Arkivlagen : Bakgrund och kommentar; Claes Gränström, Lennart Lundquist, Kerstin Fredriksson; 2000
2 säljare

Arkivlagen : Bakgrund och kommentar Upplaga 2

av Claes Gränström, Lennart Lundquist, Kerstin Fredriksson
Denna kommentar till arkivlagen och angränsande författningar tecknar också en bakgrund till arkivens framväxt och utvecklingen av lagstiftningen. De enskilda paragraferna kommenteras. En utblick presenteras över tidigare praxis på området och regelverkets anpassning till ny teknik. Sambandet med annan lagstiftning belyses. I samband med detta ges även en inblick i hur samhällsutvecklingen, och inte minst teknikutvecklingen, gett nya förutsättningar för arkivhanteringen. Den senare och största delen av boken kommenterar arkivlagen och de förordningar och föreskrifter som kompletterar lagen. Nytt i denna upplaga är bland annat avsnitt som rör upphovsrätten. Boken är uppdaterad med hänsyn till den nya personuppgiftslagen, Internet och konsekvenserna ur arkiveringsperspektiv av att svenska kyrkan lämnat staten.
Denna kommentar till arkivlagen och angränsande författningar tecknar också en bakgrund till arkivens framväxt och utvecklingen av lagstiftningen. De enskilda paragraferna kommenteras. En utblick presenteras över tidigare praxis på området och regelverkets anpassning till ny teknik. Sambandet med annan lagstiftning belyses. I samband med detta ges även en inblick i hur samhällsutvecklingen, och inte minst teknikutvecklingen, gett nya förutsättningar för arkivhanteringen. Den senare och största delen av boken kommenterar arkivlagen och de förordningar och föreskrifter som kompletterar lagen. Nytt i denna upplaga är bland annat avsnitt som rör upphovsrätten. Boken är uppdaterad med hänsyn till den nya personuppgiftslagen, Internet och konsekvenserna ur arkiveringsperspektiv av att svenska kyrkan lämnat staten.
Upplaga: 2a upplagan
Utgiven: 2000
ISBN: 9789138924921
Förlag: Norstedts Juridik AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 220 st
Denna kommentar till arkivlagen och angränsande författningar tecknar också en bakgrund till arkivens framväxt och utvecklingen av lagstiftningen. De enskilda paragraferna kommenteras. En utblick presenteras över tidigare praxis på området och regelverkets anpassning till ny teknik. Sambandet med annan lagstiftning belyses. I samband med detta ges även en inblick i hur samhällsutvecklingen, och inte minst teknikutvecklingen, gett nya förutsättningar för arkivhanteringen. Den senare och största delen av boken kommenterar arkivlagen och de förordningar och föreskrifter som kompletterar lagen. Nytt i denna upplaga är bland annat avsnitt som rör upphovsrätten. Boken är uppdaterad med hänsyn till den nya personuppgiftslagen, Internet och konsekvenserna ur arkiveringsperspektiv av att svenska kyrkan lämnat staten.
Denna kommentar till arkivlagen och angränsande författningar tecknar också en bakgrund till arkivens framväxt och utvecklingen av lagstiftningen. De enskilda paragraferna kommenteras. En utblick presenteras över tidigare praxis på området och regelverkets anpassning till ny teknik. Sambandet med annan lagstiftning belyses. I samband med detta ges även en inblick i hur samhällsutvecklingen, och inte minst teknikutvecklingen, gett nya förutsättningar för arkivhanteringen. Den senare och största delen av boken kommenterar arkivlagen och de förordningar och föreskrifter som kompletterar lagen. Nytt i denna upplaga är bland annat avsnitt som rör upphovsrätten. Boken är uppdaterad med hänsyn till den nya personuppgiftslagen, Internet och konsekvenserna ur arkiveringsperspektiv av att svenska kyrkan lämnat staten.
Begagnad bok
275 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
275 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar