Arbetsrätt 1 juli 2017; Lars Åhnberg; 2017
3 säljare

Arbetsrätt 1 juli 2017 Upplaga 41

av Lars Åhnberg
Arbetsrätt 2017 - 1 juli, redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna: • Medbestämmandelagen (MBL)
• Utstationeringslagen
• Lagen om anställningsskydd (LAS)
• Uthyrningslagen
• Främjandelagen
• Visselblåsarlagen
• Förtroendemannalagen
• Arbetstidslagen
• Semesterlagen
• Studieledighetslagen
• Föräldraledighetslagen
• Lagen om ledighet för näringsverksamhet
• Lagen om ledighet av trängande familjeskäl
• Lagen om ledighet för att pga sjukdom prova annat arbete
• Diskrimineringslagen
• Lagen mot diskriminering av deltid/visstid
• Sjuklönelagen
• Kvittningslagen
• Lagen om offentlig anställning (LOA)
• Lagen om rättegången i arbetstvister (LRA) Arbetsrätt 2017 innehåller hela lagtexten i de arbetsrättslagar som ingår i lagsamlingen och kommenterar senast gjorda ändringar i dessa lagar. Fr o m 1 juni 2017:
• Nya utstationeringsregler som innebär att det införs ett system med kollektivavtal med begränsade villkor och verkningar för utstationerade arbetstagare. Fackföreningar ska kunna kräva ett sådant kollektivavtal, ytterst med stöd av stridsåtgärder. Förslaget innebär således att lex Laval rivs upp genom att den så kallade bevisregeln tas bort. De arbets- och anställningsvillkor som man kan gå till strid för är dock även fortsättningsvis begränsade till minimivillkoren i den så kallade hårda kärnan i utstationeringsdirektivet. Det införs även regler om t ex kontrollbefogenheter för den avtalsslutande arbetstagarorganisationen, utseende av behöriga företrädare för arbetsgivaren, skydd mot repressalier och skadeståndsskyldighet. • Följdändring i MBL. Fr o m 1 juli 2017:
• Mindre ändringar i LAS, Uthyrningslagen och LOA. • Följdändring i diskrimineringslagen beroende på att beslut rörande utbildningsbidrag för doktorander inte längre får överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Fr o m 1 oktober 2017:
• Följdändringar i MBL, LAS och Främjandelagen beroende på genomförandet av sjöfolksdirektivet. Med Arbetsrätt 2017 får du de viktigaste arbetsrättslagarna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 144 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning och som handbok för fackliga ombudsmän.
Arbetsrätt 2017 - 1 juli, redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna: • Medbestämmandelagen (MBL)
• Utstationeringslagen
• Lagen om anställningsskydd (LAS)
• Uthyrningslagen
• Främjandelagen
• Visselblåsarlagen
• Förtroendemannalagen
• Arbetstidslagen
• Semesterlagen
• Studieledighetslagen
• Föräldraledighetslagen
• Lagen om ledighet för näringsverksamhet
• Lagen om ledighet av trängande familjeskäl
• Lagen om ledighet för att pga sjukdom prova annat arbete
• Diskrimineringslagen
• Lagen mot diskriminering av deltid/visstid
• Sjuklönelagen
• Kvittningslagen
• Lagen om offentlig anställning (LOA)
• Lagen om rättegången i arbetstvister (LRA) Arbetsrätt 2017 innehåller hela lagtexten i de arbetsrättslagar som ingår i lagsamlingen och kommenterar senast gjorda ändringar i dessa lagar. Fr o m 1 juni 2017:
• Nya utstationeringsregler som innebär att det införs ett system med kollektivavtal med begränsade villkor och verkningar för utstationerade arbetstagare. Fackföreningar ska kunna kräva ett sådant kollektivavtal, ytterst med stöd av stridsåtgärder. Förslaget innebär således att lex Laval rivs upp genom att den så kallade bevisregeln tas bort. De arbets- och anställningsvillkor som man kan gå till strid för är dock även fortsättningsvis begränsade till minimivillkoren i den så kallade hårda kärnan i utstationeringsdirektivet. Det införs även regler om t ex kontrollbefogenheter för den avtalsslutande arbetstagarorganisationen, utseende av behöriga företrädare för arbetsgivaren, skydd mot repressalier och skadeståndsskyldighet. • Följdändring i MBL. Fr o m 1 juli 2017:
• Mindre ändringar i LAS, Uthyrningslagen och LOA. • Följdändring i diskrimineringslagen beroende på att beslut rörande utbildningsbidrag för doktorander inte längre får överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Fr o m 1 oktober 2017:
• Följdändringar i MBL, LAS och Främjandelagen beroende på genomförandet av sjöfolksdirektivet. Med Arbetsrätt 2017 får du de viktigaste arbetsrättslagarna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 144 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning och som handbok för fackliga ombudsmän.
Upplaga: 41a upplagan
Utgiven: 2017
ISBN: 9789188121110
Förlag: Lars Åhnberg
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 144 st
Arbetsrätt 2017 - 1 juli, redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna: • Medbestämmandelagen (MBL)
• Utstationeringslagen
• Lagen om anställningsskydd (LAS)
• Uthyrningslagen
• Främjandelagen
• Visselblåsarlagen
• Förtroendemannalagen
• Arbetstidslagen
• Semesterlagen
• Studieledighetslagen
• Föräldraledighetslagen
• Lagen om ledighet för näringsverksamhet
• Lagen om ledighet av trängande familjeskäl
• Lagen om ledighet för att pga sjukdom prova annat arbete
• Diskrimineringslagen
• Lagen mot diskriminering av deltid/visstid
• Sjuklönelagen
• Kvittningslagen
• Lagen om offentlig anställning (LOA)
• Lagen om rättegången i arbetstvister (LRA) Arbetsrätt 2017 innehåller hela lagtexten i de arbetsrättslagar som ingår i lagsamlingen och kommenterar senast gjorda ändringar i dessa lagar. Fr o m 1 juni 2017:
• Nya utstationeringsregler som innebär att det införs ett system med kollektivavtal med begränsade villkor och verkningar för utstationerade arbetstagare. Fackföreningar ska kunna kräva ett sådant kollektivavtal, ytterst med stöd av stridsåtgärder. Förslaget innebär således att lex Laval rivs upp genom att den så kallade bevisregeln tas bort. De arbets- och anställningsvillkor som man kan gå till strid för är dock även fortsättningsvis begränsade till minimivillkoren i den så kallade hårda kärnan i utstationeringsdirektivet. Det införs även regler om t ex kontrollbefogenheter för den avtalsslutande arbetstagarorganisationen, utseende av behöriga företrädare för arbetsgivaren, skydd mot repressalier och skadeståndsskyldighet. • Följdändring i MBL. Fr o m 1 juli 2017:
• Mindre ändringar i LAS, Uthyrningslagen och LOA. • Följdändring i diskrimineringslagen beroende på att beslut rörande utbildningsbidrag för doktorander inte längre får överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Fr o m 1 oktober 2017:
• Följdändringar i MBL, LAS och Främjandelagen beroende på genomförandet av sjöfolksdirektivet. Med Arbetsrätt 2017 får du de viktigaste arbetsrättslagarna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 144 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning och som handbok för fackliga ombudsmän.
Arbetsrätt 2017 - 1 juli, redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna: • Medbestämmandelagen (MBL)
• Utstationeringslagen
• Lagen om anställningsskydd (LAS)
• Uthyrningslagen
• Främjandelagen
• Visselblåsarlagen
• Förtroendemannalagen
• Arbetstidslagen
• Semesterlagen
• Studieledighetslagen
• Föräldraledighetslagen
• Lagen om ledighet för näringsverksamhet
• Lagen om ledighet av trängande familjeskäl
• Lagen om ledighet för att pga sjukdom prova annat arbete
• Diskrimineringslagen
• Lagen mot diskriminering av deltid/visstid
• Sjuklönelagen
• Kvittningslagen
• Lagen om offentlig anställning (LOA)
• Lagen om rättegången i arbetstvister (LRA) Arbetsrätt 2017 innehåller hela lagtexten i de arbetsrättslagar som ingår i lagsamlingen och kommenterar senast gjorda ändringar i dessa lagar. Fr o m 1 juni 2017:
• Nya utstationeringsregler som innebär att det införs ett system med kollektivavtal med begränsade villkor och verkningar för utstationerade arbetstagare. Fackföreningar ska kunna kräva ett sådant kollektivavtal, ytterst med stöd av stridsåtgärder. Förslaget innebär således att lex Laval rivs upp genom att den så kallade bevisregeln tas bort. De arbets- och anställningsvillkor som man kan gå till strid för är dock även fortsättningsvis begränsade till minimivillkoren i den så kallade hårda kärnan i utstationeringsdirektivet. Det införs även regler om t ex kontrollbefogenheter för den avtalsslutande arbetstagarorganisationen, utseende av behöriga företrädare för arbetsgivaren, skydd mot repressalier och skadeståndsskyldighet. • Följdändring i MBL. Fr o m 1 juli 2017:
• Mindre ändringar i LAS, Uthyrningslagen och LOA. • Följdändring i diskrimineringslagen beroende på att beslut rörande utbildningsbidrag för doktorander inte längre får överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Fr o m 1 oktober 2017:
• Följdändringar i MBL, LAS och Främjandelagen beroende på genomförandet av sjöfolksdirektivet. Med Arbetsrätt 2017 får du de viktigaste arbetsrättslagarna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 144 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning och som handbok för fackliga ombudsmän.
Begagnad bok
79 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
79 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar