Åtstramning till döds : om en ekonomisk doktrins misslyckande; Sanjay Basu, David Stuckler; 2014
5+ säljare

Åtstramning till döds : om en ekonomisk doktrins misslyckande Upplaga 1

av Sanjay Basu, David Stuckler
Ända sedan krisen slog till har EU:s ledare haft samma recept: åtstramning. Nedskärningar, budgetdisciplin och en krympt offentlig sektor så vill Angela Merkel och de andra få Europa på rätt köl. Problemet är bara att det inte fungerar. Efter snart åtta år av aggressiv åtstramningspolitik är arbetslösheten fortfarande skyhög. Samtidigt skenar desperationen, fattigdomen och extremismen. Nu kommer David Stuckler och Sanjay Basus uppgörelse med en epok av nedskärningar. Med historiska data från hela världen från 30-talets krisår, via Sovjetunionens fall och den svenska bankkrisen in i nutid visar de två forskarna hur åtstramning utsätter både stater och medborgare för stora risker. Åtstramning till döds berättar om hur en ekonomisk dogm får konsekvenser in på bara huden och gör oss sjuka, svaga och deprimerade. Omistlig läsning för alla som vill förstå vad som händer i Europa och hur utvecklingen kan vändas.

Förord av Katrine Kielos.

David Stuckler är folkhälsoforskare och verksam vid Oxforduniversitetet. Sanjay Basu är doktor i medicin och verksam vid Stanforduniversitetet. Åtstramning till döds är deras första gemensamma bok.

 

En tungt faktastödd genomgång av hur stora, stolt proklamerade nedskärningsprogram påverkat människorna i de samhällen de drabbat. Det går nämligen att följa ganska exakt genom att studera sådant som kurvor över sjukdom och dödstal, epidemier, depressioner och självmord. Big data, kort sagt. Och det är ofta kusliga siffror, ibland på rena krigsnivån.
 Dagens Nyheter

Politisk sprängkraft under valåret
 Metro

En mycket viktig bok Folkhälsoforskarna David Stuckler och Sanjay Basu är ena hejare på att hitta statistik och analysera den, och sätta in den i analyser av den politik som förts. De är även duktiga på att skriva, och kan illustrera nedskärningarnas dödlighet med berättelser om enskilda personer Alla som uppskattade boken Jämlikhetsanden kommer att ta Åtstramning till döds ännu tyngre till sig
 Arbetet

Du borde verkligen läsa! Att läsa Stuckler och Basu är att ladda sitt batteri med fler argument, med stärkt övertygelse. [De] dokumenterar att en ojämlik politik är en dödlig politik.., en frågeställning som förhoppningsvis kommer att ligga tung över svensk valrörelse
 Dagens ETC

Vitamininjektion mot politisk håglöshet. Stuckler och Basu visar att våra politiska val får konsekvenser in på bara kroppen ja, att de vägval vi gör bokstavligen är en fråga om liv och död.
 Norrköpings tidningar

Ett tungt debattinlägg
 Upsala nya tidning

Stuckler och Basus bok får närmast betraktas som ekonomiskt sprängstoff. Där den gängse nationalekonomen som studerar kriser sätter sitt förstoringsglas på en liten isolerad fläck - tillväxten - lyfter författarna blicken till ett område som för de allra flesta är långt viktigare: hälsan och de mänskliga effekterna av den ekonomiska politiken. Boken är inte någon känslomässigt driven pamflett utan en vetenskapligt grundad analys.
Borås Tidning

Rekommenderas.
 Dala-demokraten

Budskapet är explosivt, grundat i ett decennium av forskning och baserat på stora mängder offentliga data. En urstark bok.
 The Guardian

En häpnadsväckande ny bok. Med siffror från hela världen visas de dolda kostnaderna bakom nedskärningar i vården.
 Metro New York

En kraftfull uppgörelse med det onödiga lidande och de stigande dödstal som åtstramningspolitiken fört med sig. Jag hoppas att finansministrarna läser den.
 Financial Times

Ur förordet av Katrine Kielos

Ett perspektiv som har saknats

I spåren av den globala finanskrisen är åtstramningar eller inte åtstramningar den stora frågan.Högern säger att det är det enda sättet: Skär ner i välfärdsstaten så minskar underskotten. Den som inte har råd måste spara. Det är logiskt. Vänstern säger att det där kommer inte att fungera: Stora åtstramningar med ekonomin i ett känsligt skede kommer bara att slå mot tillväxten. Underskotten kommer att öka trots att vi skär ner.

I hög grad har vi en debatt inom ekonomins snäva universum: vilken effekt har åtstramningarna på tillväxtnivåer och ekonomisk återhämtning? David Stuckler och Sanjay Basu gör något annat. De fokuserar på vilken effekt nedskärningar har på människors kroppar.

I Åtstramning till döds sammanställer de sin egen och andras forskning till en välskriven, övertygande och pedagogisk argumentation. David Stuckler ochSanjay Basu visar hur åtstramningspolitik bokstavligen dödar. De ger den statistiska och akademiska helhetsbilden till de nyhetsartiklar som har flimrat förbi de senaste åren. En apotekare sätter eld på sig själv för att han inte kan överleva på sin pension. En diabetikerförsöker behandla sitt eget infekterade ben. En man begår självmord dagen innan hans sjukersättning dras in. En kvinna hoppar från en balkong när männen från banken kommer för att vräka henne.

Åtstramningspolitiken är ett dubbelt slag mot folkhälsan. I ett första skede ökar den arbetslösheten och den ekonomiska otryggheten. Detta leder till depressioner, stressjukdom och alkoholkonsumtion. I det andra skedet, när människor söker hjälp, finns vården och de sociala skydds näten inte där. Det är ju de som har skurits ner. Allt detta får konsekvenser. För människor och för ekonomin.

Samtidigt gillar politiker att framställa åtstramningspolitiken som det enda möjliga. Vi måste fatta de svåra besluten säger de. Ja, det kommer att göra ont fortsätter de, inte utan stolthet. Smärtan framställs som en dygd. Dra åt svångremmen, skär av fett, effektivisera apparaten. Det är en enkel bild vi har fått såld till oss. Angela Merkel säger att en hemmafru i Schwaben kan förklara eurokrisen eftersom hon vet att man inte kan spendera mer än man tjänar. David Cameron jämför den brittiska ekonomin med en person som dragit på sig kreditkortsskulder. David Stuckler och Sanjay Basu visar hur ett lands ekonomi inte är som ett hushålls. De offentliga utgifterna har en helt annan roll att spela: de stabiliserar ekonomin och begränsar djupet och varaktigheten av en lågkonjunktur.

Åtstramning till döds är ett perspektiv som har saknats och som borde vara självklart. Det är en viktig bok om priset vi betalar för det vi kallar ekonomisk rationalitet.

 

Katrine Kielos är författare och skribent, sedan 2012 bosatt i London. Kielos skriver förordet till den svenska utgåvan av Åtstramning till döds.

Välskriven, övertygande och pedagogisk ... Det är en viktig bok om priset vi betalar för det vi kallar ekonomisk rationalitet.

Katrine Kielos
Ända sedan krisen slog till har EU:s ledare haft samma recept: åtstramning. Nedskärningar, budgetdisciplin och en krympt offentlig sektor så vill Angela Merkel och de andra få Europa på rätt köl. Problemet är bara att det inte fungerar. Efter snart åtta år av aggressiv åtstramningspolitik är arbetslösheten fortfarande skyhög. Samtidigt skenar desperationen, fattigdomen och extremismen. Nu kommer David Stuckler och Sanjay Basus uppgörelse med en epok av nedskärningar. Med historiska data från hela världen från 30-talets krisår, via Sovjetunionens fall och den svenska bankkrisen in i nutid visar de två forskarna hur åtstramning utsätter både stater och medborgare för stora risker. Åtstramning till döds berättar om hur en ekonomisk dogm får konsekvenser in på bara huden och gör oss sjuka, svaga och deprimerade. Omistlig läsning för alla som vill förstå vad som händer i Europa och hur utvecklingen kan vändas.

Förord av Katrine Kielos.

David Stuckler är folkhälsoforskare och verksam vid Oxforduniversitetet. Sanjay Basu är doktor i medicin och verksam vid Stanforduniversitetet. Åtstramning till döds är deras första gemensamma bok.

 

En tungt faktastödd genomgång av hur stora, stolt proklamerade nedskärningsprogram påverkat människorna i de samhällen de drabbat. Det går nämligen att följa ganska exakt genom att studera sådant som kurvor över sjukdom och dödstal, epidemier, depressioner och självmord. Big data, kort sagt. Och det är ofta kusliga siffror, ibland på rena krigsnivån.
 Dagens Nyheter

Politisk sprängkraft under valåret
 Metro

En mycket viktig bok Folkhälsoforskarna David Stuckler och Sanjay Basu är ena hejare på att hitta statistik och analysera den, och sätta in den i analyser av den politik som förts. De är även duktiga på att skriva, och kan illustrera nedskärningarnas dödlighet med berättelser om enskilda personer Alla som uppskattade boken Jämlikhetsanden kommer att ta Åtstramning till döds ännu tyngre till sig
 Arbetet

Du borde verkligen läsa! Att läsa Stuckler och Basu är att ladda sitt batteri med fler argument, med stärkt övertygelse. [De] dokumenterar att en ojämlik politik är en dödlig politik.., en frågeställning som förhoppningsvis kommer att ligga tung över svensk valrörelse
 Dagens ETC

Vitamininjektion mot politisk håglöshet. Stuckler och Basu visar att våra politiska val får konsekvenser in på bara kroppen ja, att de vägval vi gör bokstavligen är en fråga om liv och död.
 Norrköpings tidningar

Ett tungt debattinlägg
 Upsala nya tidning

Stuckler och Basus bok får närmast betraktas som ekonomiskt sprängstoff. Där den gängse nationalekonomen som studerar kriser sätter sitt förstoringsglas på en liten isolerad fläck - tillväxten - lyfter författarna blicken till ett område som för de allra flesta är långt viktigare: hälsan och de mänskliga effekterna av den ekonomiska politiken. Boken är inte någon känslomässigt driven pamflett utan en vetenskapligt grundad analys.
Borås Tidning

Rekommenderas.
 Dala-demokraten

Budskapet är explosivt, grundat i ett decennium av forskning och baserat på stora mängder offentliga data. En urstark bok.
 The Guardian

En häpnadsväckande ny bok. Med siffror från hela världen visas de dolda kostnaderna bakom nedskärningar i vården.
 Metro New York

En kraftfull uppgörelse med det onödiga lidande och de stigande dödstal som åtstramningspolitiken fört med sig. Jag hoppas att finansministrarna läser den.
 Financial Times

Ur förordet av Katrine Kielos

Ett perspektiv som har saknats

I spåren av den globala finanskrisen är åtstramningar eller inte åtstramningar den stora frågan.Högern säger att det är det enda sättet: Skär ner i välfärdsstaten så minskar underskotten. Den som inte har råd måste spara. Det är logiskt. Vänstern säger att det där kommer inte att fungera: Stora åtstramningar med ekonomin i ett känsligt skede kommer bara att slå mot tillväxten. Underskotten kommer att öka trots att vi skär ner.

I hög grad har vi en debatt inom ekonomins snäva universum: vilken effekt har åtstramningarna på tillväxtnivåer och ekonomisk återhämtning? David Stuckler och Sanjay Basu gör något annat. De fokuserar på vilken effekt nedskärningar har på människors kroppar.

I Åtstramning till döds sammanställer de sin egen och andras forskning till en välskriven, övertygande och pedagogisk argumentation. David Stuckler ochSanjay Basu visar hur åtstramningspolitik bokstavligen dödar. De ger den statistiska och akademiska helhetsbilden till de nyhetsartiklar som har flimrat förbi de senaste åren. En apotekare sätter eld på sig själv för att han inte kan överleva på sin pension. En diabetikerförsöker behandla sitt eget infekterade ben. En man begår självmord dagen innan hans sjukersättning dras in. En kvinna hoppar från en balkong när männen från banken kommer för att vräka henne.

Åtstramningspolitiken är ett dubbelt slag mot folkhälsan. I ett första skede ökar den arbetslösheten och den ekonomiska otryggheten. Detta leder till depressioner, stressjukdom och alkoholkonsumtion. I det andra skedet, när människor söker hjälp, finns vården och de sociala skydds näten inte där. Det är ju de som har skurits ner. Allt detta får konsekvenser. För människor och för ekonomin.

Samtidigt gillar politiker att framställa åtstramningspolitiken som det enda möjliga. Vi måste fatta de svåra besluten säger de. Ja, det kommer att göra ont fortsätter de, inte utan stolthet. Smärtan framställs som en dygd. Dra åt svångremmen, skär av fett, effektivisera apparaten. Det är en enkel bild vi har fått såld till oss. Angela Merkel säger att en hemmafru i Schwaben kan förklara eurokrisen eftersom hon vet att man inte kan spendera mer än man tjänar. David Cameron jämför den brittiska ekonomin med en person som dragit på sig kreditkortsskulder. David Stuckler och Sanjay Basu visar hur ett lands ekonomi inte är som ett hushålls. De offentliga utgifterna har en helt annan roll att spela: de stabiliserar ekonomin och begränsar djupet och varaktigheten av en lågkonjunktur.

Åtstramning till döds är ett perspektiv som har saknats och som borde vara självklart. Det är en viktig bok om priset vi betalar för det vi kallar ekonomisk rationalitet.

 

Katrine Kielos är författare och skribent, sedan 2012 bosatt i London. Kielos skriver förordet till den svenska utgåvan av Åtstramning till döds.

Välskriven, övertygande och pedagogisk ... Det är en viktig bok om priset vi betalar för det vi kallar ekonomisk rationalitet.

Katrine Kielos
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2014
ISBN: 9789127135833
Förlag: Natur & Kultur Allmänlitteratur
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 252 st
Ända sedan krisen slog till har EU:s ledare haft samma recept: åtstramning. Nedskärningar, budgetdisciplin och en krympt offentlig sektor så vill Angela Merkel och de andra få Europa på rätt köl. Problemet är bara att det inte fungerar. Efter snart åtta år av aggressiv åtstramningspolitik är arbetslösheten fortfarande skyhög. Samtidigt skenar desperationen, fattigdomen och extremismen. Nu kommer David Stuckler och Sanjay Basus uppgörelse med en epok av nedskärningar. Med historiska data från hela världen från 30-talets krisår, via Sovjetunionens fall och den svenska bankkrisen in i nutid visar de två forskarna hur åtstramning utsätter både stater och medborgare för stora risker. Åtstramning till döds berättar om hur en ekonomisk dogm får konsekvenser in på bara huden och gör oss sjuka, svaga och deprimerade. Omistlig läsning för alla som vill förstå vad som händer i Europa och hur utvecklingen kan vändas.

Förord av Katrine Kielos.

David Stuckler är folkhälsoforskare och verksam vid Oxforduniversitetet. Sanjay Basu är doktor i medicin och verksam vid Stanforduniversitetet. Åtstramning till döds är deras första gemensamma bok.

 

En tungt faktastödd genomgång av hur stora, stolt proklamerade nedskärningsprogram påverkat människorna i de samhällen de drabbat. Det går nämligen att följa ganska exakt genom att studera sådant som kurvor över sjukdom och dödstal, epidemier, depressioner och självmord. Big data, kort sagt. Och det är ofta kusliga siffror, ibland på rena krigsnivån.
 Dagens Nyheter

Politisk sprängkraft under valåret
 Metro

En mycket viktig bok Folkhälsoforskarna David Stuckler och Sanjay Basu är ena hejare på att hitta statistik och analysera den, och sätta in den i analyser av den politik som förts. De är även duktiga på att skriva, och kan illustrera nedskärningarnas dödlighet med berättelser om enskilda personer Alla som uppskattade boken Jämlikhetsanden kommer att ta Åtstramning till döds ännu tyngre till sig
 Arbetet

Du borde verkligen läsa! Att läsa Stuckler och Basu är att ladda sitt batteri med fler argument, med stärkt övertygelse. [De] dokumenterar att en ojämlik politik är en dödlig politik.., en frågeställning som förhoppningsvis kommer att ligga tung över svensk valrörelse
 Dagens ETC

Vitamininjektion mot politisk håglöshet. Stuckler och Basu visar att våra politiska val får konsekvenser in på bara kroppen ja, att de vägval vi gör bokstavligen är en fråga om liv och död.
 Norrköpings tidningar

Ett tungt debattinlägg
 Upsala nya tidning

Stuckler och Basus bok får närmast betraktas som ekonomiskt sprängstoff. Där den gängse nationalekonomen som studerar kriser sätter sitt förstoringsglas på en liten isolerad fläck - tillväxten - lyfter författarna blicken till ett område som för de allra flesta är långt viktigare: hälsan och de mänskliga effekterna av den ekonomiska politiken. Boken är inte någon känslomässigt driven pamflett utan en vetenskapligt grundad analys.
Borås Tidning

Rekommenderas.
 Dala-demokraten

Budskapet är explosivt, grundat i ett decennium av forskning och baserat på stora mängder offentliga data. En urstark bok.
 The Guardian

En häpnadsväckande ny bok. Med siffror från hela världen visas de dolda kostnaderna bakom nedskärningar i vården.
 Metro New York

En kraftfull uppgörelse med det onödiga lidande och de stigande dödstal som åtstramningspolitiken fört med sig. Jag hoppas att finansministrarna läser den.
 Financial Times

Ur förordet av Katrine Kielos

Ett perspektiv som har saknats

I spåren av den globala finanskrisen är åtstramningar eller inte åtstramningar den stora frågan.Högern säger att det är det enda sättet: Skär ner i välfärdsstaten så minskar underskotten. Den som inte har råd måste spara. Det är logiskt. Vänstern säger att det där kommer inte att fungera: Stora åtstramningar med ekonomin i ett känsligt skede kommer bara att slå mot tillväxten. Underskotten kommer att öka trots att vi skär ner.

I hög grad har vi en debatt inom ekonomins snäva universum: vilken effekt har åtstramningarna på tillväxtnivåer och ekonomisk återhämtning? David Stuckler och Sanjay Basu gör något annat. De fokuserar på vilken effekt nedskärningar har på människors kroppar.

I Åtstramning till döds sammanställer de sin egen och andras forskning till en välskriven, övertygande och pedagogisk argumentation. David Stuckler ochSanjay Basu visar hur åtstramningspolitik bokstavligen dödar. De ger den statistiska och akademiska helhetsbilden till de nyhetsartiklar som har flimrat förbi de senaste åren. En apotekare sätter eld på sig själv för att han inte kan överleva på sin pension. En diabetikerförsöker behandla sitt eget infekterade ben. En man begår självmord dagen innan hans sjukersättning dras in. En kvinna hoppar från en balkong när männen från banken kommer för att vräka henne.

Åtstramningspolitiken är ett dubbelt slag mot folkhälsan. I ett första skede ökar den arbetslösheten och den ekonomiska otryggheten. Detta leder till depressioner, stressjukdom och alkoholkonsumtion. I det andra skedet, när människor söker hjälp, finns vården och de sociala skydds näten inte där. Det är ju de som har skurits ner. Allt detta får konsekvenser. För människor och för ekonomin.

Samtidigt gillar politiker att framställa åtstramningspolitiken som det enda möjliga. Vi måste fatta de svåra besluten säger de. Ja, det kommer att göra ont fortsätter de, inte utan stolthet. Smärtan framställs som en dygd. Dra åt svångremmen, skär av fett, effektivisera apparaten. Det är en enkel bild vi har fått såld till oss. Angela Merkel säger att en hemmafru i Schwaben kan förklara eurokrisen eftersom hon vet att man inte kan spendera mer än man tjänar. David Cameron jämför den brittiska ekonomin med en person som dragit på sig kreditkortsskulder. David Stuckler och Sanjay Basu visar hur ett lands ekonomi inte är som ett hushålls. De offentliga utgifterna har en helt annan roll att spela: de stabiliserar ekonomin och begränsar djupet och varaktigheten av en lågkonjunktur.

Åtstramning till döds är ett perspektiv som har saknats och som borde vara självklart. Det är en viktig bok om priset vi betalar för det vi kallar ekonomisk rationalitet.

 

Katrine Kielos är författare och skribent, sedan 2012 bosatt i London. Kielos skriver förordet till den svenska utgåvan av Åtstramning till döds.

Välskriven, övertygande och pedagogisk ... Det är en viktig bok om priset vi betalar för det vi kallar ekonomisk rationalitet.

Katrine Kielos
Ända sedan krisen slog till har EU:s ledare haft samma recept: åtstramning. Nedskärningar, budgetdisciplin och en krympt offentlig sektor så vill Angela Merkel och de andra få Europa på rätt köl. Problemet är bara att det inte fungerar. Efter snart åtta år av aggressiv åtstramningspolitik är arbetslösheten fortfarande skyhög. Samtidigt skenar desperationen, fattigdomen och extremismen. Nu kommer David Stuckler och Sanjay Basus uppgörelse med en epok av nedskärningar. Med historiska data från hela världen från 30-talets krisår, via Sovjetunionens fall och den svenska bankkrisen in i nutid visar de två forskarna hur åtstramning utsätter både stater och medborgare för stora risker. Åtstramning till döds berättar om hur en ekonomisk dogm får konsekvenser in på bara huden och gör oss sjuka, svaga och deprimerade. Omistlig läsning för alla som vill förstå vad som händer i Europa och hur utvecklingen kan vändas.

Förord av Katrine Kielos.

David Stuckler är folkhälsoforskare och verksam vid Oxforduniversitetet. Sanjay Basu är doktor i medicin och verksam vid Stanforduniversitetet. Åtstramning till döds är deras första gemensamma bok.

 

En tungt faktastödd genomgång av hur stora, stolt proklamerade nedskärningsprogram påverkat människorna i de samhällen de drabbat. Det går nämligen att följa ganska exakt genom att studera sådant som kurvor över sjukdom och dödstal, epidemier, depressioner och självmord. Big data, kort sagt. Och det är ofta kusliga siffror, ibland på rena krigsnivån.
 Dagens Nyheter

Politisk sprängkraft under valåret
 Metro

En mycket viktig bok Folkhälsoforskarna David Stuckler och Sanjay Basu är ena hejare på att hitta statistik och analysera den, och sätta in den i analyser av den politik som förts. De är även duktiga på att skriva, och kan illustrera nedskärningarnas dödlighet med berättelser om enskilda personer Alla som uppskattade boken Jämlikhetsanden kommer att ta Åtstramning till döds ännu tyngre till sig
 Arbetet

Du borde verkligen läsa! Att läsa Stuckler och Basu är att ladda sitt batteri med fler argument, med stärkt övertygelse. [De] dokumenterar att en ojämlik politik är en dödlig politik.., en frågeställning som förhoppningsvis kommer att ligga tung över svensk valrörelse
 Dagens ETC

Vitamininjektion mot politisk håglöshet. Stuckler och Basu visar att våra politiska val får konsekvenser in på bara kroppen ja, att de vägval vi gör bokstavligen är en fråga om liv och död.
 Norrköpings tidningar

Ett tungt debattinlägg
 Upsala nya tidning

Stuckler och Basus bok får närmast betraktas som ekonomiskt sprängstoff. Där den gängse nationalekonomen som studerar kriser sätter sitt förstoringsglas på en liten isolerad fläck - tillväxten - lyfter författarna blicken till ett område som för de allra flesta är långt viktigare: hälsan och de mänskliga effekterna av den ekonomiska politiken. Boken är inte någon känslomässigt driven pamflett utan en vetenskapligt grundad analys.
Borås Tidning

Rekommenderas.
 Dala-demokraten

Budskapet är explosivt, grundat i ett decennium av forskning och baserat på stora mängder offentliga data. En urstark bok.
 The Guardian

En häpnadsväckande ny bok. Med siffror från hela världen visas de dolda kostnaderna bakom nedskärningar i vården.
 Metro New York

En kraftfull uppgörelse med det onödiga lidande och de stigande dödstal som åtstramningspolitiken fört med sig. Jag hoppas att finansministrarna läser den.
 Financial Times

Ur förordet av Katrine Kielos

Ett perspektiv som har saknats

I spåren av den globala finanskrisen är åtstramningar eller inte åtstramningar den stora frågan.Högern säger att det är det enda sättet: Skär ner i välfärdsstaten så minskar underskotten. Den som inte har råd måste spara. Det är logiskt. Vänstern säger att det där kommer inte att fungera: Stora åtstramningar med ekonomin i ett känsligt skede kommer bara att slå mot tillväxten. Underskotten kommer att öka trots att vi skär ner.

I hög grad har vi en debatt inom ekonomins snäva universum: vilken effekt har åtstramningarna på tillväxtnivåer och ekonomisk återhämtning? David Stuckler och Sanjay Basu gör något annat. De fokuserar på vilken effekt nedskärningar har på människors kroppar.

I Åtstramning till döds sammanställer de sin egen och andras forskning till en välskriven, övertygande och pedagogisk argumentation. David Stuckler ochSanjay Basu visar hur åtstramningspolitik bokstavligen dödar. De ger den statistiska och akademiska helhetsbilden till de nyhetsartiklar som har flimrat förbi de senaste åren. En apotekare sätter eld på sig själv för att han inte kan överleva på sin pension. En diabetikerförsöker behandla sitt eget infekterade ben. En man begår självmord dagen innan hans sjukersättning dras in. En kvinna hoppar från en balkong när männen från banken kommer för att vräka henne.

Åtstramningspolitiken är ett dubbelt slag mot folkhälsan. I ett första skede ökar den arbetslösheten och den ekonomiska otryggheten. Detta leder till depressioner, stressjukdom och alkoholkonsumtion. I det andra skedet, när människor söker hjälp, finns vården och de sociala skydds näten inte där. Det är ju de som har skurits ner. Allt detta får konsekvenser. För människor och för ekonomin.

Samtidigt gillar politiker att framställa åtstramningspolitiken som det enda möjliga. Vi måste fatta de svåra besluten säger de. Ja, det kommer att göra ont fortsätter de, inte utan stolthet. Smärtan framställs som en dygd. Dra åt svångremmen, skär av fett, effektivisera apparaten. Det är en enkel bild vi har fått såld till oss. Angela Merkel säger att en hemmafru i Schwaben kan förklara eurokrisen eftersom hon vet att man inte kan spendera mer än man tjänar. David Cameron jämför den brittiska ekonomin med en person som dragit på sig kreditkortsskulder. David Stuckler och Sanjay Basu visar hur ett lands ekonomi inte är som ett hushålls. De offentliga utgifterna har en helt annan roll att spela: de stabiliserar ekonomin och begränsar djupet och varaktigheten av en lågkonjunktur.

Åtstramning till döds är ett perspektiv som har saknats och som borde vara självklart. Det är en viktig bok om priset vi betalar för det vi kallar ekonomisk rationalitet.

 

Katrine Kielos är författare och skribent, sedan 2012 bosatt i London. Kielos skriver förordet till den svenska utgåvan av Åtstramning till döds.

Välskriven, övertygande och pedagogisk ... Det är en viktig bok om priset vi betalar för det vi kallar ekonomisk rationalitet.

Katrine Kielos
Begagnad bok
85 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
85 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar