Arkitektens handbok 2011; Anders Bodin, Jacob Hidemark, Martin Stintzing, Annali Andersson, Sven Nyström; 2011

Arkitektens handbok 2011 Upplaga 1

av Anders Bodin, Jacob Hidemark, Martin Stintzing, Annali Andersson, Sven Nyström
Ny utökad och uppdaterad utgåva av Arkitektens handbok I arkitektens vardag ingår att ständigt referera till olika mått, normer, regler och symboler. Information som alla någon gång lärt sig men kanske inte alltid kommer ihåg eller har till hands. Att dessa fakta dessutom finns i minst lika många olika källor förenklar inte heller arbetet. I Arkitektens handbok finns denna information samlad på ett och samma ställe. Boken är framtagen både för arkitekter och alla andra i byggprocessen, byggnadsnämnder, tekniska konsulter, byggnadsingenjörer, förvaltare och andra som upprättar, tolkar eller kommer i kontakt med ritningar och andra byggbeskrivningar. Boken har även blivit mycket uppskattad på universitet och högskolor. Arkitektens handbok förändras kontinuerligt. Nya lagar, regler och andra normer påverkar hela tiden innehållet. Dessutom försöker vi även tillgodose de synpunkter om förbättringar som vi får från många användare av boken. Vårt mål är att göra en bra bok ännu bättre för varje ny utgåva. Nytt i Arkitektens handbok 2011 Ny Plan och bygglag (planeras att träda i kraft den 2 maj 2011). Nya regler innebär nya och uppdaterade avsnitt i boken om bland annat: o bygglov, o kontrollen av byggandet skärps, o klimat- och miljöhänsyn i planeringsarbetet, o tillgänglighet, o nya krav på grönområden, o miljö- och klimataspekter ska beaktas i kommunernas planeringsarbete, o ändrade regler om byggkontroll samt att o planprocessen förenklas. Nytt avsnitt om byggarbetsmiljö, o Bas U, o Bas P. Upphandling, o genomgång av de olika upphandlingsformerna och betydelsen av dem. Nya illustrationer med förklaringar om bland annat: o olika bjälklag, o mått balkongräcken m.m, m.m. Sagt om boken: Vem har inte svurit över avsaknaden av en samlad översikt över byggandets regelverk och standarder? Men nu finns alltså i en volym samlat en närmast heltäckande bild över området.Resultatet är i alla händelser ett standardverk och en självklarhet på varje arkitekts arbetsplats och dessutom en given referens för branschens alla aktörer, från entreprenör till sommarstugeägaren. Arkitektur 2-2009 Äntligen en handbok för svenska förhållande! Kompakt och innehållsrik men ändå tillräckligt luftigt illustrerad så att man kan fylla på med egna sanningar! Boken är inte fullkomlig men den ersätter flera hyllmeter. Köp 3st, en för skrivbordet, en för kollegan och en för fickan! från Bokrecension.se Betyg 5 av 5 Äntligen en handbok! Den här handboken hade jag önskat att jag fått i min hand den dag jag började studera arkitektur. I ritsalen ropades frågorna: Hur djupt är ett trappsteg? Hur bred är en ytterdörr? Hur stort är ett fönster? Hur ritar man en öppen spis? Här finns beskrivningar av ritningssymboler, mått som använts inom äldre byggnadsteknik, tillgänglighets- och köksmått, beskrivningar av väggars uppbyggnad, olika byggmaterial och byggnadsdelar, fakta om installationer och symbolen för centrumhängd vikdörr. Bland mycket annat. Författarna och arkitekterna Anders Bodin, Jacob Hidemark och Martin Stintzing verkar inte ha missat något en arkitekt kan behöva slå upp. Visst lär man sig standardmåtten i yrkesutövningen och visst är det bra att inte allt för tidigt styras av normer. Men att kunna standard borde vara en baskunskap att lära tidigt, och ta spjärn mot när vi avviker från den. Arkitekten 11-2008 Boken är skriven och illustrerad av arkitekterna (SAR/MSA) Anders Bodin, tidigare verksam vid KTH, nu vid Statens Fastighetsverk samt ordförande i Skönhetsrådet, Jacob Hidemark, Martin Stintzing, Annali Andersson samt Sven Nyström. Jacob Hidemark och Martin Stintzing driver tillsammans med Sven Nyström arkitektbyrån Hidemark& Stintzing.
Ny utökad och uppdaterad utgåva av Arkitektens handbok I arkitektens vardag ingår att ständigt referera till olika mått, normer, regler och symboler. Information som alla någon gång lärt sig men kanske inte alltid kommer ihåg eller har till hands. Att dessa fakta dessutom finns i minst lika många olika källor förenklar inte heller arbetet. I Arkitektens handbok finns denna information samlad på ett och samma ställe. Boken är framtagen både för arkitekter och alla andra i byggprocessen, byggnadsnämnder, tekniska konsulter, byggnadsingenjörer, förvaltare och andra som upprättar, tolkar eller kommer i kontakt med ritningar och andra byggbeskrivningar. Boken har även blivit mycket uppskattad på universitet och högskolor. Arkitektens handbok förändras kontinuerligt. Nya lagar, regler och andra normer påverkar hela tiden innehållet. Dessutom försöker vi även tillgodose de synpunkter om förbättringar som vi får från många användare av boken. Vårt mål är att göra en bra bok ännu bättre för varje ny utgåva. Nytt i Arkitektens handbok 2011 Ny Plan och bygglag (planeras att träda i kraft den 2 maj 2011). Nya regler innebär nya och uppdaterade avsnitt i boken om bland annat: o bygglov, o kontrollen av byggandet skärps, o klimat- och miljöhänsyn i planeringsarbetet, o tillgänglighet, o nya krav på grönområden, o miljö- och klimataspekter ska beaktas i kommunernas planeringsarbete, o ändrade regler om byggkontroll samt att o planprocessen förenklas. Nytt avsnitt om byggarbetsmiljö, o Bas U, o Bas P. Upphandling, o genomgång av de olika upphandlingsformerna och betydelsen av dem. Nya illustrationer med förklaringar om bland annat: o olika bjälklag, o mått balkongräcken m.m, m.m. Sagt om boken: Vem har inte svurit över avsaknaden av en samlad översikt över byggandets regelverk och standarder? Men nu finns alltså i en volym samlat en närmast heltäckande bild över området.Resultatet är i alla händelser ett standardverk och en självklarhet på varje arkitekts arbetsplats och dessutom en given referens för branschens alla aktörer, från entreprenör till sommarstugeägaren. Arkitektur 2-2009 Äntligen en handbok för svenska förhållande! Kompakt och innehållsrik men ändå tillräckligt luftigt illustrerad så att man kan fylla på med egna sanningar! Boken är inte fullkomlig men den ersätter flera hyllmeter. Köp 3st, en för skrivbordet, en för kollegan och en för fickan! från Bokrecension.se Betyg 5 av 5 Äntligen en handbok! Den här handboken hade jag önskat att jag fått i min hand den dag jag började studera arkitektur. I ritsalen ropades frågorna: Hur djupt är ett trappsteg? Hur bred är en ytterdörr? Hur stort är ett fönster? Hur ritar man en öppen spis? Här finns beskrivningar av ritningssymboler, mått som använts inom äldre byggnadsteknik, tillgänglighets- och köksmått, beskrivningar av väggars uppbyggnad, olika byggmaterial och byggnadsdelar, fakta om installationer och symbolen för centrumhängd vikdörr. Bland mycket annat. Författarna och arkitekterna Anders Bodin, Jacob Hidemark och Martin Stintzing verkar inte ha missat något en arkitekt kan behöva slå upp. Visst lär man sig standardmåtten i yrkesutövningen och visst är det bra att inte allt för tidigt styras av normer. Men att kunna standard borde vara en baskunskap att lära tidigt, och ta spjärn mot när vi avviker från den. Arkitekten 11-2008 Boken är skriven och illustrerad av arkitekterna (SAR/MSA) Anders Bodin, tidigare verksam vid KTH, nu vid Statens Fastighetsverk samt ordförande i Skönhetsrådet, Jacob Hidemark, Martin Stintzing, Annali Andersson samt Sven Nyström. Jacob Hidemark och Martin Stintzing driver tillsammans med Sven Nyström arkitektbyrån Hidemark& Stintzing.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2011
ISBN: 9789186779009
Förlag: Kulturhistoriska Bokförlaget
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 333 st
Ny utökad och uppdaterad utgåva av Arkitektens handbok I arkitektens vardag ingår att ständigt referera till olika mått, normer, regler och symboler. Information som alla någon gång lärt sig men kanske inte alltid kommer ihåg eller har till hands. Att dessa fakta dessutom finns i minst lika många olika källor förenklar inte heller arbetet. I Arkitektens handbok finns denna information samlad på ett och samma ställe. Boken är framtagen både för arkitekter och alla andra i byggprocessen, byggnadsnämnder, tekniska konsulter, byggnadsingenjörer, förvaltare och andra som upprättar, tolkar eller kommer i kontakt med ritningar och andra byggbeskrivningar. Boken har även blivit mycket uppskattad på universitet och högskolor. Arkitektens handbok förändras kontinuerligt. Nya lagar, regler och andra normer påverkar hela tiden innehållet. Dessutom försöker vi även tillgodose de synpunkter om förbättringar som vi får från många användare av boken. Vårt mål är att göra en bra bok ännu bättre för varje ny utgåva. Nytt i Arkitektens handbok 2011 Ny Plan och bygglag (planeras att träda i kraft den 2 maj 2011). Nya regler innebär nya och uppdaterade avsnitt i boken om bland annat: o bygglov, o kontrollen av byggandet skärps, o klimat- och miljöhänsyn i planeringsarbetet, o tillgänglighet, o nya krav på grönområden, o miljö- och klimataspekter ska beaktas i kommunernas planeringsarbete, o ändrade regler om byggkontroll samt att o planprocessen förenklas. Nytt avsnitt om byggarbetsmiljö, o Bas U, o Bas P. Upphandling, o genomgång av de olika upphandlingsformerna och betydelsen av dem. Nya illustrationer med förklaringar om bland annat: o olika bjälklag, o mått balkongräcken m.m, m.m. Sagt om boken: Vem har inte svurit över avsaknaden av en samlad översikt över byggandets regelverk och standarder? Men nu finns alltså i en volym samlat en närmast heltäckande bild över området.Resultatet är i alla händelser ett standardverk och en självklarhet på varje arkitekts arbetsplats och dessutom en given referens för branschens alla aktörer, från entreprenör till sommarstugeägaren. Arkitektur 2-2009 Äntligen en handbok för svenska förhållande! Kompakt och innehållsrik men ändå tillräckligt luftigt illustrerad så att man kan fylla på med egna sanningar! Boken är inte fullkomlig men den ersätter flera hyllmeter. Köp 3st, en för skrivbordet, en för kollegan och en för fickan! från Bokrecension.se Betyg 5 av 5 Äntligen en handbok! Den här handboken hade jag önskat att jag fått i min hand den dag jag började studera arkitektur. I ritsalen ropades frågorna: Hur djupt är ett trappsteg? Hur bred är en ytterdörr? Hur stort är ett fönster? Hur ritar man en öppen spis? Här finns beskrivningar av ritningssymboler, mått som använts inom äldre byggnadsteknik, tillgänglighets- och köksmått, beskrivningar av väggars uppbyggnad, olika byggmaterial och byggnadsdelar, fakta om installationer och symbolen för centrumhängd vikdörr. Bland mycket annat. Författarna och arkitekterna Anders Bodin, Jacob Hidemark och Martin Stintzing verkar inte ha missat något en arkitekt kan behöva slå upp. Visst lär man sig standardmåtten i yrkesutövningen och visst är det bra att inte allt för tidigt styras av normer. Men att kunna standard borde vara en baskunskap att lära tidigt, och ta spjärn mot när vi avviker från den. Arkitekten 11-2008 Boken är skriven och illustrerad av arkitekterna (SAR/MSA) Anders Bodin, tidigare verksam vid KTH, nu vid Statens Fastighetsverk samt ordförande i Skönhetsrådet, Jacob Hidemark, Martin Stintzing, Annali Andersson samt Sven Nyström. Jacob Hidemark och Martin Stintzing driver tillsammans med Sven Nyström arkitektbyrån Hidemark& Stintzing.
Ny utökad och uppdaterad utgåva av Arkitektens handbok I arkitektens vardag ingår att ständigt referera till olika mått, normer, regler och symboler. Information som alla någon gång lärt sig men kanske inte alltid kommer ihåg eller har till hands. Att dessa fakta dessutom finns i minst lika många olika källor förenklar inte heller arbetet. I Arkitektens handbok finns denna information samlad på ett och samma ställe. Boken är framtagen både för arkitekter och alla andra i byggprocessen, byggnadsnämnder, tekniska konsulter, byggnadsingenjörer, förvaltare och andra som upprättar, tolkar eller kommer i kontakt med ritningar och andra byggbeskrivningar. Boken har även blivit mycket uppskattad på universitet och högskolor. Arkitektens handbok förändras kontinuerligt. Nya lagar, regler och andra normer påverkar hela tiden innehållet. Dessutom försöker vi även tillgodose de synpunkter om förbättringar som vi får från många användare av boken. Vårt mål är att göra en bra bok ännu bättre för varje ny utgåva. Nytt i Arkitektens handbok 2011 Ny Plan och bygglag (planeras att träda i kraft den 2 maj 2011). Nya regler innebär nya och uppdaterade avsnitt i boken om bland annat: o bygglov, o kontrollen av byggandet skärps, o klimat- och miljöhänsyn i planeringsarbetet, o tillgänglighet, o nya krav på grönområden, o miljö- och klimataspekter ska beaktas i kommunernas planeringsarbete, o ändrade regler om byggkontroll samt att o planprocessen förenklas. Nytt avsnitt om byggarbetsmiljö, o Bas U, o Bas P. Upphandling, o genomgång av de olika upphandlingsformerna och betydelsen av dem. Nya illustrationer med förklaringar om bland annat: o olika bjälklag, o mått balkongräcken m.m, m.m. Sagt om boken: Vem har inte svurit över avsaknaden av en samlad översikt över byggandets regelverk och standarder? Men nu finns alltså i en volym samlat en närmast heltäckande bild över området.Resultatet är i alla händelser ett standardverk och en självklarhet på varje arkitekts arbetsplats och dessutom en given referens för branschens alla aktörer, från entreprenör till sommarstugeägaren. Arkitektur 2-2009 Äntligen en handbok för svenska förhållande! Kompakt och innehållsrik men ändå tillräckligt luftigt illustrerad så att man kan fylla på med egna sanningar! Boken är inte fullkomlig men den ersätter flera hyllmeter. Köp 3st, en för skrivbordet, en för kollegan och en för fickan! från Bokrecension.se Betyg 5 av 5 Äntligen en handbok! Den här handboken hade jag önskat att jag fått i min hand den dag jag började studera arkitektur. I ritsalen ropades frågorna: Hur djupt är ett trappsteg? Hur bred är en ytterdörr? Hur stort är ett fönster? Hur ritar man en öppen spis? Här finns beskrivningar av ritningssymboler, mått som använts inom äldre byggnadsteknik, tillgänglighets- och köksmått, beskrivningar av väggars uppbyggnad, olika byggmaterial och byggnadsdelar, fakta om installationer och symbolen för centrumhängd vikdörr. Bland mycket annat. Författarna och arkitekterna Anders Bodin, Jacob Hidemark och Martin Stintzing verkar inte ha missat något en arkitekt kan behöva slå upp. Visst lär man sig standardmåtten i yrkesutövningen och visst är det bra att inte allt för tidigt styras av normer. Men att kunna standard borde vara en baskunskap att lära tidigt, och ta spjärn mot när vi avviker från den. Arkitekten 11-2008 Boken är skriven och illustrerad av arkitekterna (SAR/MSA) Anders Bodin, tidigare verksam vid KTH, nu vid Statens Fastighetsverk samt ordförande i Skönhetsrådet, Jacob Hidemark, Martin Stintzing, Annali Andersson samt Sven Nyström. Jacob Hidemark och Martin Stintzing driver tillsammans med Sven Nyström arkitektbyrån Hidemark& Stintzing.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)