Arkitektens handbok 2010; Anders Bodin, Jakob Hidemark, Martin Stintzing, Annali Andersson, Sven Nyström; 2010
1 säljare

Arkitektens handbok 2010 Upplaga 2

av Anders Bodin, Jakob Hidemark, Martin Stintzing, Annali Andersson, Sven Nyström
I arkitektens vardag ingår att ständigt referera till olika mått, normer, regler och symboler. Information som alla någon gång lärt sig men kanske inte alltid kommer ihåg eller har till hands. Att dessa fakta dessutom finns i minst lika många olika källor förenklar inte heller arbetet. I Arkitektens handbok finns denna information samlad på ett och samma ställe. Boken är framtagen både för arkitekter och alla andra i bygg-processen, byggnadsnämnder, tekniska konsulter, byggnadsingenjörer, förvaltare och andra som upprättar, tolkar eller kommer i kontakt med ritningar och andra byggbeskrivningar. Nytt i Arkitektens handbok 2010: Planprocessens alla skeden från översiktsplan, detaljplan till bygglov och slutbevis, nya avsnitt om bra miljöval, byggnadsekonomi, Mollier-diagrammet som visar sambandet mellan fukt och temperatur, utökat begreppsregister, markbehandling samt mängder med nya data kring: rulltrappor, gatusektioner, träd-volymer, lastpallar, golvtyper, ljudnivåer, balkberäkning och mycket mer. Sagt om boken: Vem har inte svurit över avsaknaden av en samlad översikt över byggandets regelverk och standarder? Men nu finns alltså i en volym samlat en närmast heltäckande bild över området.Resultatet är i alla händelser ett standard-verk och en självklarhet på varje arkitekts arbetsplats och dess-utom en given referens för branschens alla aktörer, från ent-reprenör till sommarstugeägaren. Arkitektur 2-2009 Boken är skriven och illustrerad av arkitekterna (SAR/MSA) Anders Bodin, tidigare verksam vid KTH, nu vid Statens Fastig-hetsverk, Jacob Hidemark och Martin Stintzing som tillsammans driver arkitektbyrån Hidemark& Stintzing samt Annali Andersson och Sven Nyström.
I arkitektens vardag ingår att ständigt referera till olika mått, normer, regler och symboler. Information som alla någon gång lärt sig men kanske inte alltid kommer ihåg eller har till hands. Att dessa fakta dessutom finns i minst lika många olika källor förenklar inte heller arbetet. I Arkitektens handbok finns denna information samlad på ett och samma ställe. Boken är framtagen både för arkitekter och alla andra i bygg-processen, byggnadsnämnder, tekniska konsulter, byggnadsingenjörer, förvaltare och andra som upprättar, tolkar eller kommer i kontakt med ritningar och andra byggbeskrivningar. Nytt i Arkitektens handbok 2010: Planprocessens alla skeden från översiktsplan, detaljplan till bygglov och slutbevis, nya avsnitt om bra miljöval, byggnadsekonomi, Mollier-diagrammet som visar sambandet mellan fukt och temperatur, utökat begreppsregister, markbehandling samt mängder med nya data kring: rulltrappor, gatusektioner, träd-volymer, lastpallar, golvtyper, ljudnivåer, balkberäkning och mycket mer. Sagt om boken: Vem har inte svurit över avsaknaden av en samlad översikt över byggandets regelverk och standarder? Men nu finns alltså i en volym samlat en närmast heltäckande bild över området.Resultatet är i alla händelser ett standard-verk och en självklarhet på varje arkitekts arbetsplats och dess-utom en given referens för branschens alla aktörer, från ent-reprenör till sommarstugeägaren. Arkitektur 2-2009 Boken är skriven och illustrerad av arkitekterna (SAR/MSA) Anders Bodin, tidigare verksam vid KTH, nu vid Statens Fastig-hetsverk, Jacob Hidemark och Martin Stintzing som tillsammans driver arkitektbyrån Hidemark& Stintzing samt Annali Andersson och Sven Nyström.
Upplaga: 2a upplagan
Utgiven: 2010
ISBN: 9789186009144
Förlag: Addera Förlag
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 316 st
I arkitektens vardag ingår att ständigt referera till olika mått, normer, regler och symboler. Information som alla någon gång lärt sig men kanske inte alltid kommer ihåg eller har till hands. Att dessa fakta dessutom finns i minst lika många olika källor förenklar inte heller arbetet. I Arkitektens handbok finns denna information samlad på ett och samma ställe. Boken är framtagen både för arkitekter och alla andra i bygg-processen, byggnadsnämnder, tekniska konsulter, byggnadsingenjörer, förvaltare och andra som upprättar, tolkar eller kommer i kontakt med ritningar och andra byggbeskrivningar. Nytt i Arkitektens handbok 2010: Planprocessens alla skeden från översiktsplan, detaljplan till bygglov och slutbevis, nya avsnitt om bra miljöval, byggnadsekonomi, Mollier-diagrammet som visar sambandet mellan fukt och temperatur, utökat begreppsregister, markbehandling samt mängder med nya data kring: rulltrappor, gatusektioner, träd-volymer, lastpallar, golvtyper, ljudnivåer, balkberäkning och mycket mer. Sagt om boken: Vem har inte svurit över avsaknaden av en samlad översikt över byggandets regelverk och standarder? Men nu finns alltså i en volym samlat en närmast heltäckande bild över området.Resultatet är i alla händelser ett standard-verk och en självklarhet på varje arkitekts arbetsplats och dess-utom en given referens för branschens alla aktörer, från ent-reprenör till sommarstugeägaren. Arkitektur 2-2009 Boken är skriven och illustrerad av arkitekterna (SAR/MSA) Anders Bodin, tidigare verksam vid KTH, nu vid Statens Fastig-hetsverk, Jacob Hidemark och Martin Stintzing som tillsammans driver arkitektbyrån Hidemark& Stintzing samt Annali Andersson och Sven Nyström.
I arkitektens vardag ingår att ständigt referera till olika mått, normer, regler och symboler. Information som alla någon gång lärt sig men kanske inte alltid kommer ihåg eller har till hands. Att dessa fakta dessutom finns i minst lika många olika källor förenklar inte heller arbetet. I Arkitektens handbok finns denna information samlad på ett och samma ställe. Boken är framtagen både för arkitekter och alla andra i bygg-processen, byggnadsnämnder, tekniska konsulter, byggnadsingenjörer, förvaltare och andra som upprättar, tolkar eller kommer i kontakt med ritningar och andra byggbeskrivningar. Nytt i Arkitektens handbok 2010: Planprocessens alla skeden från översiktsplan, detaljplan till bygglov och slutbevis, nya avsnitt om bra miljöval, byggnadsekonomi, Mollier-diagrammet som visar sambandet mellan fukt och temperatur, utökat begreppsregister, markbehandling samt mängder med nya data kring: rulltrappor, gatusektioner, träd-volymer, lastpallar, golvtyper, ljudnivåer, balkberäkning och mycket mer. Sagt om boken: Vem har inte svurit över avsaknaden av en samlad översikt över byggandets regelverk och standarder? Men nu finns alltså i en volym samlat en närmast heltäckande bild över området.Resultatet är i alla händelser ett standard-verk och en självklarhet på varje arkitekts arbetsplats och dess-utom en given referens för branschens alla aktörer, från ent-reprenör till sommarstugeägaren. Arkitektur 2-2009 Boken är skriven och illustrerad av arkitekterna (SAR/MSA) Anders Bodin, tidigare verksam vid KTH, nu vid Statens Fastig-hetsverk, Jacob Hidemark och Martin Stintzing som tillsammans driver arkitektbyrån Hidemark& Stintzing samt Annali Andersson och Sven Nyström.
Begagnad bok
159 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
159 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar