra delar.
Läs mer på www.liber.se/go

Läs mer
Allmän omvårdnad är ett unikt grundverk som behandlar samtliga aspekter av omvårdnad - såväl teori som praktik. Det består av tre delar som kan läsas var för sig men som bildar en helhet. Del 1 tar bl a upp hälsobegreppet, yrkesrollen, kunskapsbegreppet, några betydelsefulla omvårdnadsmodeller och kvalitet i omvårdnadsarbetet. Del 2, med tyngdpunkten lagd på samspelet mellan patient och sjuksköterska, tar bl a upp kommunikation, individens upplevelse av att vara sjuk och hjälpbehövande samt identitetens betydelse. Del 3 behandlar människans grundläggande behov med tonvikten lagd på individens fysiska behov.
Böckerna är avsedda för studenter på vårdhögskolorna, men är även lämpliga för vidareutbildningar inom omvårdnad och för sjuksköterskan i det praktiska arbetet - inom hemsjukvården såväl som på sjukhus och andra vårdinstitutioner.
Denna översättning från norska Generell sykepleie har bearbetats för att passa svenska förhållanden.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 1998
ISBN: 9789147049172
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 563 st
Under läsåret 05/06 ersätts Allmän omvårdnad av bokserien Grundläggande omvårdnad i fyra delar.
Läs mer på www.liber.se/go

Läs mer
Allmän omvårdnad är ett unikt grundverk som behandlar samtliga aspekter av omvårdnad - såväl teori som praktik. Det består av tre delar som kan läsas var för sig men som bildar en helhet. Del 1 tar bl a upp hälsobegreppet, yrkesrollen, kunskapsbegreppet, några betydelsefulla omvårdnadsmodeller och kvalitet i omvårdnadsarbetet. Del 2, med tyngdpunkten lagd på samspelet mellan patient och sjuksköterska, tar bl a upp kommunikation, individens upplevelse av att vara sjuk och hjälpbehövande samt identitetens betydelse. Del 3 behandlar människans grundläggande behov med tonvikten lagd på individens fysiska behov.
Böckerna är avsedda för studenter på vårdhögskolorna, men är även lämpliga för vidareutbildningar inom omvårdnad och för sjuksköterskan i det praktiska arbetet - inom hemsjukvården såväl som på sjukhus och andra vårdinstitutioner.
Denna översättning från norska Generell sykepleie har bearbetats för att passa svenska förhållanden.
Under läsåret 05/06 ersätts Allmän omvårdnad av bokserien Grundläggande omvårdnad i fyra delar.
Läs mer på www.liber.se/go

Läs mer
Allmän omvårdnad är ett unikt grundverk som behandlar samtliga aspekter av omvårdnad - såväl teori som praktik. Det består av tre delar som kan läsas var för sig men som bildar en helhet. Del 1 tar bl a upp hälsobegreppet, yrkesrollen, kunskapsbegreppet, några betydelsefulla omvårdnadsmodeller och kvalitet i omvårdnadsarbetet. Del 2, med tyngdpunkten lagd på samspelet mellan patient och sjuksköterska, tar bl a upp kommunikation, individens upplevelse av att vara sjuk och hjälpbehövande samt identitetens betydelse. Del 3 behandlar människans grundläggande behov med tonvikten lagd på individens fysiska behov.
Böckerna är avsedda för studenter på vårdhögskolorna, men är även lämpliga för vidareutbildningar inom omvårdnad och för sjuksköterskan i det praktiska arbetet - inom hemsjukvården såväl som på sjukhus och andra vårdinstitutioner.
Denna översättning från norska Generell sykepleie har bearbetats för att passa svenska förhållanden.
Begagnad bok
129 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
129 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar