Analytiska metoder I; Eike Petermann; 2010

Analytiska metoder I Upplaga 4

av Eike Petermann
I denna bok, som är avsedd för matematikstudier på universitets- och högskolenivå, ges de grundläggande delarna av teorin för funktioner av en reell variabel tillsammans med teorin för komplexa tal och polynom. Stoffet belyses med många exempel och övningar, somliga hämtade från olika tillämpningsområden. I samma serie ingår: · Analytiska metoder I. Övningsbok | art.nr 3660 · Analytiska metoder II | art.nr 2658 · Analytiska metoder II. Övningsbok | art.nr 3744 Fjärde upplagan E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2000.
I denna bok, som är avsedd för matematikstudier på universitets- och högskolenivå, ges de grundläggande delarna av teorin för funktioner av en reell variabel tillsammans med teorin för komplexa tal och polynom. Stoffet belyses med många exempel och övningar, somliga hämtade från olika tillämpningsområden. I samma serie ingår: · Analytiska metoder I. Övningsbok | art.nr 3660 · Analytiska metoder II | art.nr 2658 · Analytiska metoder II. Övningsbok | art.nr 3744 Fjärde upplagan E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2000.
Upplaga: 4e upplagan
Utgiven: 2010
ISBN: 9789144065502
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: E-bok
Språk: Svenska
Sidor: 589 st
I denna bok, som är avsedd för matematikstudier på universitets- och högskolenivå, ges de grundläggande delarna av teorin för funktioner av en reell variabel tillsammans med teorin för komplexa tal och polynom. Stoffet belyses med många exempel och övningar, somliga hämtade från olika tillämpningsområden. I samma serie ingår: · Analytiska metoder I. Övningsbok | art.nr 3660 · Analytiska metoder II | art.nr 2658 · Analytiska metoder II. Övningsbok | art.nr 3744 Fjärde upplagan E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2000.
I denna bok, som är avsedd för matematikstudier på universitets- och högskolenivå, ges de grundläggande delarna av teorin för funktioner av en reell variabel tillsammans med teorin för komplexa tal och polynom. Stoffet belyses med många exempel och övningar, somliga hämtade från olika tillämpningsområden. I samma serie ingår: · Analytiska metoder I. Övningsbok | art.nr 3660 · Analytiska metoder II | art.nr 2658 · Analytiska metoder II. Övningsbok | art.nr 3744 Fjärde upplagan E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2000.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)