Att gå i pension är ingen barnlek; Ulla Holm; 2006

Att gå i pension är ingen barnlek Upplaga 1

av Ulla Holm
Pensioneringen är en av de sista stora förändringarna i livet; att ta sig igenom den hör till livsuppgifterna. Ulla Holm som är legitimerad psykolog, tar upp frågor om vad det ur ett psykologiskt perspektiv innebär att stå inför ett av livets stora förändringar och hur det påverkar vår identitet och självbild.

I likhet med andra övergångar i livet reagerar inte alla lika kraftigt eller på samma sätt. Det beror bl a på vad arbetet betytt och vad som finns i tillvaron utanför arbetet. Den som vantrivts på arbetet ser kanske fram emot pensioneringen som en befrielse. Den som mest sett arbetet som en försörjning, kanske ser pensioneringen som en möjlighet att intensifiera fritidsintressen och sörjer knappast sitt yrkesliv. Den som haft ett stort engagemang i arbetet möter obönhörligt uppgiften att lämna ett värdefullt skede och sammanhang i livet.
Hur man reagerar beror också på vem man är, vilka psykologiska behov som är viktiga och vilka sätt att hantera dessa behov som man utvecklat. Hur man än haft det, innebär att avsluta sitt yrkesliv alltid att lämna något och att orientera sig mot ett nytt sätt att leva och strukturera tillvaron.
Det är detta boken handlar om. Den baseras på dels forskning och teorier som berör pensionering, dels intervjuer med människor som ska gå eller redan har gått i pension. Genom deras berättelser konkretiseras och diskuteras de psykologiska mekanismer som forskningen behandlar. Inte minst framträder olika strategier, goda och mindre goda, för att handskas med förändringen.
Pensioneringen är en av de sista stora förändringarna i livet; att ta sig igenom den hör till livsuppgifterna. Ulla Holm som är legitimerad psykolog, tar upp frågor om vad det ur ett psykologiskt perspektiv innebär att stå inför ett av livets stora förändringar och hur det påverkar vår identitet och självbild.

I likhet med andra övergångar i livet reagerar inte alla lika kraftigt eller på samma sätt. Det beror bl a på vad arbetet betytt och vad som finns i tillvaron utanför arbetet. Den som vantrivts på arbetet ser kanske fram emot pensioneringen som en befrielse. Den som mest sett arbetet som en försörjning, kanske ser pensioneringen som en möjlighet att intensifiera fritidsintressen och sörjer knappast sitt yrkesliv. Den som haft ett stort engagemang i arbetet möter obönhörligt uppgiften att lämna ett värdefullt skede och sammanhang i livet.
Hur man reagerar beror också på vem man är, vilka psykologiska behov som är viktiga och vilka sätt att hantera dessa behov som man utvecklat. Hur man än haft det, innebär att avsluta sitt yrkesliv alltid att lämna något och att orientera sig mot ett nytt sätt att leva och strukturera tillvaron.
Det är detta boken handlar om. Den baseras på dels forskning och teorier som berör pensionering, dels intervjuer med människor som ska gå eller redan har gått i pension. Genom deras berättelser konkretiseras och diskuteras de psykologiska mekanismer som forskningen behandlar. Inte minst framträder olika strategier, goda och mindre goda, för att handskas med förändringen.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2006
ISBN: 9789151847764
Förlag: Prisma
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 160 st
Pensioneringen är en av de sista stora förändringarna i livet; att ta sig igenom den hör till livsuppgifterna. Ulla Holm som är legitimerad psykolog, tar upp frågor om vad det ur ett psykologiskt perspektiv innebär att stå inför ett av livets stora förändringar och hur det påverkar vår identitet och självbild.

I likhet med andra övergångar i livet reagerar inte alla lika kraftigt eller på samma sätt. Det beror bl a på vad arbetet betytt och vad som finns i tillvaron utanför arbetet. Den som vantrivts på arbetet ser kanske fram emot pensioneringen som en befrielse. Den som mest sett arbetet som en försörjning, kanske ser pensioneringen som en möjlighet att intensifiera fritidsintressen och sörjer knappast sitt yrkesliv. Den som haft ett stort engagemang i arbetet möter obönhörligt uppgiften att lämna ett värdefullt skede och sammanhang i livet.
Hur man reagerar beror också på vem man är, vilka psykologiska behov som är viktiga och vilka sätt att hantera dessa behov som man utvecklat. Hur man än haft det, innebär att avsluta sitt yrkesliv alltid att lämna något och att orientera sig mot ett nytt sätt att leva och strukturera tillvaron.
Det är detta boken handlar om. Den baseras på dels forskning och teorier som berör pensionering, dels intervjuer med människor som ska gå eller redan har gått i pension. Genom deras berättelser konkretiseras och diskuteras de psykologiska mekanismer som forskningen behandlar. Inte minst framträder olika strategier, goda och mindre goda, för att handskas med förändringen.
Pensioneringen är en av de sista stora förändringarna i livet; att ta sig igenom den hör till livsuppgifterna. Ulla Holm som är legitimerad psykolog, tar upp frågor om vad det ur ett psykologiskt perspektiv innebär att stå inför ett av livets stora förändringar och hur det påverkar vår identitet och självbild.

I likhet med andra övergångar i livet reagerar inte alla lika kraftigt eller på samma sätt. Det beror bl a på vad arbetet betytt och vad som finns i tillvaron utanför arbetet. Den som vantrivts på arbetet ser kanske fram emot pensioneringen som en befrielse. Den som mest sett arbetet som en försörjning, kanske ser pensioneringen som en möjlighet att intensifiera fritidsintressen och sörjer knappast sitt yrkesliv. Den som haft ett stort engagemang i arbetet möter obönhörligt uppgiften att lämna ett värdefullt skede och sammanhang i livet.
Hur man reagerar beror också på vem man är, vilka psykologiska behov som är viktiga och vilka sätt att hantera dessa behov som man utvecklat. Hur man än haft det, innebär att avsluta sitt yrkesliv alltid att lämna något och att orientera sig mot ett nytt sätt att leva och strukturera tillvaron.
Det är detta boken handlar om. Den baseras på dels forskning och teorier som berör pensionering, dels intervjuer med människor som ska gå eller redan har gått i pension. Genom deras berättelser konkretiseras och diskuteras de psykologiska mekanismer som forskningen behandlar. Inte minst framträder olika strategier, goda och mindre goda, för att handskas med förändringen.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)