Allmänna bestämmelser och andra standardkontrakt för byggsektorn; Svensk byggtjänst, Byggandets kontraktskommitté; 2014

Allmänna bestämmelser och andra standardkontrakt för byggsektorn Upplaga 2

av Svensk byggtjänst, Byggandets kontraktskommitté
Sverige har en lång tradition i fråga om standardavtal inom byggsektorn. Standardavtalen utgör gemensamt framförhandlade arbetsvillkor i form av allmänna bestämmelser med därtill hörande kontraktsformulär etc. För att underlätta användningen och tillämpningen av dessa standardavtal publicerar nu BKK denna samlingsvolym med de mest använda dokumenten. Den innehåller: AB 04, ABT 06, ABK 09, ABM 07, AB-U 07, ABT-U 07, ABS 09 samt Hantverkarformuläret. I denna andra utgåva av boken är uppdaterad med Hantverksformuläret 14 (tidigare 09).
Sverige har en lång tradition i fråga om standardavtal inom byggsektorn. Standardavtalen utgör gemensamt framförhandlade arbetsvillkor i form av allmänna bestämmelser med därtill hörande kontraktsformulär etc. För att underlätta användningen och tillämpningen av dessa standardavtal publicerar nu BKK denna samlingsvolym med de mest använda dokumenten. Den innehåller: AB 04, ABT 06, ABK 09, ABM 07, AB-U 07, ABT-U 07, ABS 09 samt Hantverkarformuläret. I denna andra utgåva av boken är uppdaterad med Hantverksformuläret 14 (tidigare 09).
Upplaga: 2a upplagan
Utgiven: 2014
ISBN: 9789173336932
Förlag: Svensk Byggtjänst
Format: Spiralbunden
Språk: Svenska
Sidor: 124 st
3 upplagor
Upplaga 3 (2018)
från 415 kr
Upplaga 1 (2011)
Tillfälligt slut
Upplaga 2 (2014)
Tillfälligt slut
Sverige har en lång tradition i fråga om standardavtal inom byggsektorn. Standardavtalen utgör gemensamt framförhandlade arbetsvillkor i form av allmänna bestämmelser med därtill hörande kontraktsformulär etc. För att underlätta användningen och tillämpningen av dessa standardavtal publicerar nu BKK denna samlingsvolym med de mest använda dokumenten. Den innehåller: AB 04, ABT 06, ABK 09, ABM 07, AB-U 07, ABT-U 07, ABS 09 samt Hantverkarformuläret. I denna andra utgåva av boken är uppdaterad med Hantverksformuläret 14 (tidigare 09).
Sverige har en lång tradition i fråga om standardavtal inom byggsektorn. Standardavtalen utgör gemensamt framförhandlade arbetsvillkor i form av allmänna bestämmelser med därtill hörande kontraktsformulär etc. För att underlätta användningen och tillämpningen av dessa standardavtal publicerar nu BKK denna samlingsvolym med de mest använda dokumenten. Den innehåller: AB 04, ABT 06, ABK 09, ABM 07, AB-U 07, ABT-U 07, ABS 09 samt Hantverkarformuläret. I denna andra utgåva av boken är uppdaterad med Hantverksformuläret 14 (tidigare 09).
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)